NHO

Innhold

NHO Europanytt 14.01.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Sebastian Kurz og Ursula von der Leyen. Foto: European Union

I dagens nyhetsbrev kan du lese at Storbritannias største næringslivsorganisasjon etterlyser flere bedriftsledere ved forhandlingsbordet med EU, og at Sebastian Kurz var på besøk i Brussel denne uka. Det pågår også i disse dager handelssamtaler mellom EU, USA og Japan, og Europakommisjonen har annonsert at de skal bruke 1 billion euro på Sustainable Europe Investment Plan.

                                                                                        17 dager til brexit        

Brexit
House of Lords starter denne uka behandlingen av the European Union Withdrawal Agreement Bill. NHOs britiske søsterorganisasjon, CBI (Confederation of British Industry) ber britiske myndigheter inkludere næringslivet i forhandlingene om brexit. Storbritannias største næringslivsorganisasjon etterlyser flere bedriftsledere ved forhandlingsbordet mellom EU og Storbritannia i samtaler om handel. Britiske myndigheter må arbeide tett og transparent med næringslivet under forhandlingene.

Les mer
her.

************************************************************************************************************

Østerrikes forbundskansler i Brussel
Sebastian Kurz, besøkte Brussel denne uka, på sitt første utenlandsbesøk etter han på ny tiltrådte som forbundskansler i Østerrike forrige uke. Under hans besøk benyttet kommisjonspresident Ursula von der Leyen anledningen til å skryte av Østerrikes ambisiøse klimamål og mener andre europeiske land har noe å lære. Regjeringen i Østerrike har lovet at landet skal være i førersetet innen klimakutt ved å slå EUs mål om karbonnøytralitet innen 2050.

Les mer om møtet
her.

************************************************************************************************************

Samtaler mellom EU, USA og Japan
Denne uka pågår det samtaler i Washington D.C. mellom handelsministrene fra USA, EU og Japan. Business Europe, hvor NHO er medlem, sammen med den japanske næringslivsorganisasjonen Keidanren og US Chamber of Commerce, har i tilknytning til møtene oppfordret de tre handelspartnerne om å levere konkrete forslag som støtter WTOs reformprosess. Uttalelsen ber også de tre partnerne om å legge frem disse forslagene til diskusjon med andre WTO-medlemmer, da dette kan bidra i den bredere reforminnsatsen som WTO gjennomgår.

Les mer
her.

************************************************************************************************************

1 billion euro til grønn omstilling
Europakommisjonen presenterte i dag den mye omtalte Sustainable Europe Investment Plan. Dette er en samling av alle de økonomiske tiltaksmidler som er nødvendig, for å drive frem den grønne omstillingen av Europa frem mot 2050. I løpet av en tiårsperiode legger kommisjonen opp til at det skal brukes 1 billion euro på den grønne omstillingen. Dette tilsvarer nesten hele verdien til norske statens pensjonsfond utland.

Planen tar et helhetlig blikk på alle elementer av omstillingen som krever finansiering og tar for seg alt fra finansieringsbehov via European Investment Bank, til rettferdig omstilling. Det sistnevnte vil bli organisert gjennom Just Transition Fund, som skal bidra til å finansiere omstillingstiltak i de mest karbonintensive regionene, for å sikre at avkarboniseringen av Europeisk økonomi også bidrar til nye muligheter for regioner og sektorer som i dag er tungt eksponert mot fossil energi.


Les mer
her.

************************************************************************************************************

Denne uka i EU:
  • Mandag - torsdag: Europaparlamentet holder årets første plenumsmøte i Strasbourg.
  • Tirsdag: Kommisjonen lanserer Sustainable Europe Investment Plan.

 

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: