NHO

Innhold

NHO Europanytt: Det europeiske miljøbyrået 25 år

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

EEA 25 år

#120

Strategi besluttet på toppmøtet

På tross av at det var en del andre saker som ikke ble avgjort på toppmøtet forrige uke kom de til enighet om EUs strategiske agenda for 2019-2024. EUs strategiske agenda er den overordnede planen til Det europeiske råd for de neste fem årene, samt en veileder for de andre institusjonenes. Den strategiske agendaen har fire prioriterte områder:

  • Beskytte borgeres friheter og rettigheter
  • Utviklingen av et sterkt og dynamisk økonomisk fundament
  • Bygge et klimanøytralt, grønt, rettferdig og sosialt Europa
  • Fremme europeiske interesser og verdier på den globale arenaen

Den tar også for seg hvordan EU skal nå målene som presenteres.   

Les konklusjonene fattet på toppmøtet her, mer om toppmøtet her, og se pressekonferansen her.

 

Det europeiske miljøbyrået 25 år

Det europeiske miljøbyrået (engelsk: European Environment Agency (EEA)) feirer 25 år i år. I den anledning har de publisert et skriv som tar for seg de foregående 25 årene, samtidig som de ser mot de kommende 25 årene. EEA er et av EUs byråer og skal levere pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Byrået består i dag av 33 land, alle EUs medlemsland, EØS, EFTA, og Tyrkia, samtidig som de har tett samarbeid med landene på Balkan.

Les publikasjonen her.

 

Energirådsmøte i dag

EUs energiministere møttes i dag i Luxembourg til formelt energiministermøte. På agendaen stod diskusjoner om EUs eksterne energisamarbeid med Afrika, USA, Kina og den østlige middelhavsregionen, samt en meningsutveksling om Kommisjonens tilbakemeldinger til medlemsstatenes nasjonale energi- og klimaplaner som ble lagt frem forrige uke. I møtet ble det også vedtatt rådskonklusjoner om hvordan fremtidens Europeiske energisystem skal sikre at EU når energi- og klimamålene sine frem mot 2030 og forbi.

I konklusjonene pekes det på at innbyggere og næringsliv vil være avgjørende for en vellykket omstilling, at EU må øke investeringene i elektrifisering og modernisering av det europeiske energimarkedet. Teknologinøytralitet i energi- og klimapolitikken og medlemsstatenes rett til å selv å velge energi- og klimaløsninger basert på nasjonale vurderinger vektlegges som bærende prinsipper for en vellykket Europeisk energi- og klimaomstilling.  Karbonfangst- og lagring trekkes spesifikt frem som en teknologi som kan spille en rolle i dekarboniseringen av Europeisk industri.

Utkast av konklusjonene som ble lekket til Politico kan leses her.

 

Denne uken:

  • Transport, Telecommunications and Energy Council (Energy), 25/06/2019
  • General Affairs Council (Cohesion), 25/06/2019
  • Environment Council, 26/06/2019
  • NATOs forsvarsministermøte i Brussel, 26-27/06/2019
  • G20 summit in Osaka, Japan, 28-29/06/2019

 

************************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: