NHO

Innhold

NHO Europanytt: 49 dager til Brexit

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

#120

Brexit, nei til Alstom-Siemens fusjon, nye regler for utformingen av arbeidskontrakter, EUs Industridager 2019, og ny tysk industriell strategi.

Brexit:

Se brexit tidslinje her.

I går ankom Theresa May Brussel for å forsøke å reforhandle utmeldingsavtalen. Det virker ikke som det ble gjort noen fremskritt. Les mer her og her.

Juncker – "EU ønsker ikke å reforhandle". Les May og Junckers felles pressemelding her. May har annonsert at hun kommer tilbake til Brussel i slutten av februar igjen.

Tidligere har Junker uttalt at dersom Storbritannia blir værende i tollunionen kan man reforhandle deler av avtalen. Les mer her.

Samtidig som May er i Brussel, har Labour kommet med sine krav for å støtte utmeldingsavtalen. Kravene i fem punkter:

  1. En "permanent og omfattende britisk tollunion med EU" med en stemme i fremtidige handelsavtaler.
  2. Nær tilknytning til det indre marked, med “felles institusjoner og forpliktelser”.
  3. En dynamisk tilpasning til EUs lover og rettigheter.
  4. Deltakelse i EU-byråer og finansieringsprogrammer.
  5. Videreføring av sikkerhetssamarbeid, bruk av felles databaser for å løse og forebygge kriminalitet, og videreføring av en Europeisk arrestordre som dekker UK og EU.

Les mer om kravene her og her.

Sjansene for en no-deal og hard brexit er dessverre fortsatt stor.

 

Kommisjonen godkjente ikke Alstom-Siemens fusjonen

Kommisjonen satte onsdag foten ned for fusjonen mellom jernbanedivisjonene av franske Alstom og tyske Siemens. Avgjørelsen var begrunnet i de konkurransehemmende effekter fusjonen ville ha innenfor markedene for hurtigtog og signalsystem i Europa. Til tross for press fra både Frankrike og Tyskland, og en fornyet fusjonsavtale som ville gitt den nye giganten mindre markedskraft, valgte kommisjonen likevel ikke å godkjenne avtalen. Tilhengerne av fusjonen har argumentert at man må bygge europeiske champions som kan håndtere konkurranse fra Kina og USA, og at europeiske konkurranseregler nå må moderniseres.

Hele pressemeldingen kan du lese her

Danske Margrethe Vestager er kommisær for konkuransepolitikk. Som EUs konkurransekommissær har Vestager vært særdeles aktiv i håndhevelsen av europeisk konkurranserett. Selskaper som Apple, Facebook, Intel, Mastercard og Google har alle fått bøter på mangfoldige milliarder euro som en del av en kommisjonens strategi for å bekjempe markedsdominansen til de store tech-gigantene.

 

Enighet om nye EU-regler for utformingen av arbeidskontrakter

Det er oppnådd enighet mellom Rådet (medlemslandene) og Europaparlamentet om nye EU-regler for mer åpenhet og forutsigbarhet rundt forholdene i arbeidskontrakter. Forslag om å innføre et felleseuropeisk arbeidstakerbegrep basert på rettspraksis fra EU-domstolen ble avvist i avtalen mellom Rådet og Parlamentet om endelig lovtekst for det nye direktivet, og arbeidstakerbegrepet vil fortsette å være et nasjonalt anliggende. De nye reglene skal gjelde for alle arbeidere som jobber mer enn 12 timer over en 4-ukersperiode. Mer spesifikt innebærer regelendringene bl.a. maks 6 måneders prøvetid, rett til å ta parallelle jobber og rett til gratis videreopplæring hvor slik opplæring kreves av europeisk eller nasjonal rett.  Les mer her

 

Et sterkere og mer konkurransedyktig EU: President Juncker åpner EUs Industridager 2019.

5. til 6. februar arrangerte Europakommisjonen for tredje gang EUs Industridager. En konferanse som bringer sammen viktige bransjerepresentanter, offentlige myndigheter og det sivile samfunn for å diskutere fremtidens industri i EU på bakgrunn av Kommisjonens industripolitiske strategi.

Jean-Claude Juncker åpnet konferansen med å peke på rollen til industripolitikk og hvordan EU skal forberede seg på fremtiden.

Hele talen kan leses her.

 

Tyskland presenterer en mer aktiv industriell strategi

Tysklands nye industrielle strategi skal være er et svar på utfordringer fra Kina 2025 strategi og Trumps "America First".  Tyskland legger opp til en bred industristrategi som søker en mer "hands-on" tilnærming til å støtte landets største eksportører særlig mot kinesisk og amerikansk konkurranse, og skal i løpet av det neste tiåret fokusere på sentrale områder fra energi til e-mobilitet, og søke å fremme Europeiske og nasjonale fusjoner.

Les om denne saken her

 

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.