NHO

Innhold

NHO Europanytt: Ingen ny EU leder valgt på toppmøtet

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Donald TUSK, President of the European Council.

#120

Ingen ny EU leder

Denne uken har det vært toppmøte i Brussel. Her møttes stats- og regjeringssjefene for å blant annet diskutere utnevnelsen av flere viktige posisjoner i EU. Lederne klarte ikke å komme til enighet og et nytt toppmøte blir holdt den 30. juni, - to dager før Europaparlamentet møtes. Til sammen er det fire toppjobber som skal fylles: Presidenten av Europakommisjonen, Det europeiske råd, Europaparlamentet, samt Den europeiske sentralbank. For å bli valgt er man avhengig av å bli støttet av 21 av de 28 EU landene, samt et flertall i Europaparlamentet. 

Les mer her.

Ingen enighet om EUs langtids klimastrategi

I forkant av rådsmøtet var det knyttet stor spenning til om stats- og regjeringssjefene ville klare å komme til enighet om ambisjonsnivået for EUs langtids klimastrategi frem mot 2050. Både kommisjonen og parlamentet har pekt på målsettingen om klimanøytralitet innen 2050 som avgjørende for at Europa skal klare å nå sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen. Spørsmålet om tidfesting av klimanøytralitet har avstedkommet stor debatt og spesielt land som Tyskland, Polen, Tsjekkia og Ungarn har i løpet av våren vært utrykket seg kritiske til at Europa skal forplikte seg til å bli klimanøytralt innen 2050. Da Tyskland nylig annonserte at de stilte seg bak ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050 ga dette håp om at EUs ledere ville komme til enighet om klimamålene for 2050. Gårsdagens forhandlinger førte dog ikke frem og rådet klarte heller ikke i dette møtet å komme til enighet. Mens flertallet av EUs medlemsstater stiller seg bak ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050 mangler forslaget fremdeles støtte fra Polen, Tsjekkia og Ungarn.  Følgelig er spørsmålet om ambisjonsnivået for EUs langstidsstrategi fremdeles uavklart, noe som anses som et prestisjenederlag for kommisjonen og EU som hadde som ambisjon å være i mål med disse forhandlingene og ha en forankret posisjon klar til klimatoppmøtet som finner sted i New York i september. Diskusjonene om ambisjonsnivå vil følgelig fortsette utover høsten.

Les mer her.

 

Boris et skritt nærmere "number 10"

I går var det ny runde i prosessen for å utse Theresa Mays etterfølger som leder av partiet og premierminister i Storbritannia. Med over 160 av 313 stemmer totalt og, etter at bl.a. tidligere brexit-minister Dominic Raab og miljøminister Michael Gove begge ble eliminert i tidligere runder denne uken, er Boris Johnson nå enda et skritt nærmere å vinne kampen om partiet og Downing Street nr. 10. Hans endelige motkandidat, Jeremy Hunt, har foreløpig 77 stemmer og ryktene sier at Boris Johnson foretrekker Hunt som motkandidat da han er en sterk "remainer" og dermed kan antas ha begrenset støtte i valgkomiteen uansett. Den avgjørende runden med avstemning i valgkomiteen mellom Johnson og Hunt ventes finne sted neste uke.

Du kan lese mer valgprosessen i Det konservative partiet her og her.

 

 

*******************************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: