NHO

Innhold

NHO Europanytt: Norske bedrifter henter 67 millioner fra Horisont 2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Horizon 2020

Horizon 2020

Norske bedrifter henter 67 millioner fra Horisont 2020, konstituering av parlamentet, ekstraordinært EU-toppmøte, finske formannskapet, de 17 første "europeiske universiteter" er valgt, og EØS-avtalen avgjørende for Fredrikstad-bedrift

Norske bedrifter henter 67 millioner fra Horisont 2020

Tre norske bedrifter henter 67 millioner fra Horisont 2020. Alva Industries, MazeMap og Future Technology var blant de 68 bedriftene som nådde opp i kampen om støtte på opptil 25 millioner kroner fra EUs SMB-instrument. Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og Norge deltar med samme rettigheter som EU-landene.

SMB-instrumentet er en del av Horisont 2020 med budsjett på rundt 30 milliarder kroner, og fra 2018 inngår programmet i European Innovation Council (EIC). Norske selskaper har siden etableringen av SMB-instrumentet i 2014 hentet hjem nærmere 800 millioner kroner.

Innovasjon Norge jobber for å få flere norske vekstbedrifter til å søke om midler fra European Innovation Council, og tilbyr støtte i alle fasene av søknadsprosessen.

Les mer her og ta kontakt med en av Innovasjon Norges regionale EU-rådgivere dersom din bedrift planlegger å søke midler fra EIC her.

 

Konstituering av parlamentet

Den 2. juli møtes det nye, niende, parlamentet i Strasbourg for sin konstituerende sesjon. Her skal de velge Parlamentspresident, fjorten visepresidenter, fem 'Quaestors', samt bestemme antall og sammensetning av parlamentets stående utvalg.

Parlamentet skal senere også avgjøre om de godkjenner den nominerte presidenten av Kommisjonen. Dette gjøres med absolutt flertall (et flertall av alle de stemmeberettigede). Dersom kandidaten ikke oppnår det nødvendige flertallet, må medlemslandene foreslå en ny kandidat innen en måned.

Les mer her.

 

Ekstraordinært EU-toppmøte

Søndag 30. juni er det igjen toppmøte i Brussel. På dette ekstraordinære toppmøtet skal EUs stats og regjeringssjefer igjen prøve å komme til enighet om nominasjonene om EUs toppjobber, to dager før det nye Europaparlamentet konstitueres. Det europeiske råd (toppmøtet) spiller en viktig rolle i utnevnelsen av EUs toppjobber og i 2019 skal det europeiske råd velge presidenten av sin egen institusjon, nominere en kandidat til president av Kommisjonen, utnevne EUs representant for utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk, samt være en avgjørende stemme i valget av presidenten for den europeiske sentralbanken.

Les mer her.

 

Finske formannskapet

Finlands tredje formannskapsperiode begynner mandag 1. juli og programmet er nå lagt ut. Programmet har Finland valgt å kalle Bærekraftig Europa – bærekraftig fremtid. Prioriteringene for det finske formannskap er å styrke de felles verdiene og rettsstatsprinsippene, å gjøre EU til en union med bedre konkurranseevne og sosial inkludering, styrke EUs posisjon som global leder innen bekjempelse av klimapåvirkning og å sikre befolkningens generelle sikkerhet.

Formannskapet i Rådet roterer i en fast rekkefølge blant EU-landene og varer i 6 måneder. Ettersom dette er kort tid, har man valgt å jobbe tett sammen i grupper på tre, kalt trioer. Finland er i en trio med Romania (vår 2019) og Kroatia (vår 2020). Av disse tre er Finland et viktig, dyktig og erfarent medlemsland som har hatt formannskapet tidligere. Med sine nordiske perspektiver kan dette være en god partner for Norge. Det vil være et viktig formannskap som det første i ny legislativ syklus etter valget til og konstituering av nytt Europaparlament og etableringen av ny Kommisjon, herunder hvem som får hvilke toppjobber.

Les mer her, og programmet her.

 

De 17 første "europeiske universiteter" er valgt

Kommisjonen har annonsert de høyere utdanningsinstitusjoner som vil utgjøre en del av de første alliansene av "europeiske universiteter". Målet med initiativet er å forbedre konkurranseevnen, kvaliteten og attraktiviteten til europeisk høyere utdanning, samt å øke samarbeidet og mobiliteten mellom institusjoner, deres studenter og ansatte. UiB og UiS er begge blant vinnerne av hver sin allianse av europeiske universiteter. Vi gratulerer dem begge!

Les mer her.

 

EØS-avtalen avgjørende for Fredrikstad-bedrift

Alt du kan tenke deg av batterier, fra de minste som finnes i mobiltelefoner og andre duppetitter, til 50 tonns industribatterier, har et stopp hos Batteriretur i Fredrikstad. Batteriretur er mer kjent i utlandet enn her i Norge. Det er viktig med gode og sømløse avtaler med andre land i Europa. Batteriretur eksporterer til Sverige, England, Frankrike, Tyskland og Spania, og alt batteriretur sender fra seg går via EØS-avtalen.

Les mer om hvorfor EØS-avtalen er avgjørende for Fredrikstad-bedriften her.

 

************************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: