NHO

Innhold

NHO Europanytt - Europakommisjonen lanserer langsiktig klimavisjon for 2050

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Jean-Claude Juncker

Europakommisjonen lanserer langsiktig klimavisjon for 2050, Rådet vedtatt sin posisjon på ny forordning om forholdet mellom online plattform og bedriftsbrukere, Europaparlamentet enig med Kommisjonen om halvering av den tillatte tidsrammen for midlertidig grensekontroller i Schengen, EU er bekymret for en Trump-Xi avtale som går på Europas bekostning og best mulig brexit avtale gir fortsatt minus 2,5% økonomisk vekst for britene, ingen vinnere eller tapere i Brexit fiskerettighets dragkamp og raskere publisering av studier på matprodukter før markedsadgang

Europakommisjonen lanserer langsiktig klimavisjon for 2050
"En ren planet for alle" er navnet på Europakommisjonens langsiktige klimavisjon for 2050, lansert på onsdag. Strategien tar sikte på å lede veien mot en klimanøytral verden. Kommisjonen har lagt frem åtte ulike scenarier, der de favoriserer det mest "radikale", som er Net Zero utslipp i 2050. For å kunne oppnå dette legger strategien vekt på blant annet bioenergi og CCS teknologi. Veien mot en klimanøytral økonomi krever felles innsats på syv områder; energi effektivitet, distribusjonsplan for fornybar energi, ren og sikker mobilitet, en konkurransedyktig og ressurseffektiv europeisk industri og sirkulær økonomi, infrastruktur og grenseoverskridende samarbeid, bioøkonomi og karbonsluk, samt karbon fangst og lagring. NHO støtter sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner EUs ambisjon om klimanøytralitet i 2050. Les mer her og her.  

Rådet vedtatt sin posisjon på ny forordning om forholdet mellom online plattformer og bedriftsbrukere
Medlemslandene er enige om en ny forordning om opplysnings- og åpenhetskrav knyttet til brukervilkårene for plattformenes tjenester. Det gjelder bl.a. online markedsplasser og søkemotorer samt nettbaserte sosiale medier og programvareapplikasjoner. Åpenhet om hovedparameterne for søkeresultat i plattformen, forskjellsbehandling av varer og tjenester plattformene markedsfører for egen del, skal sikre balanse i forretningsforholdet mellom bedrifter og plattformer. Hvis en plattform utelukker en bedrift fra å bruke plattformens tjenester må plattformen begrunne beslutningen. Plattformer skal også tilby effektive systemer for behandling av klagesaker fra bedriftsbrukere. Les mer her.

Europaparlamentet enig med Kommisjonen om halvering av den tillatte tidsrammen for midlertidig grensekontroller i Schengen
Parlamentet sier ja til et lovforslag fra Europakommisjonen om å kutte den tillate tidsperioden for hvor lenge et land som er med i Schengen-samarbeidet kan innføre midlertidig grensekontroller mot andre land i Schengen, til maksimalt et år over en sammenhengende periode. Den tillatte tidsrammen for interne grensekontroller er i dag maksimalt to år. Seks land (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Østerrike) har per i dag hatt interne grensekontroller i 3 år, 1 år over lovlig tidsperiode. Parlamentarikerne påpeker at dette hindrer fri flyt av personer. Forslaget ligger også til behandling i Rådet, og etter medlemslandene kom til enighet internt om saken allerede i juni er det nå klart til forhandlinger mellom Parlamentet og Rådet sammen forhandle frem endelig ny lovtekst for reglene om grensekontroller mellom Schengenlandene. Les mer her.  

EU er bekymret for en Trump-Xi handelsavtale på Europas bekostning
G20 toppmøtet i Buenos Aires blir et viktig fora for en mulig handels-fredsavtale mellom USA og Kina. Handelskommisjonær Cecilia Malmström påpeker derimot at EU er bekymret at en slik handelsavtale kan gå på bekostning av EU som en internasjonal handelsaktør. Hvis de to verdensmaktene blir enige om en lukrativ avtale, kan Kina begynne å kjøpe mer fra USA og mindre fra EU. Flere eksperter har pekt på at EU tar nytte av handelskrigen mellom de to landene, ettersom europeisk eksport til Kina har økt i det siste. Les mer her.

Brexit: Beste brexit scenario betyr minus 2,5 % britisk vekst over 15 år
I et 83 sider langt dokument, lagt frem av den britiske regjeringen, vises det til at U.Ks økonomiske vekst vil synke med 2,5 % over 15 år, selv med den beste brexit-avtalen.  I et no-deal scenario vil britisk vekst synke med 9,3% over 15 år. Britisk finansminister Philip Hammond uttaler at fra et rent økonomisk perspektiv blir det uansett negativ økonomisk vekst av å forlate EU. Hammond tilføyde at Theresa May forsøker for å minimere den negative veksten. Det er en såkalt "lose-lose" situasjon. Les mer her.

Ingen vinnere eller tapere i Brexit fiskerettighets dragkamp:
Begge sider av kanalen hevder fiskerettighet-seier etter exit-avtalen ble underskrevet på søndag. Theresa May uttalte at Storbritannia har klart og tydelig avslått en lenke mellom tilgang til Storbritannias farvann, og tilgang til markeder. På den andre siden uttalte den franske presidenten Emmanuel Macron at den signerte avtalen gir EU betydelig innflytelse til å presse U.K til å gi tilgang til EU båter. I den ikke-bindende politiske erklæringen står det vagt at "i den økonomiske konteksten bør begge parter etablere nye fiskeriavtaler på blant annet tilgang til farvann og kvoter". Den faktiske fiskerettighet seieren vil ikke være kjent før 29. mars 2019. May ønsker å se en årlig forhandling med EU angående kvoter, der Norge, Island, Grønland og Færøyene tar del i forhandlingene.  Les mer her.

Raskere publisering av studier på matprodukter før markedsadgang
Miljø- og helse komiteen ber Europeisk matsikkerhet byrå om å publisere studier raskere før et produkt er tillatt på markedet. De nye reglene tar i sikte å forbedre transparens i risiko evaluering, pålitelighet, objektivitet og uavhengigheten til studier brukt av Europeisk matsikkerhets byrå. Les mer her.

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.