NHO

Innhold

NHO Europanytt 19.03.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Theresa May - Prime Minister

Photograph © UK Parliament/Jessica Taylor

Brexit, Kinas president besøker Europa, og EUs klimavisjon for 2050

Brexit:

Ingen ny brexit avstemning denne uken?

Sent i går kveld bestemte Bercow, Speaker of the House of Commons (tilsvarende stortingspresidenten) at regjeringen ikke får legge frem brexitavtalen for avstemning en tredje gang, med mindre "synlige endringer" ved avtalen blir påvist. Bercow viste til parlamentariske regler fra 1604 som sier at regjeringen ikke kan legge frem likelydende forslag i samme parlamentariske samling. Les mer her og her.

Theresa May ønsket opprinnelig å søke støtte til avtalen ved en tredje avstemning etter å ha synliggjort at alternativet ville bli en lengre utsettelse av artikkel 50 (utmeldingsperioden). Dette vil bety at Storbritannia må avholde europaparlamentsvalg. Les mer her og her

Torsdag er denne ukens viktigste dag.

Torsdag denne uken starter toppmøtet i Det europeiske råd (EC). Her skal blant annet om EU skal godta en utsettelse av artikkel 50 diskuteres. En rekke EU-ledere har utrykt at de kan støtte en utsettelse, men er avhengige av at Storbritannia viser til en konkret begrunnelse og en klar plan for utsettelsen. Dersom de godtar en utsettelse, eller nekter en utsettelse er prosessen videre klar. Det som er usikkert er hvordan Storbritannia håndterer det dersom EU kommer med motkrav eller vilkår for å godta en utsettelse. Les mer her.

Det er usikkert om May kommer til å søke om en kort utsettelse, eller en lengre utsettelse. Dersom Storbritannia ber om en utsettelse av artikkel 50 lengre enn 3 måneder, helt konkret 1. juli, må det avholde europaparlamentsvalg. Valg til Europaparlamentet finner sted mellom den 23. og 26. mai. Les mer her og her.

No-deal?

Dersom EU ikke godtar en utslettelse er fortsatt 29. mars den offisielle utmeldelsesdatoen. Dette medfører da sannsynligvis en "no deal" brexit. Les mer her.

 

Kinas president besøker Europa

Den Kinesiske presidenten Xi Jinping gjør et seks dager langt besøk i Europa denne uken, i et forsøk på å styrke handelsrelasjoner på kontinentet. Xi Jinping vil reise til Frankrike, Italia og Monaco fra 21 til 26 mars. Europa på sin side forsøker å balansere bekymringer om kinesisk innflytelse og ønsket om ytterligere investeringer. Det er ventet at han skal undertegne en samarbeidsavtale om Kinas "Belt and Road Initiative" under sitt besøk i Italia. Dette prosjektet skal binde Kina sammen med Sørøst-Asia, Sentral-Asia, Midtøsten, Afrika og Europa med et nettverk av veier, havner, og jernbaner. Dette er det bekymringer knyttet til fra EUs side.

Xi Jinping skal også delta på det årlige toppmøtet mellom EU og Kina 9.April. De siste årene har det vært statsminister Li Kegjang som har deltatt på møtet, og at Xi Jinping selv deltar understreker viktigheten av møtet. Du kan lese mer om dette herog her.

 

 

 

Europaparlamentets resolusjon om EUs klimavisjon for 2050

Europaparlamentet vedtok i forrige uke en resolusjon om Europakommisjonens forslag til klimavisjon for 2050; A Clean Planet for all. I denne angir parlamentet sine posisjoner knyttet til Kommisjonens videre arbeid med en klimastrategi for 2050.

Beskjeden fra Parlamentet er tydelig: EU må sikte seg inn mot en endelig strategi som bidrar til at den globale oppvarmingen ikke overstiger 1,5 grader ved å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

For å gjøre dette på en kostnadseffektiv måte vil det være nødvendig å øke ambisjonsnivået for 2030-målene og samtidig få på plass egne målsettinger for 2040.

Parlamentet peker videre på at EU bør prioritere direkte utslippsreduksjoner før tiltak som karbonfangst og lagring, men er tydelige på at CCS også har en plass i en fremtidig strategi og at EU må øke ambisjonsnivået på dette området.

For å sikre offentlig støtte til klimatiltakene foreslås det opprettet et fond for rettferdig omstilling, som er ment å ivareta de regionene som blir hardest rammet av dekarboniseringen av EUs økonomi. Likeså foreslås det store løft knyttet til forskning og utvikling – samt et ønske om å øke ambisjonsnivået knyttet til sirkulær- og bioøkonomi.

 

Hva skjer denne uken:  

Parlamentet:

 • Komiteuke - Livestreaming
  • Komite for regional utvikling
  • Komite for budsjettkontroll
  • Komite for økonomiske og monetære anliggender
  • Komite om havenes fremtid

Kommisjonen:

 • Juncker mottar Mr Wang Yi, utenriksminiser i Kina
 • Visepresident Katainen gir en innledende tale på Globe EU-arrangementet om Sirkulærøkonomi i EU
 • Juncker deltar i spesiell begivenhet som feirer 25-årsdagen for EØS-avtalen sammen med lederne av Det europeiske råd og statsministrene i Norge, Island og Liechtenstein.

Rådet:

 • Utenrikspolitisk råd
 • Rådet for landbruk og fiskeri
 • Det europeiske råd

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.