NHO

Innhold

NHO Europanytt 24.03.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Spanias statsminister, Pedro Sánchez, ber EU om Marshallplan. Foto: European Union

EU har utløst den såkalte general escape clause og utvidet grensen for statsstøtte, at flere europeiske land nå er under lockdown, Spanias statsminister ber om Marshallplan og at Norge har signert en avtale med EU-kommisjonen om felles anskaffelse av legemidler.

EU setter til side regelverk for underskudd og åpner for statsstøtte

Denne uken godkjenner medlemslandene Europakommisjonens forslag om å sette EUs underskuddsregler på pause, ved at de utløste den såkalte ”general escape clause”. Den kan utløses når EU eller eurosonen står overfor en alvorlig økonomisk nedgang eller negativ vekst. Dette betyr at alle medlemsland uavhengig av konsekvensene for medlemsstatenes underskudd, kan iverksette økonomiske tiltak som følge av koronaviruset. Statsstøttereglene er også endret og støtte på inntil 800.000 euro kan gis til enkeltbedrifter. Europakommisjonen har allerede sagt ja til ulike ordninger i både Tyskland, Danmark, Portugal og Italia.

Les mer her og her.

***************************************************************************

Flere europeiske land under lockdown

I Storbritannia ble det i dag annonsert full lockdown for å stoppe spredningen av koronaviruset. Statsminister, Boris Johnson, sa politiet vil få fullmakt til å håndheve strenge nye regler om når folk kan forlate hjemmene sine. Briter har kun lov til å gå ute hvis det er for å handle nødvendige varer, trene en gang om dagen, hjelpe utsatte personer som trenger det eller reise til essensielt arbeid.

Tyskland og Hellas har sluttet seg til andre europeiske land og informert innbyggerne sine om ikke å forlate hjemmet bortsett fra de mest nødvendige ærender, for å få frisk luft alene eller med familie og unngå andre mennesker. I Belgia er det full lockdown, og helseministeren sa denne uken at det vil fortsette slik i minst 8 uker til.

Les mer her og her.

***************************************************************************

Spanias statsminister ber EU om "Marshallplan"

Søndag ba Spanias statsminister, Pedro Sánchez, EU om en "Marshallplan" for å bekjempe spredningen av koronaviruset og for å gjenoppbygge økonomien. "Dette er en krise som rammer hele EU. Vi må etablere en stor Marshallplan for gjenoppbygging. Akkurat nå gjør vi alle en ekstraordinær finanspolitisk innsats, men det er viktig at det ikke bare er på nasjonalt nivå" sa statsministeren. I Spania har antall smittede eksplodert og myndighetene har innført begrenset innreise for utlendinger og landsdekkende lockdown.

Les mer her

***************************************************************************

Norge får også legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

Forrige uke signerte Norge en rammeavtale med Europakommisjonen om felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr. Dette er et EU-initiativ som vil sikre tilgjengelighet av nødvendig utstyr, ikke bare i håndteringen av koronautbruddet, men også i fremtiden. "Nå kan vi delta i felles innkjøp av for eksempel personlig verneutstyr for helsepersonell som jobber med pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte", sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Les mer her.

***************************************************************************

Næringsministrene diskuterte konsekvenser av korona for det indre markedet

Forrige uke møttes EUs næringsministre til en videokonferanse der temaet var konsekvenser for næringslivet etter utbruddet av koronaviruset i Europa. EU-kommissær for konkurranse, Margrethe Vestager, deltok og understreket at de økonomiske virkningene av koronautbruddet krever rask og koordinert handling, på samme måte som utfordringene for helsesystemene. Kommissær for det indre marked, Terry Breton, uttrykte at EU-land må fjerne eksportforbudet for smittevernutstyr, og han redegjorde for at Europakommisjonen skal tilrettelegge for rask økning av produksjon av nødvendig utstyr i EU.

Les her.

***************************************************************************

EU med retningslinjer for green lanes

I dag kom Europakommisjonen med oppfordring til alle EUs medlemsland om å innføre såkalte green lanes ved grenseoverganger. Dette er for å opprettholde og sørge for at godstransporten over hele EU går noenlunde knirkefritt under den nåværende korona-pandemien. Kommisjonen presenterte også  veiledning for hvordan medlemsland kan implementere EUs retningslinjer for grensekontrollering, dette innebærer blant annet at prosedyrene ved green lanes-grenseovergangene bør minimeres og reduseres til bare det helt nødvendige. Kontroll og screening bør utføres uten at sjåfører trenger å forlate kjøretøy, og sjåførene selv skal bare gjennomgå minimale kontroller.

Les mer her.

***************************************************************************

Møte i det europeiske råd

Torsdag denne uken holdes det videomøte mellom medlemmene av det europeiske råd der de vil fortsette å diskutere EUs respons på koronautbruddet og virkningene av dette. Det er særlig fire hovedpunkter som står på agendaen; begrense spredningen av viruset, levere medisinsk utstyr, med spesielt fokus på masker og åndedrettsvern, fremme forskning, inkludert forskning på en vaksine, og takle de samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Les mer og se agendaen her.

***************************************************************************

Denne uken i EU

  • Tirsdag: Videokonferanse i Eurogruppen
  • Torsdag: Det avholdes videomøte i det europeiske råd
  • Fredag: Cohesion policy-ministrene møtes til videokonferanse

***************************************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: