NHO

Innhold

NHO Europanytt 11.01.2019 - Brexits skjebneuke

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

000082697723_Unapproved.jpg

London

Brexits skjebneuke, Euroen 20 år! og Sveits møter motstand i forhandlinger om ny avtale.

 Brexits skjebneuke

Det britiske parlamentet voterte for en kontroversiell endring som tvinger regjeringen til å komme tilbake til parlamentet tre arbeidsdager etter Brexit avstemmingen 15. januar, dersom Theresa May ikke får flertall for hennes Brexit forslag.

Det er forventet at May kommer til å tape avstemmingen. Dette betyr at May må komme med en uttalelse om veien videre allerede mandag 21. januar. Det er under denne seansen parlamentet har sin første reelle sjanse til påvirke på hvilken måte de ønsker at Brexit skal håndteres.

Dette åpner og opp muligheten både for en ny folkeavstemning og for et regjeringsskifte før Brexit gjennomføres. Labour har allerede varslet at de kommer med et mistillitsforslag hvis regjeringen ikke får flertall i avstemmingen 15. januar. Les mer her og her.

Euroen 20 år!

Det er 20 år siden Euroen ble innført. Den 1. januar 1999, innførte 11 EU land en felles valuta og en felles pengepolitikk under Den europeiske sentralbanken. Valutaen har overlevd to turbulente tiår og er i dag verdens 2. viktigste valuta etter dollaren. Den har bidratt å redusere valutarisikoen ved handel, og bidratt til stabile priser, lavere transaksjonskostnader og et mer åpent og gjennomsiktig marked.

Euroen overlevde både finanskrisen i 2008 og gjeldskrisen i eurosonen, og mange vil hevde at euroen har kommet styrket ut og nå er mindre utsatt for fremtidige problemer. I dag brukes Euroen av 340 millioner europeere i 19 medlemsland. I tillegg har over 60 land rundt om i verden knyttet sin valuta til euroen på en eller annen måte.

Det er Europakommisjonens president, Jean-Claude Junckers ambisjon å utdype Euro samarbeidet og gjøre Euroen enda mer sentral på den internasjonale arenaen. Han peker på at man tidligere betalte for viktige transaksjoner som energiimport, som har en verdi på 300 milliarder euro, i dollar, men at man nå skal gjennomføre transaksjonene i unionens egen valuta. Les mer her.

Sveits møter motstand i forhandlinger om ny avtale.

Siden 2014 har EU og Sveits forhandlet om en omfattende revisjon av avtaleverket dem imellom. Sveits har møtt stor motstand med å få gjennomslag for sine ønsker i forhandlingene, men har nå klart å komme frem til et utkast til en ny bilateral avtale. Om Sveits ikke skulle godta denne, har EU truet med å forby EU-baserte banker og meglere fra handel på den sveitsiske børser.

I dag har Sveits og EU 120 bilaterale avtaler på ulike sektorer, i stedet for den dynamiske EØS-avtalen, som i sin tid ble nedstemt i Sveits. EU ønsker ikke lenger å skreddersy nye avtaler for Sveits og i forhandlingene jobber EU for at Sveits skal bli knyttet under EU-domstolen og implementere nye lovverk.

Den nye avtalen som er foreslått krever en "dynamisk innføring" av nye EU vedtak og lover. Her kreves det at de bilaterale avtalene oppdateres så fort som mulig, i tråd med endinger i EU-lovgiving. Dette bør være et signal om at en "reforhandling av EØS avtalen" ikke vil gi Norge noen bedre løsning enn den vi har i dag.

Les mer her, her  og her.

 

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.