NHO

Innhold

NHO Europanytt: Toriene er forberedt på å se sitt eget parti bli ødelagt

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

875666576

General Data Protection Regulation (GDPR) on blue dotted world map background

Brudd på statsstøttereglene i Sverige og Danmark?

Europakommisjonen har innledet undersøkelser for å vurdere om visse kapitaltilførsler fra Danmark og Sverige til PostNord og Post Danmark er i tråd med EUs statsstøtteregler. Post Danmark driver den nasjonale postvirksomheten i Danmark og er et heleid datterselskap av PostNord, som igjen er grunnlagt i Sverige og eies av den danske (40%) og den svenske staten (60%). De danske og svenske myndighetene hevder at kapitalinnskuddene ikke utgjør statsstøtte i henhold til EUs regler. De anser at kapitaltilskuddene har blitt gitt på vilkår som en privat investor som opererer på markedsvilkår ville ha akseptert.

Les mer her.

Brexit – Boris er torienes favoritt

Tall fra YouGov viser at 77 prosent av medlemmene av det konservative partiet mener Boris Johnson er egnet som leder. Videre er det 68 prosent støtte for Dominic Raab, 61 prosent støtte for Sajid Javid, 56 prosent støtte for Jeremy Hunt, 50 prosent støtte til Michael Gove, og 31 prosent støtte for Rory Stewart.

Ikke nok med støtten til Boris, men en annen undersøkelse viser at 54 prosent av medlemmene er forberedt på å se sitt eget parti bli ødelagt, så lenge brexit blir gjennomført. 61 prosent kan også godta betydelige skader i økonomien, 63 prosent kan godta skotsk uavhengighet, og 59 prosent ville akseptert at Nord-Irland forlate Storbritannia så lenge brexit gjennomføres.

Les mer om undersøkelsene her og her.

Nesten 3/4 deler av Europas befolkning kjenner til reglene i GDRP

73% av europeerne har hørt om minst en av sine rettigheter i personvernforordningen (GDRP). Dette kommer frem av resultatene i en Eurobarometer-undersøkelse som ble publisert av kommisjonen i anledning et-årsjubileet for ikrafttredelsen av personvernforordningen. Resultatene viser at europeerne er relativt godt kjent med personvernforordningen og deres rettigheter, samt at det finnes nasjonale databeskyttelsesmyndigheter som man kan henvende seg til når deres rettigheter brytes.

Les mer her.

Tyskland stiller seg bak ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050

Ifølge EURACTIV, støtter nå også Tyskland, Hellas, Italia og Slovenia klimanøytralitet innen 2050, og øker sjansene for at en avtale kommer på plass på EU-toppmøte senere i uken. Det er nå til sammen 18 land som støtter forslaget om at EU skal være klimanøytralt innen 2050.

Les mer her.

EU toppmøte torsdag og fredag.

Stats- og regjeringssjefene i EU møtes senere denne uken i Brussel for å diskutere utnevnelsen av flere viktige posisjoner i EU, samt å vedta EUs strategiske agenda for 2019-2024. Den strategiske agendaen vil bli brukt til å planlegge arbeidet for Det europeiske råd, og skal danne grunnlag for arbeidsprogrammer for de andre EU-institusjonene. Andre saker på agendaen er langtidsbudsjett (MFF), og klima – i forkant av klimatoppmøtet 23. september 2019.

Les mer her.

CCS på agendaen på EU Sustainable Energy Week

Torsdag denne uken arrangerer NHO, i samarbeid med Bellona og Osloregionens Brusselkontor, seminar om CCS under EU Sustainable Energy Week. Seminaret har tittelen "Cities and Industry cooperation for net zero emissions" og har som formål å belyse rollen CCS kan spille på lokalt og regionalt nivå som muliggjørende teknologi for å bidra til at EU når sine klimamål. Til seminaret har vi invitert Fortum Varme Oslo AS, drivstoffkjeden Preem og Northern Lights for å vise et Europeisk publikum hvordan de satser på utvikling av verdikjeder knyttet til CCS for å gjøre teknologien til et robust og effektivt bidrag i klimadugnaden vi står overfor.

Les mer her.

  

******************************************************************************************************************** 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: