NHO

Innhold

NHO Europanytt: 29.10.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

I dette nyhetsbrevet kan du lese om utviklingen i brexit-forhandlingene, Mario Draghis avgang som ECB-sjef, trilogforhandlingene om Sustainable Finance, at EU tar opp tech-kampen med Kina og USA og at Belgia har fått sin første kvinnelige statsminister.

94 dager til Brexit
 
Mandag ble det klart at EUs statsledere vil innvilge britenes forespørsel om en forlenget frist. Ny dato for brexit er dermed 31.januar 2020.

Beslutningen ble uoffisielt bekreftet av EU-landenes ambassadører i et kort møte mandag, og følges opp med en skriftlig godkjennelsesprosedyre av EUs statsledere i dag.

Der var en stund usikkert om EU ville innvilge en forlengelse og hvor lenge, særlig Frankrikes president Emmanuel Macron uttrykte forrige uke skepsis til å utsette fristen for britene.

Angivelig skal grunnen til at Macron snudde ha vært at Frankrike, sammen med blant annet Tyskland og Irland oppstilte flere vilkår for innvilgelse av fristen. Herunder at den ikke kan reforhandles, at Storbritannia må følge retningslinjer for videre samhandling med EU - blant annet at EUs 27 medlemsland må få rom til å følge opp andre interne anliggende som budsjettforhandlinger i tillegg til brexit. Tilslutt er det et krav at Storbritannia nå oppnevner en kommisjonær, dersom den nye EU-kommisjonen tiltrer før Storbritannia har forlatt EU.
 
I Storbritannia ble nyheten om utsettelse mottatt med blandet respons. Statsminister Boris Johnson har hele tiden motsatt seg en forlenget brexit og la som kjent ved et vedlegg til forespørselen om utsettelse hvor han argumenterte for at EU ikke burde innvilge en forlengelse.

Mandag kveld forsøkte statsministeren å få støtte i Underhuset til å avholde nyvalg før jul, nærmere bestemt 12. desember. Et nyvalg vil kunne endre på sammensetningen i Underhuset og  gi Johnson flere meningsfeller å støtte seg på.

Voteringen gikk derimot ikke Johnsons vei, flere fra opposisjonspartiene avsto fra å stemme, og målet om to tredjedeler flertall for å sikre et valg i henhold til britisk lov ble ikke oppnådd.

Imidlertid byr i kveld en ny sjanse seg når det foretas en ny votering, denne gang over et forenklet lovforslag som kun vil kreve simpelt flertall.

Sjansene for å oppnå tilstrekkelig støtte til dette er store, Liberale demokrater (Lib Dems) og det Skotske nasjonalpartiet har uttalt at de vil støtte et nyvalg. I formiddag ble det klart at også Labour vil støtte nyvalg, partiets leder Jeremy Corbyn ønsker at dette avholdes 9.desember. 

Her kan du se noen av de mulige veiene fremover for britene. 

Vanskelig å holde oversikt over utviklingen i brexit? Se NHOs brexit tidslinje.

Les mer herher og her.
 
***************************************************************************************************

Mario Draghi går av som ECB-sjef
 
Mario Draghi er ved veis ende i sin tid som sjef for Den Europeiske Sentralbanken (ESB).

Under sin siste pressekonferanse som ECB-sjef forrige uke advarte Draghi igjen mot en nedadgående eurosone-økonomi, særlig hensett til handelskrig med Kina og USA og usikkerheten som følger med Brexit.

Siden Draghi tok over som ECB-sjef i november 2011, har han levert til sammen åtte rentekutt. Styringsrenten er kommet ned fra 1,5 til 0 prosent. Tilsvarende er innskuddsrenten senket fra 0,5 til −0,5 prosent.

Franske Christine Lagarde, tidligere sjef for Det internasjonale pengefondet (IMF), overtar som ECB-sjef 1.november 2019.

Les mer her.
 
***************************************************************************************************
 
EU tar opp tech-kampen med USA og Kina
 
Til tross for at Ursula von der Leyens kommisjon enda ikke har tiltrådt, er planene og retning for kommisjonens arbeid de neste fem årene langt på vei staket ut. Et av områdene von der Leyen ønsker å styrke er EUs evne til å konkurrere med USA og Kina på områdene teknologi og digitalisering.

Den kommende kommisjonspresidenten har selv formulert prioriteringen av digitalisering som å styrke EUs egenevne  på teknologi og digitalisering - "digital soveregnity". Dette innebærer særlig å innta en tøffere holdning overfor ikke-europeiske techfirmaers oppskalering på bekostning av europeiske, i større grad anvende statlige kontrakter mer strategisk for å gi lokale bedrifter mulighet til å konkurrere mot internasjonale firmaer og ved utformingen av EUs industripolitikkk særlig legge til rette for innovasjon innen områder som blant annet kunstig intelligens.

Oppgaven med å lede dette arbeidet vil i stor grad utføres av danske Margrethe Vestager som blir vise-president for digitaliserings- og konkurransepolitikk. Med seg på laget får hun også kommissæren for industri og indremarked, foreløpig ser det ut til å kunne bli tidligere fransk finansminister og inntil nå leder for den franske it-virksomheten Atos, Thierry Breton.

Sistnevnte har tidligere tatt til orde for mer lovregulering av det digitale området, dynamikken med Vestager med et skandinavisk mer liberalt perspektiv vil dermed kunne bli interessant. 

 
Les mer her. 

 

***************************************************************************************************

Forhandlingene om Sustainable Finance er i gang
 
Forrige uke vedtok Europaparlamentet formelt å sette i gang trilogforhandlignene om EUs rammeverk for bærekraftig finansiering; Sustainable Finance.

Rammeverket vil fungere som et klassifiseringssystem for finansielle instrumenter som markedsføres som bærekraftige/grønne og stiller konkrete krav til hva som kan defineres som en bærekraftig økonomisk aktivitet.

Kommisjonens initiativ til et slikt rammeverk har sin bakgrunn i en erkjennelse av at Europas grønne omstilling vil kreve at betydelige private investeringer i bærekraftige økonomiske aktiviteter.

I så henseende er arbeidet med rammeverket et tiltak for å bidra til å gjøre det enklere å målrette investeringer i en bærekraftig retning, ved at det er klargjort hva som anses som bærekraftige investeringer.***************************************************************************************************

Belgia får sin første kvinnelige statsminister
 

Lørdag ble Sophie Wilmes utnevnt til interim statsminister i Belgia, og ble med det landets første kvinnelige statsminister.

Det var før helgen at Belgias statsminister Charles Michel kunngjorde at han ønsket å fratre statsministerposten tidlig i november,for å påbegynne forberedelsene mot sin nye jobb som president for Det Europeiske råd med oppstart 1.desember.

Sophie Wilmes tilhører i likhet med sin forgjenger det liberale sentrumspartiet 'Francophone liberal party Mouvement Réformateur' (MR), og går fra stillingen som budsjettminister/finansminister.

Statsministerjobben som venter henne vil bli svært krevende, Wilmes overtar ansvaret med å lede en mindretallsregjering, som er restene av Charles Michels firepartis koalisjonsregjeringen som slo sprekker i fjor vinter.

Les mer her.

***************************************************************************************************

Denne uken i EU
 
  • Mandag 28 - torsdag 31.oktober - Parlamentarikerkomiteen for EØS (EEA Joint Parliamentary Committee) møtes, Lichtenstein. 
     
  • Tirsdag 29. oktober - Digital Manufacturing Executive Council, Brussel
     
  • Onsdag 30. oktober - Kommisjonsmøte, '20th Security Union progress report' gjennomgås, Brussel


***************************************************************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: