NHO

Innhold

NHO Europanytt: Norge gjør suksess i Horisont 2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

#120

Brexit, Norge gjør braksuksess i Horisont 2020, Mastercard og Visa kutter utvekslingsgebyrer, toppmøte om den kinesiske silkeveien, Europaparlamentsvalget 2019

Brexit 

Theresa May vil sannsynligvis gjøre et siste forsøk på å få gjennom sin brexit-avtale. Dette for å unngå at UK deltar i valget til Europaparlamentet neste måned. Først skal imidlertid det britiske lokalvalget holdes, torsdag 2.mai. Regjeringens nye plan er å sette avtalen inn i et lovforslag som kan endres, for å få Labour med på laget. Den skal også inkludere bestemmelser om samsvar med EUs standarder for arbeidstakerrettigheter og miljøvern. Mange tror det fremdeles er høyst usannsynlig at avtalen vil få flertall. Du kan lese mer her.  

 

Norge gjør braksuksess i Horisont 2020

Den siste oppdateringen fra EU viser at norske aktører gjør det bedre enn noen gang i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Norske aktører har til nå mottatt 8,3 milliarder kroner av den samlede verdien på 56 milliarder for hele EU. Norske bedrifter kan, gjennom EØS-avtalen, søke på rammeprogrammet på lik linje med bedrifter fra EU-land. EUs oppdatering viser at det nå er flere norske aktører som søker og at de er mer konkurransedyktige enn noen gang før. Du kan lese mer her.  

 

Mastercard og Visa kutter utvekslingsgebyrer

Europakommisjonen har godtatt Mastercard og Visas forpliktelser om å redusere sine utvekslingsgebyrer. Dette gjelder for betaling innenfor EØS med kort som er utstedt utenfor EØS, og vil bli redusert gjennomsnittlig med omtrent 40%. Dette, sammen med en beslutning som ble tatt i januar, om Mastercards betalingstjeneste på tvers av landegrenser, vil føre til lavere priser for detaljister innenfor EØS når de gjør forretninger tar imot betaling med kort utstedt utenfor EØS. Du kan lese mer om dette her.

 

Toppmøte om den kinesiske silkeveien

Kina forsøkte å fremme samarbeid om sin massive plan om å gjenskape den gamle silkeveien på et toppmøte som avsluttet i helgen (lørdag 27. april). President Xi Jinping har gjort Belt and Road Initiative (BRI), som det formelt kalles, til en av hjørnesteinene i sin administrasjon. Men initiativet møter motstand i noen land grunnet frykt for at lite transparente finansieringsordninger, og at det handler mer om å fremme kinesisk innflytelse enn utvikling. Nå uttaler presidenten at initiativet skal være grønt og bærekraftig, planene skal bli mer transparente, samt at det skal sikre vekst for alle. Du kan lese mer om dette her og her.

 

Europaparlamentsvalget 2019

Hva er Europaparlamentets rolle?

Europaparlamentet er den eneste direktevalgte institusjonen i EU og består i dag av 751 direktevalgte representanter. Antallet representanter avhenger av antallet medlemsland og vil endre seg etter at brexit er gjennomført, og dersom nye medlemmer blir tatt inn. Sammen med Rådet for den europeiske union fungerer Europaparlamentet som EUs lovgivende myndighet, og kan ses på som det ene kammeret i et tokammersystem. Dette betyr at forslag lagt frem av Europakommisjonen må aksepteres i både Rådet og i Europaparlamentet før det kan vedtas og bli offisiell EU-lov.

Parlamentets tre viktigste oppgaver er å være et lovgivende organ, overvåkende organ og drive budsjettkontroll. Det er bare Europakommisjonen som har retten til å fremme lovforslag (initiativrett), men etter Maastricht-avtalen og Lisboa-avtalen har Parlamentet rett til å be kommisjonen om å legge frem et forslag. Dette er det nærmeste man kommer et Dok 8-forslag (representantforslag) i EU.

 

Velg din fremtid – Europaparlamentets kortfilm

Det er kun en måned igjen til Europaparlamentsvalget den 23.-26. mai, og i den anledning har Europaparlamentet lansert en film kalt "Velg din fremtid". Kortfilmen skal oppmuntre folk til å stemme, og tenke på fremtidige generasjoner som skal leve med konsekvensene av avstemningen. Du kan se filmen her.

 

Hva skjer denne uken? 

  • 2004 utvidelsen av EU, også kalt “the big bang” feirer 15-års jubileum på onsdag. Det var da Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Litauen, Latvia, Estland, Malta og Kypros ble medlem av EU. 
  • Europeisk Ungdomsuke 2019: "Demokratiet og meg"

Kommisjonen 

  • Kommisjonens bidrag til 9. mai toppmøte i Sibiu 
  • Kommisjonens dokument før valget til Europaparlamentet 

Rådet 

  • Uformelt konkurranseråd (torsdag / fredag) 

Annet

  • Valget i Spania: Seier for sosialistpartiet PSOE, høyrepopulistiske VOX blir for første gang representert i nasjonalforsamlingen og konservative PP gjør tidenes dårligste valg. 
  • Spitzenkandidaten-debatt i Maastricht på mandag (se den her)
  • Manfred Weber kunngjør 12 løfter (les dem her)
  • EU og Japan er enige om nærmere samarbeid innen WTO 
  • Japan: Naruhito (Japans kronprins) overtar tronen på onsdag. 

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.