NHO

Innhold

NHO Europanytt: Brexit, Flexit, No-exit?

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Theresa May

Prime Minister Theresa May signed her letter of notification to the President of the European Council setting out the United Kingdom's intention to withdraw from the European Union.

Brexit, EUs screening av utenlandske direkteinvesteringer, EU og Kina toppmøte, og konferanse om fremtidens arbeidsmarked

Brexit

EU enige om ny frist: Brexit = årets halloween-natt?

På et ekstraordinært toppmøte denne uken ble EU statslederne enige om å gi britene en utsettelse av brexit til den 31. oktober, halloween-natten. Dette avverger at Storbritannia krasjer ut av unionen i dag (fredag) som var den tidligere ("nye") fristen.  Det som er annerledes med denne utsettelsen er at det er en fleksibel utsettelse, noe som gir UK muligheten til å forlate EU tidligere dersom Theresa May får brexit-avtalen gjennom i Underhuset før den tid. Donald Tusk avsluttet pressemeldingen med å si "our British friends ... please do not waste this time". Les mer her og her.

 

Må Storbritannia delta i Europaparlamentsvalget?

Ja, dersom de fortsatt er medlem av unionen etter 22. mai. Er de fortsatt medlem av Unionen 23. til 26. mai er de pliktige til å holde Europaparlamentsvalg. Klarer de ikke å bli enige om en utmeldingsavtale og heller ikke avholder Europaparlamentsvalg må de forlate unionen den 1. juni.

Nei, dersom de blir enige før 22 mai. Dersom Storbritannia får igjennom en utmeldingsavtale før 22. mai slipper Storbritannia å delta i Europaparlamentsvalget, og de trer da offisielt ut av unionen den 1. juni. Les EUs uttalelse her.

 

Hvorfor er datoen 31. oktober?

Medlemsstatenes ledere var uenige om lengden på den britiske utsettelsesfristen. Det sto i hovedsak mellom Frankrike og Tyskland. Frankrikes President, Macron mente at britene måtte ut av unionen så raskt som mulig og ønsket å legge mest mulig press på britene. Tysklands Forbundskansler, Angela Merkel med flere var mer sympatisk og ønsket å gi May nok tid til å komme til enighet med Jeremy Corbyn.

Datoen er derfor satt som et kompromiss mellom medlemsstatene, men den er likevel ikke tilfeldig. Halloween-natten, 31. oktober er den sittende Europakommisjonens mandatperiode over.

 

EUs screening av utenlandske direkteinvesteringer trer i kraft

Det nye rammeverket for screening av utenlandske direkteinvesteringer trådte i kraft torsdag denne uken. Rammeverket vil hjelpe Europa med å forsvare egne strategiske interesser gjennom økt kontroll over utenlandske selskapers investeringer i unionen. Det nye rammeverket vil blant annet skape nye samarbeidsmekanismer mellom medlemslandene og vil gi Kommisjonen anledning til å uttale seg når en investering utgjør en trussel for sikkerheten eller undergraver EUs interesser. Videre vil det stilles krav til medlemsstater som ønsker å opprettholde eller vedta egne nasjonale screening-mekanismer. Du kan lese mer om dette her og her.

  

EU og Kina med styrket samarbeid etter tirsdagens toppmøte

Det 21. toppmøtet mellom EU og Kina ble arrangert i Brussel denne uken med Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker, presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk og den kinesiske statsministeren Li Keqiang. Etter hele 50 timer med forhandlinger ble partene enige om en felles erklæring som lover samarbeid på flere områder, blant annet en reform av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det vil bety at reglene for statsstøtte til industrien skal diskuteres. EU har tidligere beskyldt Kina for å gi sine egne selskaper store subsidier som gir dem et urettferdig konkurransefortrinn i forhold til europeiske selskaper. Li Keqiang forsikrer at europeiske selskaper ikke skal bli diskriminert, men at kinesiske selskaper heller ikke må bli diskriminert i Europa. Du kan lese den felles erklæringen av de to partene her.

 

Konferanse om fremtidens arbeidsmarked

Konferansen "Fremtidens arbeid: I dag. I morgen. For alle" ble arrangert av Kommisjonen på onsdag med en åpen debatt om de viktigste endringene som foregår i arbeidslivet. Teknologisk utvikling og den digitale transformasjon medfører økonomisk vekst, men også utfordringer knyttet til “inkluderende vekst”. Endringene skjer i raskt tempo, og krever nye tiltak. Med The European Pillar of Social Rights, etablerte EU 20 prinsipper for et velfungerende og rettferdig arbeidsmarked. Det pågår fremdeles implementeringsarbeid, både på EU-nivå og i medlemslandene. De viktigste punktene fra konferansens diskusjon kan leses her.

 

 

 *****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: