Brexit-tidslinje

Brexit Tidslinje

Helt siden Storbritannia 23.juni 2016 valgte å forlate EU, har NHOs Brusselkontor fulgt utviklingen tett. Under finner du en liste med de viktigste datoene knyttet til brexit.  Ønsker du jevnlige oppdateringer på utviklingen i brexit? Abonner på NHO Europanytt!

2020

11.mai - EU og Storbritannia møtes til tredje forhandlingsrunde.

15.april - EU og Storbritannia møtes til videokonferanse for å planlegge forhandlingene fremover, som må holdes digitalt på grunn av korona-pandemien.

2.mars - Forhandlingene mellom EU og Storbritannia starter.

27.februar - Storbritannia lanserer sitt forhandlingsmandat. Se her.

25.februar - EU lanserer sitt forhandlingsmandat. Se her.

31. januar - Storbritannia forlater EU.

29.januar - Europaparlamentet stemmer over utmeldingsavtalen med Storbritannia.

2019

12. desember 2019 - Klokken 22 lokal tid stengte de britiske valglokalene, resultatet ble en en historisk sterk seier til Boris Johnson og de konservative i nyvalget.  
Johnson 365 mandater mot Jeremy Corbyn og Labours 203 mandater. For Labour er valget det dårligste på 80 år og Corbyn varslet at han ikke vil fortsette som partiets leder. Det skotske nasjonalistpartiet gjorde også et godt valg, og får 48 av de 59 skotske representantene i Parlamentet
Les mer her.

11. november 2019 - Leder for Brexit-partiet, Nigel Farage kunngjør at hans parti ikke vil stille med kandidater i de 137 valgkretsene de konservative vant ved forrige valg, og heller fokusere på å vinne typiske Labour-kretser. Kunngjøringen betegnes av flere medier som en “tidlig julegave til Boris Johnson”, da statsminister Johnson og Farage begge er ute etter stemmer fra brexit-tilhengerne.
Les mer her

5. november  2019 - Det britiske parlamentet oppløses ved midnatt for å gi partiene tid og rom til å drive valgkamp frem mot nyvalg 12.desember.

4. november 2019 - Labours Lindsay Hoyle velges til Underhusets nye Speaker.
Les mer her.

31. oktober 2019 -  John Bercow går av etter 10 år som Speaker i det britiske Underhuset.  Valgkampen frem mot nyvalg 12. desember begynner.
Les mer her.

29. oktober 2019  - EUs 27 statsledere innvilger en forlengelse av fristen 31.oktober, ny frist settes til 31.januar 2020. Det britiske underhuset stemmer for regjeringens forslag om nyvalg 12. desember.
Les mer her.

28. oktober 2019 - EU-landenes 27 ambassadører bekrefter at EU vil innvilge en forlengelse av fristen til 31.januar 2020.
Les mer her.

25. oktober 2019 - EU-landenes 27 ambassadører samles i Brussel for å vurdere hvorvidt brexit-fristen 31.oktober skal forlenges.
Det vedtas at fristen kan bestemmes på bakgrunn av en skriftlig prosedyre, og at det vil ikke være behov for et ekstraordinært toppledermøte.
Les mer her.

22. oktober 2019 - Det britiske Underhuset gir foreløpig sin støtte til uttredelsesloven.
Boris Johnsons avtaleforslag fikk 329 stemmer for og 299 stemmer imot. Likevel sa parlamentet nei til den korte behandlingstiden lagt opp for å rekke å godkjenne det 110 sider lange rettslige dokumentet. Dette forvansker muligheten for en uttredelse innen 31.oktober.
Les mer her.

19.oktober 2019 - Det britiske Underhuset møtes til "super lørdag", men voteringen over utmeldingsavtalen utsettes.
I tolvte time fremmet parlamentariker Oliver Letwin et lovforslag om at Underhuset holder tilbake sin støtte til utemeldingsavtalen helt til de får anledning til å vedta et lovverk som legger til rette for den. Forslaget vant frem med 322 stemmer over 306, noe som videre medførte at statsminister Johnson – i tråd med Benn Act - ble nødt til å be EU om en utsettelse.
Les mer her.

17.oktober 2019 - Forhandlingsdelegasjonene fra EU og Storbritannia er enige om en avtale.
Men det gjenstår for det britiske parlamentet å godkjenne avtalen. En votering planlegges dermed påfølgende helg, for å få flertall for avtalen trengs det støtte fra minst 320 parlamentarikere i Underhuset.
Les mer her

2.oktober 2019 - Boris Johnson legger frem nye forslag på forhandlingsbordet i Brussel.
I det nye forslaget heter det blant annet at Nord-Irland, sammen med resten av Storbritannia skal ut av EUs tollunion ved brexit, men at Nord-Irland forblir innenfor EUs indre marked hva gjelder varer.
Les mer her

24. september 2019 - Suspenderingen av parlamentet var ulovlig.
I en enstemmig dom kommer Storbritannias Høyesterett frem til at statsministeren ikke handlet i tråd med loven da han rådet dronningen om å suspendere parlamentet i fem uker. Det heter i dommen at suspenderingen var "unlawful, void and of no effect". Dommerne la særlig vekt på den spesielle situasjonen Storbritannia befinner seg i og den manglende begrunnelsen for lengden på suspenderingen.
Les mer her.

28. august 2019 - Dronningen innvilger Boris Johnson forespørsel om å suspendere parlamentet i fem uker fra og med 10.september.
Ønsket om suspendering forklares med at parlamentet skal ha tid til å forberede seg til dronningens trontale, noe som for øvrig ikke er uvanlig, men lengden foreslått på fem uker skiller seg betraktelig fra normen på 4-6 dager.
Les mer her.

24. juli 2019 - Theresa May holder sin avgangstale, Boris Johnson blir Storbritannias statsminister.
May omtaler perioden hun har sittet som statsminister som "mitt livs største ære" og setter siste dag på jobb til 7.juni. Kampen om å bli Det konservative partiets leder er mot Jeremy Hunt, Johnson ender opp med 66 % av stemmene.
Les mer her og her.

11.april 2019  - EU innvilger en brexit-utsettelse, men den blir lenger enn det May ba om; ny frist settes til 31.oktober 2019.
Les mer her.

5. april 2019 - Theresa May ber EU om å utsette-fristen til 30.juni 2019.
Les mer her.

29.mars 2019 -  Theresa Mays utmeldingsavtale stemmes ned i det britiske Underhuset for tredje gang. Avstemningen viser 344 mot 286 stemmer. 
Les mer her.

13. mars 2019 - Theresa Mays utmeldingsavtale stemmes ned i det britiske Underhuset for andre gang.
Ytterligere juridiske forsikringer fra EU om den midlertidige karakteren av backstop var ikke nok, May taper avstemmingen med 149 stemmer.
Les mer her.

29. januar 2019 - Det britiske parlamentet stemmer for et vedtak som sier at statsministeren skal søke en alternativ løsning for den irske grensen i utmeldingsavtalen.
I tillegg stemmes gjennom et ikke-bindende vedtak som sier at Storbritannia ikke kan forlate EU uten en utmeldingsavtale - "The Benn Act".  
Les mer her.

15.januar 2019  - Theresa Mays utmeldingsavtale stemmes ned i det britiske Underhuset.
Etter å ha trukket avstemningen før jul i frykt for at hun ville tape, forsøkte May å få avtalen godkjent av parlamentet på nyåret, men til ingen nytte. Avtalen stemmes ned 432 stemmer mot 202. Bakgrunnen for det knusende resultatet er at Brexit-tilhengerne frykter at Storbritannia gjennom back-stop'en igjen kan bli en tollunion, og de Nord-irske unionistene (DUP) mistenker at løsningen gjør forskjell på Nord-Irland og Storbritannia.
Les mer her og her.

2018

25. november 2018 - EUs 27 medlemsland støtter avtalen og vedtar politisk deklarasjon.
Les mer her.

14. november 2018 - Theresa May har utkastet til utmeldingsavtale klart.
Viktig for gangen videre i Brexit blir delen av avtalen som omhandler sikkerhetsgarantien som skal hindre en hard grense på den irske øya – nemlig «den irske back stop’en».
Les mer her.

2017

Sommeren 2017 - Forhandlingene mellom Storbritannia og EU begynner.
Les mer her.

Våren 2017 - Statsminister Theresa May skriver under på utmeldingsbrevet til EU og ber om å aktivere art. 50. 
Når dette overleveres fra Storbritannias EU-ambassadør Tim Barrow til Rådets leder Donald Tusk, begynner den formelle utmeldingsprosessen. Dato for uttredelse av EU settes til to år senere: 29. mars 2019.
Les mer her.

2016

13.juli 2016 - Theresa May overtar statsministerposten etter David Cameron.
I likhet med Cameron hadde hun før folkeavstemningen argumentert for å bli i EU.
Les mer her.

23.juni 2016 - Referendum: LEAVE or STAY?
Valgdeltakelsen er høy, 72,2 %, «leave» fikk 51,9 % av stemmene. Statsminister Cameron melder kort tid etter at han går av.
Les mer her og her.