NHO

Innhold

Både EU toppmøtet i Salzburg torsdag og IMFs vurderinger fokuserer på behovet for å begrense skadevirkningene av Brexit

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Micher Barnier

Michel Barnier.

EU-toppmøtet i Salzburg om bare få dager, IMF studie viser at "no-deal" senarioet kan ha alvorlige konsekvenser for britisk økonomi, One Health resolusjon om antibiotikaresistens godkjent, Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Brussel og statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltar i uformelt energiministermøte.

EU-toppmøtet i Salzburg om bare få dager
Denne uken er tiden inne for det mye omtalte EU toppmøtet i Salzburg, Østerrike. Møtet er en del av «leaders agenda» og fokuset vil være på intern sikkerhet. En del av møtet går i såkalt EU 27 format, der medlemslandene skal diskutere brexit, mulighetene for å komme frem til en avtale i tide og eventuelt om det er nødvendig med justeringer av mandatet til EUs forhandlingsteam. Spenningen øker og Theresa May sa på mandag at hvis ikke Chequers planen går igjennom er det eneste alternativet «no-deal». Videre uttalte May seg om at hun var trygg på å få en god deal. Under den uformelle middagen er det migrasjon som er temaet. Les mer her og her.

BREXIT: IMF viser til «no-deal» senarioet kan ha alvorlige konsekvenser for britisk økonomi
Den årlige uttalelsen til IMF viste til hvordan den britiske økonomien sakte har gått nedover siden folkeavstemningen om å forlate EU i 2016. Skilsmisseforhandlingene er krevende og ingen avtale er på plass. IMF sjef Christine Lagarde uttalte at det er en skremmende mengde detaljer som ikke er på plass og veldig kort tid gjenstår.  Videre sa Lagarde at det er usannsynlig at de er noen økonomiske fordeler for Storbritannia av å forlate EU. IMF beregner en rekke utfall der ulike brexit senarioer skal analyseres og virkningene det har for britisk økonomi. Les mer her.

Europaparlamentet godkjente torsdag en ikke-bindene resolusjon angående fremgangsmåten for å bekjempe nye antibiotika resistente bakterier for både dyr og mennesker
I en såkalt ikke-bindene resolusjon godkjente Europaparlamentarikerne forrige torsdag «One Health» forslaget, som er en omfattende plan for å bekjempe antibiotika resistente bakterier (AMR) også kjent som «superbakterier». One Health foreslår en felles front mot antibiotika resistente bakterier, som har blitt en rasktvoksende bekymring på verdensbasis. Parlamentet foreslår blant annet sterke reguleringer når det gjelder salg av antibiotika og skal kun gis i tilfeller der det er absolutt nødvendig. One Health omfatter både mennesker og dyr. Denne felles fronten inkluderer også AMR i sjømatsproduksjon og i fiskerinæringen, der det er varierende bruk av antibiotika mellom medlemslandene. Resolusjonen blir sendt til Kommisjonen for videre oppfølgning. Les mer her og her.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Brussel og Ingvild Tybring-Gjedde deltar i uformelt energimøte i Wien

Denne uken kommer Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Brussel. I Brussel han blant annet skal delta på konferansen «Brave New World». Brave New World i regi av Friends of Europe er det årlige sikkerhetspolitikk toppmøtet og inneholder blant annet diskusjoner om dagens mest aktuelle sikkerhets og forsvars relaterte spørsmål. I tillegg skal han besøke NATOs hovedkvarter. Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (OED) deltar på EUs uformelle energiminister møte i Wien 17-18 september. Møtet fokuserer på integrering av fornybar energi i energisystemet samt med EUs 4. energipakke  - «Clean Energy Package».

 ******************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skiftelige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: