NHO Europanytt: 10.09.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese mer om EU Kommisjonens 2021 Strategic Foresight Report, finansiering av infrastrukturprosjekter, grønne obligasjoner, biodrivstoff til fly, og Von der Leyen's State of the Union tale neste uke.

State of the European Union 2021

Onsdag neste uke (kl. 09:00) skal kommisjonspresident Ursula von der Leyen holde den årlige State of the Union til EU parlamentet. Talen tar som regel for seg året som har vært og prioriteringene for året som kommer. I år er det forventet at Von der Leyen vil forsvare kommisjonens vaksinestrategi samt fremheve tiltak og suksesshistorier knyttet til arbeidet med konsekvensene av koronapandemien. Ellers kan det forventes at det vies tid til å tale om EUs strategiske autonomi, rettssikkerhet, økonomien som helhet, grønn omstilling og geopolitiske utfordringer m.m.

Les mer her.

 

2021 Strategic Foresight Report

På onsdag lanserte EU kommisjonen den andre årlige Strategic Foresight Report som skal vise EUs kapasitet og mulighet til å operere selvstendig i de kommende tiårene. Rapporten identifiserer fire megatrender som vil prege fremtiden: klimaendringer, geopolitiske og demografiske endringer, demokrati under press globalt, og digitalisering / teknologisk utvikling. Videre kartlegger rapporten ti strategiske områder der EUs politikk kan styrkes. Rapporten bygger på arbeidet knyttet til strategisk autonomi, som er hett tema i Brussel om dagen.

Les årets rapport i sin helhet her eller en kort oppsummering her.

 

Bevilgning av midler til infrastrukturprosjekter

785 millioner euro skal fremover tildeles energiinfrastrukturprosjekter under rammeverket til Projects of Common Interest (PCI) programmet. Midlene skal brukes på infrastrukturprosjekter som er av relevans på tvers av landegrenser og er en del av det alminnelige EU budsjettet for perioden 2021 – 2027. Søknadsfristen utgår 17. oktober og en beslutning vil trolig bli tatt tidlig i 2022 etter vurdering av søknadene.

Les mer her.

 

Grønne obligasjoner til EUs gjenoppbyggingsprogram

EU Kommisjonen la på tirsdag (07.09) frem et rammeverk for finansieringen av prosjekter i gjenreisningspakker i medlemsland (Next Generation EU). Planen er at 30% av de ca. €800 milliardene som kan investeres, skal dekkes med grønne obligasjoner, hvor Kommisjonen forbereder en egen standard tett knyttet opp mot taksonomien. I påvente av denne standarden baseres rammeverket nå på retningslinjen utarbeidet av International Capital Market Association (ICMA). Første grønne obligasjon skal etter planen utstedes i oktober 2021.

Les mer her.

 

Flybrensel på kommisjonens agenda

Den norske delegasjonen til EU inviterte fredag sentrale EU-politikere til et webinar om erfaringer med bruk av biodrivstoff i flyindustrien. Norge innførte en obligatorisk kvote for bruk av biodrivstoff for luftfartssektoren i januar. Dette er interessant for EU som har ReFuelEU Aviation -initiativet som en del av Fit for 55-pakken. Kommisjonen ønsker reguleringer som forplikter drivstoffleverandører til å øke innblandingsnivået av bærekraftig drivstoff i jet brensel for fly tilknyttet alle EU-flyplasser. Avinor viste til norske erfaringer og at norsk luftfart er klar til å lede an i omstillingen til bruk av biodrivstoff, men at de totale kostandene ikke må bli for høye. Fra EU kommisjonens side ble norske erfaringer notert. Kommisjonen ønsker seg en rask og omfattende oppskalering av biodrivstoffproduksjon i Europa og den ønsker å implementere ReFuelEU så tidlig som i løpet av 2022

Les mer om ReFuelEU Aviation -initiativet her.