NHO

Innhold

NHO Europanytt 15.03.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Theresa May - Prime Minister

Photograph © UK Parliament/Jessica Taylor

Brexit, it-skatt nedstemt, cybersikkerhet, utenlandsk eierskap øker i EU selskaper, og Spotify angriper Apple.

Brexit:

Utsettelse av brexit!

I går kveld stemte det britiske parlamentet for å be om utsettelse av utmeldelsen av EU – utvide artikkel 50. Brexit er nå forventet å bli utsatt minst tre måneder og en utmeldelse kommer ikke til å finne sted før tidligst 30. juni (hvis EU godkjenner dette). Videre ble en avstemning om å gjennomføre en ny folkeavstemning nedstemt, men forslaget kan komme opp igjen ved en senere anledning.

Prosessen videre er at Theresa May planlegger en ny avstemning innen neste onsdag, og dersom hennes forslag får flertall denne gangen kommer regjeringen til å søke om en kort utsettelse av brexit. Les mer her og her.

Må Storbritannia avholde europaparlamentsvalg?

Dersom parlamentet ikke kommer til enighet om en brexitavtale innen neste onsdag uttalte Theresa May at hun kan se seg tvunget til å forhandle om en lengre forlengelse av utmeldingsperioden enn tre måneder. Noe som vil innebære at Storbritannia må avholde europaparlamentsvalg. Les mer her, her og her.

Regjeringen beholder “kontroll” over brexit

En av avstemningene som fikk mindre oppmerksomhet fra media er forslaget om at parlamentet skulle ta kontroll over brexit prosessen. Dette ville gitt parlamentet mulighet til å diktere hvordan statsministeren skulle forhandlet med EU27. Her stemte 312 for at parlamentet skulle overta prosessen, mot 314 som fortsatt ønsket at regjeringen skal beholde styringen. Les mer her og her.

Blir det kaos på den Irske grensen?

Dersom Storbritannia trer ut av EU uten noen avtale den 29. mars vil de i en overgangsperiode ikke gjennomføre grensekontroll på varer som krysser grensene mellom Irland og Nord-Irland for å unngå en hard grense. Dette midlertidige regimet vil tillate ukontrollert flyt av varer - og utnyttelse av smuglere. Les den britiske regjeringens uttalelse om problematikken her og les mer om saken her.

Midlertidig fjerning av toll på 87% av importerte varer

Samtidig som grensen mellom Nord-Irland og Irland vil være åpen, vil Storbritannia oppheve all toll på 87 prosent av importerte varer i et forsøk på å unngå potensielle "prishopp" som kan kunne skade forbrukerne. Dette midlertidige tollregimet vil gjelde opptil 12 måneder fra brexit. Enkelte tollsatser vil likevel bli beholdt for enkelte varer (bl.a. landbruksprodukter). Les regjeringens uttalelse her og mer om saken her og her

 

EUs digitale skatt for techgiganter nedstemt

Etter et og et halvt år med intense diskusjoner og foreslåtte løsninger, gjorde EUs finansministre ende på EUs foreslåtte digitale skatt tirsdag denne uken. Skatten var tiltenkt store techselskaper (Google, Apple, Amazon og Facebook). Det er Irland, Sverige og Danmark som går imot den foreslåtte skatten, og de peker på internasjonale løsninger og OECDs pågående arbeid for å beskatte techselskapene som alternativ.

Les mer om dette her.

 

Cybersikkerhet

På tirsdag ble EUs Cybersecurity Act vedtatt i Parlamentet. Dette er den første ordningen på EU-nivå som skal sikre at sertifiserte IT-produkter, prosesser og tjenester som selges i EU-land, oppfyller sikkerhetsstandarder. Parlamentet vedtok også en resolusjon om sikkerhetstruslene knyttet til Kinas voksende teknologiske tilstedeværelse i EU. Parlamentsmedlemmer uttrykker dyp bekymring over nylige påstander om at 5G-nettet kan ha "innebygde bakdører" som gjør det mulig for kinesiske produsenter og myndigheter å ha uautorisert tilgang til privat og personlig data og telekommunikasjon i EU.

Les mer herog her.

 

Europeiske selskaper med utenlandsk eierskap øker i sentrale sektorer

 I dag la Kommisjonen frem en detaljert oversikt over situasjonen for utenlandske direkteinvesteringer i EU. Rapporten er den første i sitt slag når det gjelder detaljerte data på selskapsnivå. Det bekrefter en økning av utenlandske eierskap i nøkkelsektorer i EU og en økning i investeringer fra fremvoksende økonomier, som for eksempel Kina. "EU investment screening framework" er ment å forebygge uheldige virkninger av dette.

Les mer om dette her.

 

Spotify anklager Apple for brudd på konkurranseloven

Spotify har sendt inn en klage til EUs konkurransetilsyn hvor de anklager Apple for å uberettiget begrense forbrukernes valgmuligheter, bevisst legge restriksjoner og avgifter på konkurrenter. Kjernen av saken er at Apple både eier iOS-plattformen og App Store, samt er en konkurrent til tjenester som Spotify, Apple Music. Dette er i seg selv greit, men Spotifys anklage går ut på at Apple gir seg selv urettferdige fordeler på markedet, noe som ikke er i tråd med konkurranseloven.

Les mer her, her og her.

 

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.