NHO

Innhold

NHO Europanytt: Forhandlingene om EU-toppjobbene er i gang

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foreign Affairs Council

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Forhandlinger om EU-toppjobbene, Finlands formannskap i Rådet og brexit; Boris Johnson må møte i retten

I kjølvannet etter valget: forhandlingene om toppjobbene er i gang!

Tirsdag møtte EU-landenes stats- og regjeringssjefer til en uformell middag i EUs hovedstad, Brussel. Her diskuterte de utfallet av Europaparlamentsvalget, hva resultatet vil si for EUs fremtid, og sonderte rundt nominasjonene til de nye lederne til de europeiske institusjonene. Til sammen er det fire toppjobber som skal fylles: Presidenten av Europakommisjonen, Det europeiske råd, Europaparlamentet, samt Den europeiske sentralbank. Valget av leder til Den europeiske sentralbank følger en egen prosedyre som skal sikre bankens uavhengighet, men valget av de andre er avhengig av støtten til statslederne.

De største partigruppenes "spitzenkandidater" til Europaparlamentsvalget vil være noen aktuelle navn. Imidlertid ved fordeling av toppjobbene må en rekke hensyn ivaretas, deriblant balansen mellom de ulike partiblokkene, kjønnsbalanse og geografiske fordeling. Denne prosessen kan derfor komme til å ta lang tid, men ifølge EU-diplomater vil Presidenten av Det europeiske råd Donald Tusk etter hvert utarbeide en liste over en kandidat for hver av institusjonene.

Les mer her og her.

 

Finske formannskapet

Finlands tredje formannskapsperiode begynner 1. juli 2019. Formannskapet i Rådet roterer i en fast rekkefølge blant EU-landene hvert sjette år og varer i 6 måneder. Ettersom dette er kort tid, og det bør vær en viss sammenheng i prioriteringene i de ulike formannskap, har man valgt å jobbe tett sammen i grupper på tre, kalt trioer.

Trioen lager sammen et trio-program som varer i en periode på 18 måneder. Finland er i en trio med Romania (vår 2019) og Kroatia (vår 2020). Trioen balanserer de ulike styrker ved de enkeltstående formannskapene, og av disse tre er Finland et viktig, dyktig og erfarent medlemsland som har hatt formannskapet tidligere. Med sine nordiske perspektiver kan dette være en god partner for Norge. Det vil være et viktig formannskap som det første i ny legislativ syklus etter valget til og konstituering av nytt Europaparlament og etableringen av ny Kommisjon, herunder hvem som får hvilke toppjobber.

Les mer her. Finland sitt program vil bli presentert i juni 2019, og Romanias program kan leses her.

 

UK/brexit: Boris Johnson må møte i retten på grunn av uttalelser i brexit folkeavstemningen

En britisk dommer har bestemt at Boris Johnson må møte i retten på grunn av uttalelser gjort i folkeavstemningen om brexit. Bakgrunnen er at Johnson er anklaget for uredelig oppførsel knyttet til hans jobb i offentlig tjeneste da han uttalte at Storbritannia sender rundt 350 millioner pund til Brussel hver uke.

Les mer her og se saken her.

  

******************************************************************************************************************** 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

 

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: