NHO

Innhold

NHO Europanytt – Stor usikkerhet rundt Brexit utfall

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Fremdeles stor usikkerhet rundt Brexit utfall, BusinessEurope stiller seg positiv til stegene mot en Brexit-avtale, Nye ambisiøse mål for fornybar energi og energieffektivitet, Europa-parlamentet støtter CO2-utslippskutt for lastebiler, Spania utarbeider plan for 100% fornybar elektrisitet innen 2050 og Europaparlamentet gir grønt lys til forhandlinger om endrede regler for utformingen av ansettelseskontrakter.

Fremdeles stor usikkerhet rundt Brexit utfall
Theresa May klarte å sikre støtte fra sin regjering om utkastet til uttredelsesavtale for Storbritannia fra EU, men det er fremdeles usikkerhet hvorvidt denne vil bli godkjent av det britiske parlamentet. Samtidig har flere sentrale regjeringsmedlemmer, ikke minst brexit-minister Dominic Raab, gått av denne uken, og det spekuleres rundt Mays fremtid som statsminister da hun fortsetter å møte mye motstand fra sin egen regjering. Fra EUs side har Donald Tusk bekreftet at det vil bli holdt et brexit toppmøte 25 november, der EUs ledere skal møte for å ferdigstille U.K skilsmisse fra EU sin side etter at den har blitt behandlet og godkjent av alle medlemslandene. Michel Barnier uttalte at arbeidet likevel ikke er ferdig og det er fortsatt en veldig lang vei for begge parter. Å få avtalen gjennom det britiske parlamentet vil bli tøft for Theresa May, og det er fortsatt stor usikkerhet om hvordan ting vil utvikle seg videre i prosessen den kommende ukene.

BusinessEurope stiller seg positiv til stegene mot en Brexit-avtale
Dagens beslutning fra president Donald Tusk om å planlegge et møte i Det europeiske råd den 25. november åpner veien for en ordentlig uttredelse EU for Storbritannia. President i BusinessEurope Pierre Gattaz uttalte at: "Vi gleder oss over støtten fra den britiske regjeringen for utkastet til avtalen som ble nådd med EU, og vi gleder oss også over dagens beslutning fra president Tusk om å planlegge det europeiske rådsmøtet den 25. november. Dette åpner banen for en ordentlig utgang, noe som er viktig for næringslivet på begge sider av den engelske kanal. Overgangsperioden som er fastsatt i Exit-avtalen, vil gi bedrifter og borgere tid til å forberede seg og tilpasse seg den nye virkeligheten. Vi håper nå at utkastet til avtale vil bli godkjent på politisk nivå av begge sider og ratifisert av de respektive parlamenter, og baner vei for en ordentlig Brexit. " Les mer her.

Nye ambisiøse mål for fornybar energi og energieffektivitet
Parlamentet godkjente denne uken bindende 2030 mål for fornybar energi (32%) og et mål for energieffektivitet (32,5%) som vil spille en avgjørende rolle for å møte EUs klimamål. Europaparlamentet vedtok avtalen som ble oppnådd med Rådet i juni om energieffektivitet, fornybar energi og styring av energifunksjonen - Tre viktige lovgivningsdokumenter som er en del av pakken Clean Energy for All Europeans. I 2030 må energieffektiviteten i EU ha blitt bedre med 32,5%, mens andelen energi fra vedvarende energikilder skal være minst 32% av EUs brutto sluttbruk. Begge målene skal vurderes innen 2023, men målene kan kun heves, ikke senkes. Ved å gjøre energi mer effektiv, vil europeerne se at deres energiregninger blir redusert. I tillegg vil Europa redusere sin tillit til eksterne leverandører av olje og gass, forbedre lokal luftkvalitet og beskytte klimaet. Når Rådet formelt vedtar avtalen, vil de nye reglene bli publisert i EUT, og trer i kraft 20 dager etter offentliggjøring. Les mer her.

Europa-parlamentet støtter CO2-utslippskutt for lastebiler
Kraftige kjøretøyer står for rundt en fjerdedel av CO2-utslippene fra veitrafikk i EU. Uten ytterligere tiltak forventes utslippene å vokse på grunn av økende veitransportvolumer. Onsdag vedtok derfor Europa-parlamentet å støttet planer for å kutte lastebilers CO2-utslipp innen 2030. Parlamentarikerne vedtok et høyere mål (35%) enn EU-kommisjonen (30%) for nye lastebiler for å redusere EUs klimagassutslipp innen 2030, med et mellommål på 20% innen 2025. Bas Eickhout fra de grønne uttalte at: "Vi regulerer CO2-utslippene til tungvognsbiler for første gang i europeisk historie. Sektoren vokser raskt, og det gjør også utslippene. Vi ble enige om å øke ambisjonen i forhold til hva Kommisjonen foreslår, noe som er mulig med eksisterende teknologier." Parlamentet vil nå inngå forhandlinger med Ministerrådet om det endelige forslaget. Les mer her.

Europaparlamentet gir grønt lys til forhandlinger om endrede regler for utformingen av ansettelseskontrakter
Europaparlamentet stemte torsdag for å starte forhandlinger med Rådet om et forslag til endring av det såkalte "Opplysningsdirektivet", som regulerer utformingen av ansettelseskontrakter, f. eks. lengden på prøvetid og arbeidstakers rett til informasjon om grunnleggende deler i arbeidskontrakten. Parlamentet støtter forslagene fra Kommisjonen om begrensningen av prøvetiden til maks 6 måneder, og ga også grønt lys til forslaget fra komiteen for arbeidsliv og sysselsetting om å utvide direktivet til nye ansettelsesformer som har kommet gjennom delingsøkonomien, samt også frilansere, traineer og sesongsarbeidende. Parlamentet vil i tillegg lovfeste retten til betaling for såkalte "on demand" arbeidstakere, dersom de minimum garanterte arbeidstimene i kontrakten blir kansellert etter avtalt kanselleringsfrist i kontrakten. Les mer her.

Spania utarbeider plan for 100% fornybar elektrisitet innen 2050
Spania har planlagt å bytte helt til fornybar elektrisitet innen 2050, med mål som går lenger enn dagens EU-planer. Under den nye strategien vil klimagassutslippene fra Spania bli redusert med 90 prosent sammenlignet med 1990-nivået innen midten av århundret. Nasjonen har til hensikt å investere massivt i vind og solenergi i løpet av det neste tiåret, mens det blir forbud mot nye lisenser for boring av fossilt brensel. I 2017 fikk Spania omtrent en tredjedel av sin kraft fra fornybare kilder som solkraft, vindkraft og bølgekraft. Spania har også som mål å øke energieffektiviteten med 35 prosent, og igjen gå utover EUs mål på 32,5 prosent. Les mer her.

 *********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.