NHO

Innhold

NHO Europanytt: Europaparlamentsvalg neste uke!

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

EU flagg

EU

Juncker: Klimamålene for 2030 er EUs hovedprioritet, tysk næringsliv for EU, CO2-utslipp redusert med 2,5% fra 2017 til 2018, brexit, hurra! EU gir billigere samtaler i Europa fra 15. mai, Europaparlamentsvalget 2019

Juncker: Klimamålene for 2030 er EUs hovedprioritet

I kjølvannet av rådsmøtet i Romania torsdag forrige uke, uttalte Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker at EU skal konsentrere seg om umiddelbar miljøpolitikk for 2030, heller enn 2050-målet om netto nullutslipp som er støttet av 8 EU-land. Politikere bør ikke prøve å unnslippe ansvar ved å fastsette mål lenge etter deres aktive tid i politikken, sier han. Utslippsreduksjonsmålet for 2030 er på 40%, som skal være realistisk ifølge Kommisjonens egne analyser. Oppdaterte tall som ble publisert i fjor, anslo at utslippsreduksjoner på minst 45% er innen rekkevidde dersom nåværende politikk gjennomføres. Les mer her.

 

Tysk næringsliv for EU

I forbindelse med valget til Europaparlamentet som avholdes 23.-26. mai, oppfordrer tysk næringsliv velgerne til å forsvare europeiske verdier og EU, og motstå populisme, nasjonalistiske tendenser og proteksjonisme som truer det indre marked. Pro-EU kampanjer reflekterer næringslivets bekymringer. Blant annet har Lufthansa markert flyene sine med ordtaket "SayYesToEurope", mens Deutsche Bahn har lyst opp togstasjonen i Berlin med EU-flagget. Les mer her.

 

CO2-utslipp redusert med 2,5% fra 2017 til 2018

Eurostat anslår at EUs utslipp av CO2 fra fossilt brensel ble betydelig redusert i 2018, sammenlignet med året før, samtidig med øket økonomisk vekst. Tallet er estimert å ligge på 2,5%. Mengden utslipp varierer med faktorer som klimaforhold, økonomisk vekst, befolkningens størrelse, transport og industrielle aktiviteter. Største reduksjon var i Portugal, med 9%. Les mer her.

 

Brexit

Det er fremdeles kaos i Storbritannia. Meningsmålinger før valget til Europaparlamentet viser at brexit-partiet ligger an til å få flere stemmer enn Labour og Lib Dems til sammen, med Tories på femte plass, også bak Greens. Toriene frykter det verste på valgdagen 23. mai. Labours Keith Starmer uttaler at det er lite sannsynlig at en brexit-avtale blir godkjent uten en bekreftende folkeavstemning, og over en tredjedel av velgerne mener at regjeringen har brukt for mye tid på brexit. Les mer her.

 

Hurra! EU gir billigere samtaler i Europa fra 15. mai

EU har fra 15. mai fastsatt en ny makspris for alle internasjonale samtaler og sms i EU/EØS. Forbrukere som ringer fra sitt land til et annet EU/EØS-land, vil maksimalt betale 19 cent per minutt (+ mva) og 6 cent per SMS-melding (+ mva). Disse pristakene er en del av en omfattende revisjon av europeiske telekomregler, for bedre koordinering av elektronisk kommunikasjon, og for å styrke rollen til BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communicators). Les mer her.

 

Europaparlamentsvalget 2019

Vi har tidligere omtalt de største partiene i Europaparlamentet.  Dette er de mindre partigruppene:

EUROPEAN UNITED LEFT - NORDIC GREEN LEFT (GUE-NGL)

GUE-NGL er partigruppen for politiske partier av sosialistisk og kommunistisk orientering, det vil si demokratiske sosialister, øko-sosialister og kommunister. Partiene i denne gruppen er stort sett euroskeptiske, men mest fra et anti-kapitalistisk synspunkt, heller enn fra et nasjonalt suverenitetsspørsmål. Partier som er med i denne gruppen er svenske Vänsterpartiet, spanske Podemos, irske Sinn Féin og tyske Die Linke.

EUROPEAN GREENS - EUROPEAN FREE ALLIANCE (Greens–EFA)

EFA er partigruppen for grønne, regionalistiske og venstreorienterte nasjonalistiske politiske partier, samt piratpartiet. Her er altså miljøpartier, piratpartier, og partier som kjemper for sin egen stat eller sterkere autonomi for sin region samlet. Partigruppen tar vanligvis standpunkt som ligger til venstre for sentrum. Eksempler på partier i denne gruppen er svenske Miljöpartiet De Gröna, danske Socialistisk Folkeparti og tyske Bündnis 90/Die Grünen.

EUROPE OF FREEDOM AND DIRECT DEMOCRACY (EFDD)

EFDD er partigruppen for populistiske, gjerne høyreorienterte, euroskeptiske partier. Nigel Farrages UKIP, tyske AfD, Sverigedemokraterna, og den italienske Five Star Movement er sentrale aktører.

EUROPE OF NATIONS AND FREEDOM (ENF)

ENF er partigruppen for høyreorienterte partier. Den franske politikeren Marine Le Pen, nederlandske Geert Wilders og italienske Matteo Salvini er sentrale aktører. Dette er den minste gruppen og stemmer vanligvis for konservativ, proteksjonistisk, nasjonalistisk og høyrepopulistisk politikk. Denne gruppen står for euroskeptisisme og nasjonalisme. Eksempler på partier i denne gruppen er britiske Independence Party, franske Front National og italienske Lega Nord.

NON-ATTACHED (NI)

Dette er samlebetegnelsen på partier som ikke tilhører noen partigruppe. Generelt sett består denne gjengen av partier som ikke har samlet nok allierte til å danne en egen gruppe, eller som har blitt avvist eller kastet ut av andre partigrupper. Politiske ideologier for partiene i denne bolken varier fra kommunisme til neo-nazisme, med et flertall av partier på høyresiden. Å være uavhengige betyr at man har mindre taletid, samt færre administrative ressurser til rådighet.

 

******************************************************************************************************** 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.