NHO

Innhold

NHO Europanytt: 25% av EU-budsjett til klima?

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

#120

Storbritannia må delta i Europaparlamentsvalget, Barnier trer ut av skyggen, uformelt toppmøte i Sibiu, EU-toppmøte: 25% av EU-budsjett til klima, digitalisering skal bekjempe ulovlig fiske, Storbritannia gikk en hel uke uten kull, Europaparlamentsvalget 2019

Storbritannia må delta i Europaparlamentsvalget

Tirsdag denne uken ble det bestemt at Storbritannia deltar i EU-valget 23.mai. Selv om det skulle bli en avtale, vil det ikke være tid til å ratifisere den i tide til at valget kan avblåses. Angående brexit-forhandlingene mellom Tory og Labour partiet, har Labour leder Jeremy Corbyn uttalt at regjeringen fremdeles ikke har lagt noen gode tilbud på bordet. Samtidig ber Juncker May om å sette fart på forhandlingene, da han også er i ferd med å fratre stillingen som Europakommisjonspresident. Les mer her og  her.

 

Barnier trer ut av skyggen

Michel Barnier, EUs sjef for brexitforhandlingene reiser rundt i Europa for å holde taler og møte nasjonale ledere som snart skal nominere den neste Europakommisjonspresidenten, og ryktene skal ha det til at dette er en kampanje for Barniers kandidatur til jobben. Barnier tapte EPP-nominasjonen i 2014 mot den nåværende Kommisjonspresidenten Jean-Claude Juncker, og den etterlengtede stillingen kan nå være innenfor rekkevidde for Barnier. Les mer her.

 

Uformelt toppmøte i Sibiu

Det uformelle Europarådsmøtet ble holdt i Sibiu i Romania torsdag denne uken. Der ble EUs stats- og regjeringsoverhoder samlet for å diskutere EUs neste strategiske planer for perioden 2019-2024 knyttet til interne saker innenfor EU, og om globale utfordringer. De er også blitt enige om å møtes på nytt 28.mai 2019 for å diskutere resultatet av valget til Europaparlamentet. Les mer her og her.

 

EU-toppmøte: 25% av EU-budsjett til klima

Flere EU-land krever at 25% av det neste EU-budsjettet avsettes til klimaprosjekter. Dette forslaget ble fremmet på torsdagens toppmøte i Romania, og er påvirket av en rapport som viser Europeiske borgeres skyhøye ressursforbruk. I tillegg har klimaprotestene ledet av den svenske tenåringen Greta Thunberg og FNs uttalelser om at en million arter planter og dyr er sterkt utrydningstruet, hatt innflytelse. Frankrike, Belgia, Danmark, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Sverige er landene som krever denne avsetningen i det neste EU-budsjettet, fra 2021-2027. Les mer her.

 

Digitalisering skal bekjempe ulovlig fiske

EU-kommisjonen lanserte et nytt IT-verktøy tirsdag 8. mai for å spore ulovlig, urapportert og uregulert fiske fra tredjeland. Målet er å sette opp en fullstendig digitalisert dokumentasjon av fangst. Fiskerikommissær Karmenu Vella presenterte den nye databasen, kalt CATCH, på årets Seafood Expo Global, verdens største sjømatmesse som fant sted i Brussel denne uken, 7.-9. Mai, og hvor norske sjømatbedrifter var sterkt tilstede. Det er kun fiskeriprodukter fra lovlig fangst som får komme inn i EUs indre marked. Implementeringen av det nye verktøyet er avhengig av dialog og samarbeid med tredjeland, samt et sikkert fangstsertifiseringssystem. Les mer her.

 

Storbritannia gikk en hel uke uten kull

I litt over en uke har Storbritannia unngått bruk av kullgenerert elektrisitet. Den kullfrie uken varte fra 13:24 onsdag 1. mai til 13:24 på onsdag 8. mai. Den britiske regjeringen planlegger å fase ut Storbritannias siste kullkraftverk innen 2025 for å redusere karbonutslipp. Etter hvert som flere og flere fornybare energikilder utbygges, vil kullfrie perioder som dette bli vanligere. Les mer her og her.

 

Europaparlamentsvalget 2019

Valget nærmere seg, og går av stabelen 23. – 26. mai. Her er en oversikt over de fire største partigruppene i Europaparlamentet, rangert etter størrelse i dag:

EUROPEAN PEOPLE’S PARTY (EPP)

EPP er partigruppen for konservative og kristendemokratiske partier i EU og er den største gruppen i Europaparlamentet. Partiene i denne gruppen er generelt entusiastisk for dypere EU-integrasjon og fører generelt tradisjonell sentrums-høyre politikk. Både Høyre og KRF i Norge er knyttet til denne gruppen.

PROGRESSIVE ALLIANCE OF SOCIALISTS & DEMOCRATS (S&D)

S&D er partigruppen for sosialdemokratiske partier og andre sentrums-venstre partier. Inntil valget i 1999 var S&D den største gruppen, men er nå nummer to etter EPP. De fleste partiene i denne gruppen er knyttet til det europeiske Party of European Socialists (PES). Arbeiderpartiet er knyttet til denne gruppen.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS (ECR)

ECR er partigruppen for konservative og euroskeptiske partier som ønsker å reformere EU. Partigruppen er den tredje største i Europaparlamentet og det britiske konservative parti har flest representanter i gruppen. Tilknyttede europeiske partier er Alliance of Conservatives and Reformists in Europe og European Christian Political Movement. Partiene er i et bredt perspektiv euroskeptiske og sentrums-høyre partier med en miks av partier som er mer sosialkonservative til partier som promoterer økonomisk liberalisme.

ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS FOR EUROPE (ALDE)

ALDE er partigruppen for liberale sentrumsorienterte partier i Europa. Det er på mange måter den viktigste sentrumsgrupperingen i parlamentet og utøver ofte langt større innflytelse enn hva stemmetallet skulle tilsi, fordi de ofte havner i en vippeposisjon mellom de andre grupperingene. ALDE har den mest pro-europeiske plattformen og støtter fri markedsøkonomi, tettere europeisk integrasjon, og det indre markedet.

 

 

******************************************************************************************************** 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.