NHO

Innhold

NHO Europanytt - Europaparlamentet styrker opphavsrettsinnehavernes rettigheter

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

EU-parlamentet

EU-parlamentet

Europaparlamentet styrker opphavsrettsinnehavernes rettigheter, Ungarn erklært udemokratisk av Europaparlamentet, ny tysk-italiensk migrasjons avtale, fjerning av dobbeltstandarder angående produkter og spennende resolusjoner angående plastresirkulering.

DIGITALT: Europaparlamentet vil styrke opphavsrettsinnehavernes rettigheter
Onsdag var det avstemning i Europaparlamentet om et forslag til endringer i EUs opphavsrettsregelverk som Europakommisjonen la frem i 2016, for å oppdatere dette mot digitaliseringens utvikling. Parlamentet støtter forslaget, men introduserer også noen viktige nye elementer; at plattformer og søkemotorer må betale artister, forfattere, journalister, nyhets og musikere for å kunne spre og tilgjengeliggjøring av deres opphavsrettslig beskyttende innhold, samt krav om å gi erstatning til opphavsrettshavere ved ulovlig bruk av deres innhold i plattformer og søkemotorer (såkalt "liability clause"). Disse forslagene har vært mye omdiskutert, og har blant annet av Wikipedia blitt kritisert for å være "internetts død", men majoriteten i Parlamentet mener slike tiltak er nødvendig for å sikre en god balanse i markedet de store internettselskapene og rettighetsinnehavere. Parlamentet vil nå forhandle med Kommisjonen og Rådet (medlemslandene) om endelig lovtekst for de oppdaterte opphavsrettsreglene. Les mer her og her.

PARLAMENTET: Orbans Ungarn erklært udemokratisk av Europaparlamentet
Onsdag denne uken godkjente Europaparlamentet forslaget om å initiere artikkel 7 mot Ungarn. Forslaget vant og er første gang Parlamentet lanserer artikkelen.  Aller største konsekvens dette kan medføre er at Ungarn mister sin stemmerett i EU. Artikkel 7 kommer til å åpne en disiplinærhøring der man undersøker grunnlaget for beskyldningene og hvordan man skal gå videre. Grunnlaget som skal undersøkes i dette tilfellet er korrupsjon, rettssikkerhet og minoritetsrettigheter er blant annet noen av tiltalene. Dette kan føre til at Ungarn mister sin stemmerett i Ministerrådet, men dette er lite trolig med tanke på at man trenger enstemmighet i slike tilfeller, og Polen kommer mest sannsynlig til å støtte Ungarn. Siden det ikke er mulig å kaste noen ut av EU kan dette bare bli en suspensjon. Artikkel 7 har blitt tatt i bruk for andre gang på ett år, sist gang var det kommisjonen som initierte mot Polen i fjor. Les mer her.

MIGRASJON: Tyskland enige om migrasjonsavtale med Italia
I går formiddag ble Tyskland og Italia enige om en bilateral migrasjonsavtale som skal signeres i løpet av noen dager.  Avtalen er lik andre lignende avtaler Tyskland har signert med Hellas og Spania tidligere i år. Bakgrunnen for disse avtalene er at Merkel sitt parti CDU og søsterpartiet CSU har inngått et kompromiss som bygger på CSU sitt ønske om sterke migrasjonslover som truet CDU-CSU koalisjonen. Avtalen følger som sagt linjene til de tidligere migrasjonsavtalene Tyskland signerte med Hellas og Spania, der essensen av avtalen er at Tyskland sender tilbake migranter til disse landene for å lette på migrasjonstrykket i Tyskland. Les mer her og her.

INDRE MARKED: Forslag om fjerningen av dobbeltstandarder for produkter
Torsdag ble Europaparlamentarikerne enige om en rekke resolusjoner angående dobbeltstandarder på produkter. Produkter som selges under ett merke skal inneholde de samme komponentene uten variasjon. Selskaper som selger produkter i hele Europa under samme merke kan variere i innehold kan derfor ikke fortsette å bruke samme etikett. Dette kan mislede forbrukere og kan ende opp å få produkter der komposisjonen og innholdet er noe annerledes. Les mer her.


MILJØ: Europaparlamentarikere foreslår nye metoder for å fremme plastresirkulering
I følge Europakommisjonen er bare 30% av all plast resirkulert. På torsdagen gikk europaparlamentarikerne videre etter en avstemning om resolusjonen for å lage europeisk forbud mot oxo-nedbrytende plast og insentiver for plastinnsamling på sjøen. Oxo-nedbrytende plast blir ikke nedbrutt effektivt nok, og derfor skader miljøet. Videre vedtok de i plenumssesjonen forbud for mikro-plast i sminke og produkter brukt til rengjøring som skal tre i kraft i 2020. Det ble lagt stor vekt på rollen til fiskere som kan spille en stor rolle i det å samle opp plast fra havet. Parlamentarikerne sa at Kommisjonen og medlemslandene kan lage insentiver for dette. Les mer her. 

 ******************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skiftelige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: