NHO

Innhold

NHO Europanytt - Jeremy Corbyn anga sin pris for å støtte en brexit avtale – At Storbritannia forblir i EUs tollunion

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

000082697723_Unapproved.jpg

London

Labour kan støtte Brexit avtale hvis UK blir igjen i EUs tollunion, Rådet vedtok Single Ditigal Gateway forordningen, øker midlene for europeisk "Super datamaskin", produktivt handelsmøte mellom EU, USA og Japan, Eurpaparlamentets budsjett-komite øker støtten for unge - migrasjon og forskning samt ønsker å trekke tilbake 70 millioner euro øremerket for Tyrkia på bakgrunn av manglende demokratiske verdier i landet.

Corbyns pris for å støtte Brexit-avtale: Storbritannia må forbli i EUs tollunionen
Labour Party lederen Jeremy Corbyn vil kunne støtte en Brexit avtale hvis Storbritannia forblir i EUs tollunion. Under partikongressen denne uken ba Corbyn om partiets støtte til å presse de konservative ut av regjeringen. Corbyn sa en "No-deal" ville være en nasjonal katastrofe. EUs brexit sjefsforhandler Michel Barnier og Jeremy Corbyn møttes i Brussel i går kveld for uformelle samtaler om Brexit. Corbyn var tydelig på at han ikke var der for å forhandle, men for å ha produktive samtaler med Barnier og mente det var viktig å dele synspunkter. Corbyn presenterte sine seks brexit "tester" og klarer ikke Theresa May testene støtter ikke partiet en fremtidig brexit avtale. Videre uttalte Corbyn at han ikke kommer til å støtte noen slags avtale som ligner eller baserer seg på Chequers planen. Les mer her og her.

Rådet vedtatt Single Digital Gateway forordningen
Torsdag vedtok Rådet den politiske avtalen som medlemslandene har forhandlet frem med Europaparlamentet om endelig lovtekst for etableringen av en ny "Single Digital Gateway". Dette nye instrumentet skal utgjøre en ny online fellesportal for tilgang til informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsning for individer og bedrifter. Det grunnleggende prinsippet er at en prosedyre tilgjengelig i et medlemsland skal være tilgjengelig også for borgere i alle andre medlemsland. Hensikten med den nye portalen er å redusere administrasjonsbyrden, blant annet ved at bedrifter behøver bare å levere informasjon en gang til offentlige myndigheter. Noen nøkkel administrasjonsprosedyrer vil også være tilgjengelig for brukere både nasjonalt og over landegrensene. Les mer her.

Rådet vedtok forordning om å utvikle superdatamaskin
I dag vedtok Rådet forordningen som tar i sikte å øke utviklingen av en superdatamaskin (high-performance computing) ved å etablere en felles europeisk gruppe (EuroHPC) som skal forsikre midler til denne utvikling. The European high-performance computing (EuroHPC) kommer til å være et offentlig-privat samarbeid der medlemmene er EU, medlemsland og tredjeland som er knyttet til Horizon 2020 rammeverket samt private organisasjoner. Den østeriske ministeren for utdanning, vitenskap og forskning mener at superdatamaskinen er nøkkelen for forskning og digitaliseringen av industri og økonomi. En slik superdatamaskin er et essensielt redskap for å takle dagens utfordringer. Superdatamaskinen kan hjelpe en bred gruppe bedrifter, akademia, forskere og offentlig sektor. "Dagens avgjørelse aktiverer EU til å utvikle, lansere og opprettholde en superdatamaskin i verdensklasse" uttalte den østeriske ministeren. Les mer her.

Handelsmøtet mellom Japan, USA og EU i New York
Japanske handels- og finansministeren Seko, USA handelsrepresentant Lightizer og EUs handelskommisjonær Cecilia Malmström møttes på onsdag i New York. Bekymringer angående ikke markedsorientert politikk av tredjeland, industrielle subsidier og statlig eide selskaper, tvunget teknologiske overføringspolitikk, WTO reformen, E-handel og digital handel var samtaleemnene. Viktige punkter diskutert var muligheten for nye regler angående industrielle subsidier for å utjevne spillefeltet. Ministerne ytret bekymring over tredjelands utvikling av statlig eide selskaper som står sterkt nasjonalt, og får en urettferdig konkurranse fordel når de blir lansert på et globalt marked. Enighet rådet også på WTO reformen, spesifikt styrkingen av overvåkning og håndhevings system. Les mer her.

 

Europaparlamentets budsjett-komite ønsker økning av støtten for unge, migrasjon og forskning i neste års EU-budsjett
Onsdag vedtok budsjett-komiteen i Europaparlamentet forslag om å øke støtten for Erasmus+, migrasjon og nabolagspolitikken i EUs budsjett for 2019, samt å sette opp midlene for infrastrukturfondet Connecting Europe Facility og det nåværende forskningsprogrammet Horisont 2020 til tidligere nivåer før etableringen av European Fund for Strategic Investments – det såkalte "Junckerfondet" i 2015. Ved å styrke stabiliteten i Europas nærområder kan EU forebygge migrasjonen inn i Europa, mener parlamentarikerne. Budsjett-komiteen foreslår også å kansellere 70 millioner euro i "pre-accession funds" som var øremerket for Tyrkia, etter at det viser seg at Tyrkia ikke har levd opp til de EU avtalte betingelsene om å forbedre rammeverkene for demokrati, pressefrihet og rettssystemet. Dette lanserte første fase i bestemmelsen av EUs budsjett. Parlamentet og Rådet vil nå behandle saken videre internt, før de sammen forhandler om endelig de endelige budsjettrammene. Les mer her og her.

 

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: