NHO

Innhold

NHO Europanytt - Køen av rettsakter inn i EØS avtalen kortes stadig ned

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Cecilia Malmström - Trade package

Cecilia Malmström

44 EU rettsakter inn i EØS-avtalen, Europaparlament vil styrke infrastruktur-utviklingen for alternative drivstoffer, EU ønsker å undersøke hvitvaskingsskandalen i Danske Bank, Polens rettssystem blir prøvet av EU-domstolen, EU-FN ønsker tettere samarbeid og EU-USA handelsavtale fortsatt i utforskningsfasen.

44 rettsakter inn i EØS-avtalen:
44 EU rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen forrige uke. På møtet i EØS komiteen ble det også diskutert forslaget til kommisjonen angående Work-life Balance som tar i sikte å modernisere det juridiske rammeverket i henhold til en bred fremgangsmåte for å inkludere flere kvinner på arbeidsmarkedet.  Europakommisjonens forslag kjemikaler som kan brukes til hjemmelagde bomber ble også diskutert. Les mer om møtet og rettsaktene her, her og her.

Europaparlamentet vil styrke infrastruktur-utviklingen for alternative drivstoffer
Utvikling av  infrastruktur for alternative drivstoffer opptar Europaparlamentet. Transportkomiteen (TRAN) oppfordrer Europakommisjonen til å revidere forordningen som trådte i kraft i 2014 for å sette fart på utviklingen og utbredelsen av dette. Siden bare åtte land har klart å innføre forordningen, ber komiteen  kommisjonen om å revidere forordningen og gi bedre støtte til utviklingen i og sterkere oppfølging av medlemslandene. Resolusjonen må nå bli godtatt i Europaparlamentetet før det kan bli implementert. Les mer her.

EUs bankvakthund ønsker å undersøke Danske Bank
Vera Jourová, den europeiske justiskommisjonæren, ønsker å undersøke hvorfor de nasjonale tilsynsmyndighetene ikke oppdaget hendelsene i Danmark og Estland som ledet til den mye omtalte hvitvaskingsskandalen. Europakommisjonen vil benytte  den europeiske banktilsynsmyndigheten  for å kunne undersøke hvorfor danske og estisk nasjonale tilsynsmyndigheter ikke avdekket disse bruddene på EU regelverk.  Les mer her.

EU tar Polen til retten
Europakommisjonen tar Polen til EU domstolen for å vurdere Polens kontroversielle endring av rettssystemet som den polske regjeringen innførte i april 2018. Endringen i Polen gjør det lettere for politikerne å ha innflytelse over domstolene. Den Europeiske Domstolen skal vurdere om endringen av rettssystemet bryter med den europeiske unionens prinsipper om uavhengighet. Les mer her. 

EU og FN styrker samarbeidet
EU kommisjonspresident Jean-Claude Juncker og EUs "utenriksminister" Frederica Mogherini møtte FNs generalsekretær under FNs 73 generalforsamling i New York. De ble enige om blant annet å styrke samarbeidet mellom FN og EU. I en raskt skiftende og usikker global verden er det utrolig viktig at disse to internasjonale aktørene jobber sammen. Sammen ønsker de å promotere multilateralisme og regelbasert global orden samt fremme stabilitet og velferd. Les mer her.

Handel: EU og USA utforsker fortsatt mulighetene for  en handelsavtale.
EUs handelskommisjonær Cecilia Malmström uttalte mandag at EU og USA er fortsatt i utforskingsstadiet når det gjelder en fremtidig handelsavtale. Malmström kunne bekrefte at de to partene har et møte i november. Malmström ser også for seg å møte USAs handelsrepresentant Ligthizer og den japanske finansministeren Seko møtes i New York for å snakke om moderniseringsprosessen av WTO. Les mer her.

 

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: