NHO

Innhold

NHO Europanytt 25.10.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om brexit, ny IEA rapport, Frankrikes nye kommissærkandidat, utenriksministerens EU- og EØS-redegjørelse, norsk deltakelse i EUs klimadugnad og møtet i EPSCO.

6 dager til Brexit

EU-landenes 27 ambassadører var i dag samlet i Brussel for å vurdere hvorvidt brexit-fristen 31.oktober skal forlenges. I følge EUs sjefsforhandler Michel Barnier, skal de ha kommet frem til at de vil innvilge en utsettelse – men foreløpig er de ikke enig om hvor lenge.

En utsettelse av fristen kan skje på bakgrunn av en skriftlig prosedyre, og det vil ikke være behov for et ekstraordinært toppledermøte. Beslutningen vil tas tidligst mandag. 

Bakgrunnen for uenigheten i hvor lang forlengelsen av fristen skal være, handler i stor grad om det besluttes å avholde nyvalg i Storbritannia, noe Boris Johnson ønsker å gjøre 12.desember. Også Labour-partiet ønsker det, men de vil ikke stemme for dette før de er sikre på at EU utetter fristen og derved fjerner risikoen for en no-deal brexit – for denne gang.

Ironisk nok er det nettopp Storbritannias ubesluttsomhet angående nyvalg som også gjør at EU ser gode grunner til å avvente med å gi svar. Frankrikes president Emmanuel Macron mener at fristen burde være kortere enn den Storbritannia ba om, slik kan EU opprettholde presset på britene til å ratifisere en utmeldingsavtale. Rådets president Donald Tusk har derimot oppfordret medlemslandene til å gi britene en utsettelse i samsvar med forespørselen som ber om en forlengelse helt til slutten av januar 2020.

Les mer her, her og her.

Uavhengig  om det blir en ordnet eller uordnet brexit bør bedriftene forberede seg …

***************************************************************************************************

Klimaavtale med EU vedtatt i dag

"For norsk næringsliv gir denne avtalen tydelige rammer og stabile rammevilkår å forholde oss til frem mot 2030. NHOs medlemsbedrifter er i besittelse av teknologi, kunnskap og erfaring som vil være avgjørende for å kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor frem mot 2030", sier Ingebjørg Harto, direktør ved NHO Brussel.

Norges deltakelse i EUs klimadugnad gir oss muligheten til å ta del i et ambisiøst løft for klimaet ved å være en del av et felleseuropeisk krafttak. Med avtalen for ikke-kvotepliktig sektor på plass er Norge nå en helintegrert del av EUs klimasamarbeid, noe som gir økt forutsigbarhet for norske bedrifter.

Fra før er Norge en del av EUs kvotesystem som omfatter utslipp fra industri, olje og gassproduksjon og vil bidra til utslippsreduksjoner på 43 prosent fra disse sektorene innen 2030.

Avtalen innebærer rent praktisk at Norge vil få et årlig utslippsbudsjett og må rapportere sitt utslippsregnskap til EØS-avtalens kontrollorgan ESA, som skal vurdere hvordan vi ligger an. Videre må nroske myndigheter annethvert år rapportere inn planalgte tiltak for å realisere måltallet for 2030.

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, uttalte i forbindelse med avtaleinngåelsen at Norge har en ambisjon om å overoppfylle målet på f40 prosent og sikter mot å kutte utslipp fra transport, bygg, avfall og jordbruk med 45 prosent innen 2030. Avtalen som vil bli gjeldende fra 2021 vil tre i kraft når Alltinget på Island formelt har godkjent den.

Norge og Islands klimaavtale med EU ble vedtatt i EØS-komiteens møte i Brussel i dag. Norge skal dermed samarbeide med EU om utslippskutt frem mot 2030 på minst 40 prosent reduksjon sammenlignet med 1990.

Les mer her.

***************************************************************************************************

Tidligere fransk finansminister er Macrons nye kommissærforslag

Etter at EU-parlamentet avviste franske Sylvie Goulard som indre markeds- og industrikommissær, har president Emmanuel Macron måtte komme opp med en ny kandidat. Torsdag ble det kjent at den nye kandidaten er Thierry Breton, tidligere minister for økonomi, finans og industri i avdøde Jacques Chiracs regjering i perioden 2005-2007.

Breton er i dag administrerende direktør i Frankrikes ledende IT-virksomhet Atos. I annonseringen fra Elysée-palasset om hvem som som ble den nye kandidaten het det at Macron hadde nominert Breton i enighet med kommende kommisjonspresident Ursula von der Leyen.

Den nye franske kommissærkandidatens portefølje skal i innhold være helt lik den som var tiltenkt Goulard, men før tiltredelse må Breton gjennom en lang godkjennelsesprosedyre.  Allerede har granskningen av Breton begynt i mediene, blant annet nevnes en tidligere klage fra Anticor, en fransk NGO på anti-korrupsjon, som inkluderer Breton og hans politikk- og næringslivsvirksomhet.

Les mer her, her og her.

***************************************************************************************************

Utenriksministerens redegjørelse om EU- og EØS-saker

I går la Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide frem den halvårlige redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker for Stortinget.

Her kommenterte utenriksministeren enkelte saker som er på EUs agenda, i tillegg til utviklingen i brexit og endringer i sammensetningen i EUs institusjoner. Talen understreket at Norges samarbeid med EU er  "avgjørende for å fremme vår og fremtidige generasjoners sikkerhet og velferd.".

Les hele redegjørelsen her.

***************************************************************************************************

Ny IEA rapport viser stort potensial for offshore vind

Det internasjonale energibyrået, IEA la i dag frem rapporten Offshore Wind Outlook 2019 som er det mest omfattende studiet av den globale utviklingen av havbasert vindkraft hittil.

IEAs studie viser at havvind kan bli EUs største enkeltkilde til elektrisitet innen 2040. Den spektakulære påstanden bygger på en forutsetning om at en slik utvikling vil være helt avgjørende hvis man sammenligner EUs ambisiøse klimamål med energimengdene som må erstattes når fossil energi fases ut av kraftmiksen i EU. IEA antar at med dagens politikk vil offshore vind gå fra en samlet kapasitet i EU på rundt 20GW i dag til nærmere 180GW innnen 2040. Dersom hydrogen for fotfeste i den Europeiske energifremtiden, antar IEA at behovet for Europeisk vindkraftkapasitet til havs vil stige ytterligere. Globalt antas IEA at havvind vil øke med 15-gangeren i løpet av de neste 20 årene og tiltrekke seg investeringer på 1000 milliarder dollar i samme periode.

For norsk næringsliv og industri er det positivt at en så tung aktør som IEA vier dem oppmerksomhet og peker på mulighetene som ligger i dette segmentet. Med 50 års erfaring med offshorevirksomhet og store norske aktører som allerede har posisjonert seg inn mot havvind gir dette grunn til optimisme.

Rapporten som ble publisert i dag er et utdrag av den kommende World Energy Outlook 2019, som lanseres den 13/11/2019.

***************************************************************************************************

EUs arbeidsministre diskuterte fremtidens arbeidsliv og arbeidslivspolitikk

Torsdag møttes EUs arbeids- og sosialministre i Rådet for arbeidsliv, sysselsetting og sosiale saker (EPSCO) i Brussel.

I møtet diskuterte de bl.a. kompetansebehovene og reguleringen av arbeidsmarkeder utfra hvordan arbeidslivet vil utvikle seg i fremtiden, og konklusjonene fra ILOs hundreårserklæring om fremtidens arbeidsliv. Tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund var med i arbeidskommisjonen for erklæringen.

Ministrene diskuterte også en ny OECD-rapport om utviklingen av en bærekraftig og mer menneskesentrert arbeidslivspolitikk under målet om en "Economy of Well-Being".

Les mer her og her.

***************************************************************************************************

Neste uke i EU

  • Mandag 28.oktober - EU-ambassadørene møtes, Brussel
     
  • Tirsdag 29. oktober - Digital Manufacturing Executive Council, Brussel

  • Onsdag 30. oktober - Kommisjonsmøte,  '20th Security Union progress report' gjennomgås, Brussel

***************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: