NHO

Innhold

Koronakrisen

På denne siden finner du lenker til viktige ressurser for informasjon i andre land i EU/EØS. NHO anbefaler bedriftene å til enhver tid forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. 

NHOs nyhetsarkiv: Korona

 1. NHO Brussel

  Reiserestriksjoner og karantene i Europa

  Europa åpner opp, og det er nå enklere å krysse grensene. Det er likevel fortsatt noe ulikt i bestemmelser i ulike land, og vanskelig særlig for bedriftene å navigere med ulike innreise- og karantenerestriksjoner. NHO Brussel har her laget en oversikt som tar for seg viktige land for norsk næringsliv.

 2. NHO Brussel

  Ingebjørg Harto: Korona, Europa og Norge

  Koronakrisen rammer Norge og den rammer Europa, den rammer det norske og det europeiske næringslivet. Mennesker vil dø, bedrifter vil dø og arbeidsplasser vil gå tapt både i Norge og i Europa.

 3. Nyhet, Korona

  Bedriftene trenger lengre permitteringsperiode

  Hver tredje bedrift vil ta tilbake storparten av de permitterte i løpet av de neste seks månedene, mens 43 prosent sier tilsvarende andel er tilbake innen ett år. - Dette viser at permitteringsperioden må forlenges – vi ser at det venter de permitterte en jobb i den andre enden, men at det tar tid, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 4. Nyhet, Skatter og avgifter, Korona

  Ny ordning for søknad om utsettelse av mva og særavgifter i juni

  Stortinget har fremskyndet behandlingen av forslaget om forenklet søknadsordning, slik at den kan bli gjeldende allerede fra 10. juni.

 5. Nyhet, Korona

  NHOs medlemsundersøkelse: 1 av 5 planlegger oppsigelser

  19 prosent av respondentene i NHOs medlemsundersøkelse planlegger oppsigelser på grunn av koronaviruset. I større bedrifter, med mer enn 50 ansatte, legges planer for oppsigelser i hver fjerde virksomhet. - Langt igjen til normalitet for bedriftene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 6. Nyhet, Korona

  Ny krisepakke fra regjeringen

  Regjeringen presenterte i dag en rekke tiltak for veien ut av krisen. Tiltakene inkluderer en reduksjon i skatten på arbeidende kapital, forslag om lønnstilskuddsordning, justeringer i kompensasjonsordningen og en pakke for grønn omstilling.

 7. Nyhet, Korona

  Lønnstilskudd og ti dagers arbeidsgiverperiode

  Regjeringen foreslår å endre arbeidsgiverperioden til ti dager for permitterte arbeidstakere og en ordning for midlertidig lønnstilskudd.

 8. Nyhet, Arbeidsliv, Korona

  Toppmøte om arbeidslivskriminalitet

  Hvordan hindre misbruk av korona-tiltakene var et sentralt tema da statsministeren mandag møtte blant andre NHO og LO for å snakke om arbeidslivskriminalitet (akrim).

 9. Nyhet, Korona

  Midlertidig lønnstilskudd for å få folk i jobb

  Mye tyder på at ledigheten vil være høy lenge. For å motvirke varig utenforskap kan det bli nødvendig med en lønnstilskuddsordning for å hjelpe ledige tilbake i jobb.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: