NHO

Innhold

Studentpraktikant - NHO Brussel

#205

EU-parlamentet

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje stillingen som studentpraktikant våren 2020 interessant for deg!

NHO Brussel jobber for norsk næringslivs interesser og deltar aktivt i politikk- og regelverksutviklingen på europeisk nivå. NHOs Brussel-kontor fungerer som et støtteapparat for hele NHO-fellesskapet, og som praktikant hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste import- og eksportmarked.

Praktikanten vil også ha ansvaret for ulike administrative oppgaver, nyhetsbrevet NHO Europanytt og mottakelse av besøkende grupper. Vi kan tilby et variert og spennende opphold som gir muligheter for læring og opparbeidelse av praktisk erfaring innenfor mange områder av politikken på EU-nivå. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at praktikanten evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø.

Engasjementet er ulønnet, og det vil derfor være en forutsetning at praktikanten er tilknyttet et norsk eller europeisk lærested som gir muligheter for finansiering av oppholdet under Erasmus+-ordningen. Kandidater uten stønad fra lånekassen vil motta et boligstipend.  Vi ser gjerne at du studerer f.eks. enten juss, statsvitenskap ellevr økonomi. Før oppholdets start prøver vi å få til to dagers innføringskurs enten i Oslo eller ved kontoret her i Brussel.

Søknadsfristen er nå utgått. 

Oppstart: I starten av januar 2020 etter nærmere avtale