NHO

Innhold

NHO Europanytt 10.01.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

UvdL og Boris Johnson

Boris Johnson og Ursula von der Leyen utenfor Downing Street i London.

I årets andre nyhetsbrev kan du lese om møtet mellom Ursula von der Leyen og Boris Johnson denne uka, og at Storbritannia ikke kan forvente seg noen særbehandling i EUs forskningsprogram, Horisont Europa, etter brexit. I tillegg kan du lese at EUs nye utslippskrav trådte i kraft nylig.

21 dager til brexit - Von der Leyens brexit-visitt til London
Kommisjonspresident Ursula von der Leyen møtte onsdag den britiske statsministeren Boris Johnson i London. EU mener det ikke vil være nok tid i 2020 til å forhandle fram alle deler av en avtale mellom EU og Storbritannia. Derfor vurderer EU-kommisjonen nå å dele opp forhandlingene, med separate forhandlinger om sikkerhet og utenrikspolitikk på den ene siden, og handel på den andre. Uavhengig av dette kan det være nødvendig å forlenge tidsrammen for overgangs- og forhandlingsperioden innen fristen 1.juli.

Von der Leyen var likevel klar på at EUs posisjon knyttet til å opprettholde integriteten til EU, det indre markedet og tollunionen består uavkortet, uten rom for kompromisser, og at Storbritannia og EU selvsagt forblir venner og partnere også etter brexit. 

Britene på sin side er klare på at de ønsker å komme videre i forhandlingene om en avtale, og ser gjerne en oppdeling av forhandlingene i ulike deler.

Les mer
her.

 **************************************************************************************************************  

Ingen "cherry picking" i Horisont Europa

EUs kommissær for forskning, innovasjon, utdanning og ungdom, Marya Gabriel, melder at en avtale om forskningssamarbeid etter brexit ikke kan bestå av "cherry picking" for Storbritannia. De grunnleggende prinsippene for Storbritannias inntreden i EUs neste forskningsprogram, Horisont Europa, vil være de samme som for andre land utenfor EU.

Storbritannia er for tiden den nest største støttemottakeren av finansiering fra det eksisterende forskningsprogrammet, Horisont 2020, etter Tyskland. For Storbritannias toppuniversiteter har fortsettelsen av deltakelsen i det neste programmet, blitt noe av et eksistensielt spørsmål, gitt deres avhengighet av EU-finansiering. Alle parter synes interessert i at Storbritannia fortsetter å delta i EUs forskningsprogrammer, men det vil bli tøffe diskusjoner om på hvilke vilkår og til hvilken pris.

Uten en egen avtale vil Storbritannia fra 31. januar bli betraktet som et tredjeland og de grunnleggende prinsippene for Horizon-medlemskap vil være de samme som for Canada, Japan, Singapore, New Zealand og andre rike ikke-EU-land, der kommisjonen har åpnet muligheten for fullt samarbeid.

Les mer her

 ******************************************************* ******************************************************* 

Nye utslippskrav trådt i kraft 1. januar

 
1. januar trådte EUs nye utslippskrav i kraft for biler og varebiler. I direktivet som ble vedtatt i april i fjor legger EU opp til at utslippene fra veitransport skal være redusert med 23% innen 2030. For personbiler legges det opp til en reduksjon på 15% fra 2025 som økes til 37,5% fra 2030 og utover. For varebiler er reduksjonsmålene hhv. 15 og 31 prosent.

Les mer her.

 ******************************************************* ******************************************************* 

Neste uke i EU:

  • Mandag - torsdag: Plenumssesjon i Europaparlamentet
  • Tirsdag: Første høring om minstelønn. Rådsmøter om Sustainable Europe Investement Plan, Just Transition Fund og Roadmap on Social Europe.

 

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: