NHO

Innhold

Jean-Claude Juncker sin siste State of the Union tale

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

#120

Junckers siste State of the Union tale, EU gir Barnier mandat til å avslutte brexit-forhandlingene, Europaparlamentarikerne vedtar ambisiøse 45% CO2 kutt for biler og samtidig som Kina frykter en samlet handelsfront har EU og USA kommet fram til nærmere handelsrelasjoner.

INSTITUSJONELT: Jean-Claude Juncker sin siste State of the Union tale i Strasbourg
"Vi må være tro mot hva vi er. Jeg elsker Europa og jeg vil fortsette å gjøre det". Dette var Junckers konkluderende ord etter sin State of the Union tale i Strasbourg i dag. State of the Union talen er en altomfattende tale som ser på tidligere, nåværende og fremtidige forslag, seiere og nederlag. Etter en oppsummering av hvorfor og hvordan EU er en unik og viktig aktør, gikk Juncker dypere inn på økonomi, forsvar og sikkerhet, demokrati, migrasjon og Brexit. Juncker var tydelig i sitt ønske at budsjettet for 2021-2027 måtte være klart før Europaparlamentsvalget i mai 2019. Om Brexit sa han følgende: "Vi respekterer Storbritannia sitt ønske om å forlate Unionen. Men forlater man Unionen får man ikke delta på samme måte i det indre markedet, og det må dere forstå". Om migrasjon var Juncker tydelig på at det manglet en felles solidaritet blant medlemslandene. "Solidaritet må finnes hvis man ønsker å beholde et grensefritt Europa". I tråd med dette sa Juncker at han lovet å styrke den europeiske grense og kystvakten samt fullføre en "Security Union" med 10 tusen personer i løpet av 2020.  Les mer her og her.

BREXIT: EU kan oppdatere sine instrukser for brexit-forhandlingene, håp om at enighet om exit avtale og en avtale om overgangsordning innen to måneder.   
Denne uken har EU-ambassadørene i Brussel blitt informert om at det uformelle EU toppmøtet i Salzburg denne måneden blant annet skal vurdere justering av mandatet for brexit-forhandlingene. Det har ryktes at EU skal justere mandat for å gjøre det enklere å sluttføre forhandlingene. Britiske tjenestemenn har lenge ment at Barnier har tolket sine instrukser for firkantet, og at dette er grunnen til at forhandlingene har stått i stampe. Barnier har selv sagt at han nå anser det som realistisk at det kan bli enighet om en avtale mellom Storbritannia og EU innen to måneder. EU har tidligere gitt nye instrukser til Michel Barniers team tre ganger siden 2016. Les mer her.

KLIMA OG MILJØ: EU parlamentets komite stemte for 45% kutt i CO2 utslipp for biler innen 2030
Mandag kveld ble europaparlamentarikerne i Klima og miljøkomiteen enige om å gå inn for 45% kutt i CO2 utslipp for biler og varebiler innen 2030, basert på 2021 nivå. Dette er mye mer ambisiøst enn kommisjonen sitt forslag om 30% og bilindustriens eget forslag om 20%. Det ble også enighet om et midtveis mål på 20% innen 2025, der Kommisjonen sitt forslag var 15%. Bilindustrien er bekymret og viser til risikoen for at mange arbeidsplasser kan gå tapt i Europa som en følge av dette. Komiteen for klima og miljø godkjente også forslaget om muligheten for å straffe bilselskaper som ikke klarer å nå målet. På den andre siden får de som klarer å nå det en bonus. Parlamentet skal behandle forslaget endelig i neste plenumssesjon i oktober. Les mer her.

HANDEL: EU, USA og Japan sammen mot Kina
EU, USA og Japan gjør felles front mot Beijing, og har slått seg sammen i et søksmål for WTO. Det omhandler Kinas "tvungne teknologiske overføringer" fra utenlandske bedrifter i forbindelse med samarbeide med kinesiske bedrifter og urettferdig konkurranse fra statsstøttede kinesiske bedrifter. Sammen ønsker landene å slå tilbake mot det de mener er urettferdig  handelspraksis i strid med WTO regelverket. Les mer her.

 

HANDEL: Mulighet fremtidig EU-USA avtale om handel
Mandag møttes EUs handelskommisjonær Cecilia Malmström og USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer i Brussel for å diskutere muligheten for en avtale mellom EU og USA for å redusere regulatoriske handelshindre. Lighthizer sa etter møtet at muligheten var stor for at en avtale om å redusere regulatoriske hindre som hemmer handel over Atlanteren av viktige varer kan bli en realitet allerede i november. Dette gjelder blant annet medisinske instrumenter og medisiner. Også Malmström sa at møtet var produktivt og at de blant annet har begynt å identifisere hverandres prioriteringer og muligheten for å oppnå konkrete resultater. Les mer her.

 ******************************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skiftelige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: