NHO

Innhold

NHO Europanytt 11.02.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Foto: European Commission

I årets ellevte nyhetsbrev kan du lese at EU mangler nasjonale klimaplaner fra en rekke medlemsland, samt at Storbritannia har blitt kastet ut av nordsjøsamarbeid. Britiske myndigheter har sagt at bedrifter må forberede seg på grensekontroll mellom Stobritannia og EU når overgangsperioden opphører, og EU ønsker å kvalitetssikre drikkevann i Europa.

EU mangler nasjonale klimaplaner

Europakommisjonen har lansert sin plan for en Europeisk grønn avtale, men for at de skal lykkes er de avhengig av at nasjonale myndigheter i EUs medlemsland gjør sin del. Ni av EUs 27 medlemsland, inkludert Tyskland og Frankrike, har ennå ikke levert sine nasjonale klima- og energiplaner, til tross for at fristen var ved utgangen av fjoråret.

De nasjonale planene er viktig i arbeidet med å nå 2030-målene, det sier EU-kommissær for energi, Kadri Simson. "De nasjonale klima- og energiplanene er med på å kartlegge kursen mot klimanøytralitet. Vi har ikke noe tid å miste og derfor må også medlemmer overholde tidsfrister".

 

Les mer her.

******************************************************************************************************

Storbritannia ut av nordsjøsamarbeid

Etter at Storbritannia forlot EU 31.januar i år har  Europakommisjonen utelukket  britene fra  medlemskap i NSEC-plattformen. North Sea Energy Corporation (NSEC), der Norge også er medlem, er en plattform etablert i 2016 som skal styrke samarbeidet og diskutere utviklingen av offshore vindkraft og nettinfrastruktur i Nordsjøen. Dette er viktig for EU, fordi vindkraft er grunnleggende på veien mot å realisere green deal.

 

Direktør for interesseorganisasjonen WindEurope sier det ikke gir mening å utelukke britene fordi de har om lag halvparten av all vindkraft til havs i Nordsjøen i dag og planer om å bygge enda mer.

 

Les mer her.

*********************************************************************************************************

Grensekontroll EU-UK

Britiske virksomheter må forberede seg på grensekontroll mellom Storbritannia og EU når Brexit-overgangsperioden er slutt sa  den sentrale ministeren,  Michael Gove, i London denne uken.. Uavhengig av  om myndighetene forhandler frem en frihandelsavtale eller støtter seg på WTO-regelverk, vil det komme toll- og forskriftsprosedyrer. Regjeringen forbereder seg på dyre- og plantehelsekontroller, inkludert fysiske kontroller, som betyr at handelspartnerne vil trenge helsesertifikater for eksport. Han understreket nok en gang at britene ikke vil utvide overgangsperioden til etter 31.desember 2020. Disse uttalelsene støtter uttalelsene fra Boris Johnson om at britiske myndigheter er forberedt på å akseptere grensekontroller på alle varer mellom EU og Storbritannia, etter overgangsperiodens slutt.  

Bedriftene  har på sin side advart om at grensekontroll vil skape forsinkelser og koste firmaer dyrt.

 

Les her.

********************************************************************************************************

EU vil kvalitetssikre drikkevann i Europa

EU ønsker at et felles regelverk skal kvalitetssikre drikkevannet i Europa, og endrer drikkevannsdirektivet. Kvalitetsstandardene som drikkevann må oppfylle oppdateres, og det innføres en kostnadseffektiv risikobasert tilnærming til overvåkning av vannkvalitet. De oppdaterte reglene stiller også hygieniske krav til materialer i kontakt med drikkevann, som for eksempel rør. Målet er å forbedre kvaliteten på slike materialer for å sikre at folkehelsen blir beskyttet og ingen forurensning finner sted.

 

Les mer her.

*********************************************************************************************************

Plenumsmøte i Strasbourg

Europaparlamentet har plenumssamling i Strasbourg denne uken. Der diskuteres blant annet de kommende forhandlingene med Storbritannia, og situasjonen i Syria og Midtøsten. Forberedelsene til det ekstraordinære rådsmøtet 20.februar, om EUs langtidsbudsjett for perioden fra 2021 til 2028, står også på agendaen.

 

Se agendaen her.

*********************************************************************************************************

Denne uken i EU:

  • Mandag – torsdag: Europaparlamentet har plenumsmøte i Strasbourg.
  • Tirsdag: Kommisjonen har orienteringsdebatt om Europeisk forsvar.
  • Torsdag: Møte i helserådet.

*********************************************************************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.