NHO

Innhold

NHO Europanytt 14.02.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Margrethe Vestager. Foto: European Union

I årets tolvte nyhetsbrev kan du lese at Europaparlamentet vedtok brexit-resolusjon denne uken og at de valgte å støtte kommisjonens såkalte PCI-liste. I tillegg øker bevilgningen til grønn innovasjon og selskaper ledet av kvinner, og denne uken startet ankesaken mellom EU og Google.

NHO Brussel inviterer til konferansen "Energy Solutions for a Green Deal

Den 17. mars arrangerer NHO Brussel konferansen Energy Solutions for a Green Deal på Norges Hus i Brussel. Her vil vi samle politikere og andre aktører fra EU og Norge, samt en rekke bedriftsrepresentanter fra norsk næringsliv som skal vise frem konkrete løsninger som vil kunne bidra til at EU og Norge når sine ambisiøse klimamål.

 

Mer informasjon og påmelding her.

**********************************************************************************************************

Europaparlamentet vedtok brexit-resolusjon

Onsdag denne uken ble EUs resolusjon for forhandlingene med Storbritannia vedtatt i Europaparlamentet under plenumssamling i Strasbourg. Hele 543 parlamentarikere stemte for, mens 39 var imot. Resolusjonen, som stort sett er i tråd med EU-kommisjonens foreslåtte mandat, viser parlamentets prioriteringer for de kommende handelssamtalene med Storbritannia.

 

Et flertall av parlamentsmedlemmene stemte for å inkludere “like vilkår som sikrer likeverdige standarder innen sosial-, arbeids-, miljø-, konkurranse- og statsstøttepolitikk, inkludert gjennom et solid og omfattende rammeverk for konkurranse og kontroll av statsstøtte.” Videre heter det i dokumentet at hvis Storbritannia ikke overholder dette bør kommisjonen "evaluere mulige kvoter og tollsatser for de mest følsomme sektorene, så vel som behovet for beskyttelsesklausuler for å beskytte integriteten til EUs indre marked".

 

Parlamentet ba også Storbritannia om å få på plass et system for karbonprising tilpasset felles standarder og mål innen slutten av overgangsperioden, og ba forhandlerne å undersøke muligheten for å koble Storbritannias fremtidige nasjonale handelssystem for klimagasser med EUs kvotehandelssystem for CO2.

 

Les hele resolusjonen her .

**********************************************************************************************************

Parlamentet støtter Europakommisjonens liste over energi-infrastruktur

Europaparlamentet avviste onsdag en resolusjon med innvendinger mot EU-kommisjonens Projcets of Common Interest (PCI), som er en liste med 151 prosjekter innen energi-infrastruktur, inkludert 32 initiativer innen gass. Tilhengerne av resolusjonen ønsket at kommisjonen skulle erstatte listen med en ny liste uten fossile prosjekter for å sikre forenlighet med Parisavtalen og sammenheng med EUs mål for Green Deal.

 

Plenumets avstemning var i tråd med parlamentets industri-, forsknings- og energikomité, som forrige måned ga sin støtte til PCI-listen.

 

PCI-status er en forutsetning for å få tilgang til EU-midler, samt lån fra den europeiske investeringsbanken.

 

Les mer her.

**********************************************************************************************************

Økning i bevilgningen til grønn innovasjon og til selskaper ledet av kvinner

En betydelig økning til European Innovation Council (EIC) sitt pilotbudsjett er ventet vedtatt av EU-kommisjonen i mars i år, for å støtte markedsskapende innovasjon og oppmuntre tekniske små og mellomstore bedrifter til å skalere opp. Dette baner vei for lanseringen av et "fullverdig" program i Horizon Europe (2021 - 2027). Det forventes en oppfordring til "green deal"-startups og små og mellomstore bedrifter som søker om bevilgning blir nødt til å demonstrere hvordan innovasjonen deres bidrar til målene for The European Green Deal.

 

Det forventes også ytterligere muligheter for selskaper med kvinnelige administrerende direktører (eller tilsvarende stillinger) for å sikre at 25% av alle finalister i EIC Accelerator Pilot er kvinneledede selskaper. Hvis ikke minimum 25 prosent av selskapene som er utvalgt til intervjuer i sluttfasen ledes av kvinner, vil det bli planlagt flere intervjuer.

 

En avansert versjon av EIC arbeidsprogrammet skal lanseres i slutten av februar, og den endelige utgaven innen utgangen av mars. Dette vil erstatte planene for det nåværende EIC arbeidsprogrammet for 2018-2020.

 

Les mer her.

**********************************************************************************************************

Rettsak mellom EU og Google

Denne uken startet ankesaken mellom EU og Google i EU-domstolen i Luxembourg. Google har anket boten på 2,42 milliarder euro fra EU-kommisjonen for misbruk av markedsdominans for nettannonser. EUs konkurransemyndighet anklaget Google for å misbruke sin dominerende markedsposisjon på nettet med sitt verktøy Google Shopping til å unngå konkurranse. De påsto Google fremhevet egen shoppingtjeneste fremfor konkurrentenes i søkemotoren. Kommisjonen mente dette er skadelig for den økende netthandelen, så vel som brudd på konkurranseloven i EU.

 

Boten er EU-kommisjonens største noensinne i en konkurransesak, og avgjørelsen fra EU-domstolen vil ha stor betydning for EUs konkurransepolitikk, uavhengig om domstolen bekrefter eller opphever kommisjonens beslutning.

 

Les mer om saken her.

**********************************************************************************************************

Neste uke i EU:
  • Mandag: Møte i utenriksrådet
  • Tirsdag: Møte i rådet for økonomi og finans
  • Torsdag: Ekstraordinært møte i det europeiske råd 

**********************************************************************************************************

 

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.