NHO

Innhold

NHO Europanytt 15.10.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Micher Barnier

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om utviklingen i brexit-forhandlingene, valg i Polen, kommissærkabalen 2019-2024 og karbonfangst og -lagring (CCS).

16 dager til Brexit

Det er tilbakelagt mang en kritisk uke siden folkeavstemningen om Storbritannias EU-medlemskap 23.juni 2016, likevel vil denne uken være særlig viktig.

Storbritannia har foreslått en ny utemeldingsavtale som inneholder en annen løsning på Nord-Irland spørsmålet; en form for medlemskap både i tollunion med UK og EU. EUs sjefsforhandler Michel Barnier sa i dag at det vil bli vanskelig, men at det fortsatt kan være mulig å få til enighet om en utmeldingsavtale i løpet av uken. Med EU-toppmøte torsdag - og uten en forespørsel fra Storbritannia om forlengelse av fristen – er det et spørsmål om tid.

Blant medlemslandene synes troen på å komme i havn med en avtale i løpet av denne uken å være delt. Finlands statsminister Antti Rinne sa i går, i kraft av at Finland har formannskapet, at "vi trenger mer tid" og at det hverken er praktisk eller rettslig mulig å få til en avtale før EUs toppmøte. Irenes utenriksminister sa derimot at en avtale er mulig å få i havn "til og med mulig å få til denne uken".

Les mer her.

***************************************************************************************************

Høyrepopulistene valgets vinnere i Polen

Det regjerende "Lov-og rettferdighetspartiet", (PiS) ble valgets vinnere under søndagens parlamentsvalg i Polen - med 43,59 % av stemmene får de 235 seter og har fortsatt rent flertall i parlamentet.

PiS har styrt Polen siden 2015 og har stor oppslutning mye grunnet en nasjonalistisk retorikk og en velferdspolitikk som særlig er rettet mot polens fattigste, til tross for at de samtidig fører en politikk i en antidemokratisk retning

Etter at partiet vant makten i 2015 har de igangsatt flere reformer av Polens rettssystem som er konstitusjonelt problematiske og som har gitt landet mye negativ oppmerksomhet i EU. Blant annet uttrykte EU-kommisjonen i april i år stor bekymring for polske dommeres uavhengighet etter at PiS fikk innført et nytt disiplinering-system for dommere. Ettersom Polen ikke innrettet seg etter EUs bekymring, ble saken forrige uke henvist til EU-domstolen.

Les mer her og her.

***************************************************************************************************

Kommisjonskabalen for perioden 2019-2024

Betegnelsen “the Von derleyed commission” er lansert etter at tre av Ursula von der Leyens forelsåtte kommisærer er avvist, henholdsvis kandidatene fra Romania, Ungarn og Frankrike.
 
Ny kandidater må foreslås og høres, samtidig er mest spenning knyttet til hvilke politiske ringvirkninger avvisningen av Frankrikes kandidat vil ha og hvem som vil bli det nye franske forslaget til indre markeds- og industrikommissær. 

Les mer her og her

***************************************************************************************************

Viktig milepæl for karbonfangst og - lagring (CCS)

Forrige uke ble det klart at Norge og Nederland har fått tilslutning til midlertidig bruk av endringen i Londonprotokollen som tillater eksport og CO2 for lagringsformål på tvers av landegrenser.

Forslaget ble fremmet av Norge og Nederland i august og har fått bred tilslutning blant partene i Londonprotokollen. Endringen vil formelt tre i kraft når to tredjedeler av partene til protokollen har ratifisert endringen på nasjonalt nivå.


Les mer her

***************************************************************************************************

Denne uken i EU

  • Onsdag 16.oktober - Utveksling om EUs langtidsbudsjett, Luxembourg
     
  • Onsdag 16.oktober - torsdag 17.oktober - Første møte i Management Board i European Labour Authority (ELA), Brussel
     
  • Torsdag 17.oktober - fredag 18. oktober - EU-toppmøte (møte i Det europeiske råd), Brussel

***************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: