NHO

Innhold

NHO Europanytt: EØS-avtalen feirer 25 år!

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: EU

EØS-avtalen feirer 25 år, brexit, EU-toppmøte, BusinessEurope reformbarometer 2019, Google blir bøtelagt, og Enighet om EUs neste FoU-program Horizon Europe

Brexit:

  • 12. april er nå den nye "29. mars". Les mer her.
  • EU godkjenner en utsettelse til 22. mai – dersom det britiske Parlamentet godkjenner skilsmisseavtalen i neste uke. Om ikke må Storbritannia forlate EU 12. April. Les mer her og her.
  • Theresa May anklager parlamentet for ha skyld i utsettelsen av brexit. Les mer her.

 

EØS-avtalen feirer 25 år

Det er i år 25 år siden EØS-avtalens ikrafttredelse. Statsminister Erna Solberg er invitert som gjest til EUs toppmøte og besøker i den anledning Brussel i dag. Etter toppmøte møtte statsministeren norske aktører som er involvert i EU/EØS-arbeid i Brussel.

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde – EØS – ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft i 1994. Den utvider EUs indre marked og de fire frihetene – fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital – til EØS medlemslandene basert på gjensidig inntak av EU-reglene for disse frihetene i nasjonal rett. Gjennom EØS-avtalen er Norge, Island, Liechtenstein med i det indre marked, og sikrer at norske aktører kan delta under de samme rammebetingelser som aktører fra EU-land.

25 år senere omfatter EØS-avtalen i dag hele 31 land og 500 millioner mennesker og garanterer fri bevegelighet for varer, personer, tjenester og kapital - "de fire frihetene" - i alle EØS-landene. Dette er Norges viktigste handelsavtale og betyr enormt mye for både for norsk næringsliv og for Norge som land, ettersom EU er både vårt viktigste eksport- og importmarked.

Les mer her og her.

 

Nytt EU-toppmøte denne uken

EUs ledere møtes torsdag og fredag denne uken til et nytt toppmøte. Dette er et møte mellom medlemslandenes stats- eller regjeringssjefer, Rådets faste president, samt Europakommisjonens president som avholdes minst fire ganger i året. På agendaen denne gang står brexit, økonomien i EU, det kommende EU – Kina toppmøtet, klimautfordringer og hvordan man skal bekjempe falske nyheter. I anledning 25-årsjubileet for EØS-samarbeidet er statsministrene i Island, Liechtenstein og Norge blitt invitert som gjester til toppmøtet.

Les mer her og her.

I anledning toppmøtet har BusinessEurope, hvor NHO er medlem, sendt inn et innspillsbrev til EU-lederne.

 

BusinessEurope reformbarometer 2019

BusinessEurope, som NHO er en del av, publiserte onsdag sitt årlige reformbarometer for 2019. Årets utgave "Bygg et EU som gjør at europeiske bedrifter kan lykkes globalt" ser spesielt på hvordan Europa faller bak i sin evne til å utvikle verdensledende firmaer. I rapporten fremheves behovet for ytterligere tiltak for å forbedre Europas konkurranseevne, ettersom europeisk vekst har vært lavere enn amerikansk vekst i 7 av de siste 10 årene.

Du kan lese mer om dette her.

 

Google blir bøtelagt for misbruk av markedsdominans

Europakommisjonen har bøtelagt Google med 1,49 milliarder euro for brudd på EUs antitrustregler. Kommisjonen mener Google har misbrukt sin markedsdominans ved å innføre en rekke restriktive bestemmelser i kontrakter med tredjeparts nettsteder. Dette har forhindret Googles rivaler fra å plassere sine søkeannonser på disse nettstedene. Dette er ulovlig i henhold til EUs antitrustregler. Misligholdet har vart i ti år og har hindret andre selskaper muligheten for å konkurrere om fordelene, samt hindret forbrukerne fordelene ved konkurranse.

Du kan lese mer om dette her og her.

 

Enighet om EUs neste FoU-program Horizon Europe

Rådet og Europaparlamentet har denne uken blitt enig om en foreløpig avtale om formatet på EUs neste rammeprogram for FoU – Horizon Europe. Programmet utgjør en viktig del av det neste langtidsbudsjettet for 2021 – 2027, som forhandles foreløpig av Kommisjonen, medlemslandene og Parlamentet. Det endelige budsjettet for Horizon Europe vil imidlertid være avhengig resultatet i disse forhandlingene.

Horizon Europe vil bygge videre på dagens FoU-program, Horizon 2020, men med et enda høyere satsningsnivå som skal gjøre det til EUs mest ambisiøse noensinne og sette Europa i spissen for FoU globalt. Utgangspunktet vil være forskning og innovasjon for å løse pre-definerte brede samfunnsutfordringer – såkalte "Missions" – og styrke den industrielle konkurranseevnen.

Du kan lese mer om dette her.

 

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.