NHO

Innhold

NHO Europanytt: Brexit - stille klokken på nytt?

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Theresa May - Prime Minister

Photograph © UK Parliament/Jessica Taylor

Brexit tragedien, Kommisjonen staker ut veien for høy cybersikkerhet i EUs 5G-utbygging, nye regler om engangsplast, nye utslippsstandarder for person- og varebiler, Danmark bremser fremdriften for Nord Stream II, toppmøtet forrige uke og nye sikkerhetstiltak for biler blir obligatoriske

Brexit tragedien

I dag skulle Storbritannia etter planen forlate EU. Dette har de fått en utsettelse på til tidligst 12 april, dersom det ikke blir enighet om en avtale, eller til 22 mai, dersom det blir enighet om en utmeldingsavtale.

Nye voteringer

I dag gikk Statsminister Theresa May på sitt tredje nederlag knyttet til hennes brexit-avtale. Denne gangen tapte May med 58 stemmer. På forhånd hadde May lovet at hun skulle gå av som statsminister dersom avtalen ble godtatt. Statsministeren har uttalt at hun nå frykter dette vil føre til en lang utsettelse og at UK må være med i EU-valget i mai. Hun har likevel hintet om at hun kan komme til å presse frem en fjerde avstemning fordi hun ønsker en "ryddig-brexit". Les mer her og her.

Ingen vinnere

Onsdag denne uken holdt parlamentet veiledende avstemninger over alternativer for prosessen videre. Av de 8 forslagene som ble fremmet fikk ingen av dem flertall, men forslagene om å forbli i en tollunion med EU og forslaget om en ny folkeavstemning fikk flere stemmer enn det statsministerens utmeldingsavtale fikk ved forrige votering. Les mer her.

 

Kommisjonen staker ut veien for høy cybersikkerhet i EUs 5G-utbygging

I kjølvannet av debatten i EU om Kina og Huawei som en dominerende infrastruktur-aktør for neste generasjons IKT-nettverk, har kommisjonen kommet med en strategimelding om en felles tilnærming til cybersikkerhet i 5G nettverk i EU. Tiltaket skal bidra til en bedre samordning av sikkerhetsmessige hensyn i 5G utbyggingen. Dette ble også uttalt av EU-lederne på toppmøtet forrige uke, og har en side til forholdet til Kina. Flere nasjonale og europeiske tiltak pekes ut frem mot 2020 for å verne integriteten ved 5G i Europa. Blant annet skal det gjennomføres nasjonale sikkerhetsvurderingen innen 30.juni 2019. Senest 31. desember 2019 skal også koordineringsgruppen fastsette preventive tiltak mot sikkerhetstrusler som kan implementeres nasjonalt. Du kan lese mer om dette her.

 

Nye regler om engangsplast

På onsdag denne uken ble Europaparlamentet enige om de ambisiøse tiltakene foreslått av Kommisjonen for bedre håndtering av marin forsøpling. Det er snakk om håndtering av plastforsøpling fra de 10 engangsproduktene som hyppigst forekommer på europeiske strender, samt fiskeredskaper og oxo-nedbrytbar fossilplast. Dette gir EU en ledende posisjon i den globale kampen mot marin forsøpling. EUs plaststrategi har som mål at all plastemballasje i EU skal være gjenbrukbar eller resirkulerbar innen 2030.  Engangsplast-direktivet som ble vedtatt onsdag er en viktig del av Kommisjonens handlingsplan for sirkulærøkonomi. Du kan lese mer om dette her.

 

Nye utslippsstandarder for person- og varebiler vedtatt

Torsdag vedtok Europaparlamentet nye utslippskrav for person- og varebiler som vil være gjeldende fra 2020. De nye reglene setter et mål om at CO2-utslippene fra nye personbiler vil være 37,5 prosent lavere enn i dag. For varebiler er måltallet 31 prosent.

Les mer her.

 

Danmark bremser fremdriften for Nord Stream II

Danske myndigheter ba tidligere denne uken Nord Stream II om å konsekvensutrede en alternativ trase gjennom dansk del av Østersjøen. Ferdigstillelsen av den omstridte gassrørledningen mellom Russland og Tyskland ligger dermed an til å bli ytterligere forsinket, da Danmark foreløpig ikke har godkjent bygging av rørledningen gjennom dansk del av Østersjøen.

Les mer her.

 

Toppmøtet forrige uke

Forrige uke var det toppmøte i EU. I tillegg til å markere EØS-avtalens 25 års dag og diskutere brexit var det fokus på forholdet EU-Kina i lys av det kommende EU/Kina toppmøtet 9. april, EUs fremtidige økonomiske vekst og klimasaken. En sterk økonomisk base er avgjørende for Europas velstand og konkurranseevne, og dette skal nås gjennom å fokusere på å styrke det indre marked, en ny industripolitikk med fokus på blant annet kunstig intelligens og den digitale politikken.

Videre styrking og utdyping av det indre markedet, en bærekraftig og konkurransedyktig industriell base, videreutvikling av den digitale økonomien, økte investeringer og økt risikotaking i forskning og innovasjon og en samlet frihandelsagenda ble også diskutert.

Støtten til Paris-avtalen ble gjentatt og behovet for å styrke innsatsen uttalt. Kampen mot falske nyheter og implementeringer av tiltak for å forsvare demokratiet rundt det europeiske parlamentsvalget ble også diskutert.

Les mer her og her.

 

Nye sikkerhetstiltak for biler blir obligatoriske

EU-institusjonene har nådd en foreløpig politisk enighet angående en forordning om generell/allmenn/offentlig sikkerhet. Fra og med 2022 vil nye sikkerhetsteknologier bli obligatoriske i europeiske kjøretøy. Målet er å ta i bruk nye teknologier som kan bidra til å redusere dødsulykker, og bidra til EUs langsiktige visjon om å gå over til autonom kjøring.

Blant de teknologiske tiltakene som blir obligatorisk er: varselssystem for å oppdage tretthet eller uobservante sjåfører, "smart-hastighetshjelper" eller fartssperre (ISA), ryggesensorer og kamera, og en "black-box" (dataopptaker) i tilfelle ulykker.

Les mer om saken her. Les de nye obligatoriske sikkerhetsfunksjonene her.

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.