NHO

Innhold

Koronakrisen

På denne siden finner du lenker til viktige ressurser for informasjon i andre land i EU/EØS. NHO anbefaler bedriftene å til enhver tid forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. 

Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy for arbeidsgivere (arbinn.no)

Aktuelt innhold for bedrifter fra våre advokater, HMS-rådgivere og fagfolk i forbindelse med koronakrisen.

 

NHOs nyhetsarkiv: Korona

 1. NHO Brussel

  Ingebjørg Harto: Korona, Europa og Norge

  Koronakrisen rammer Norge og den rammer Europa, den rammer det norske og det europeiske næringslivet. Mennesker vil dø, bedrifter vil dø og arbeidsplasser vil gå tapt både i Norge og i Europa.

 2. Nyhet, Korona

  Innreiseregler strammes inn

  Regjeringen strammer inn innreisereglene for utenlandske arbeidere – blant annet får reisende fra røde land ti dagers karantene, selv om det testes umiddelbart. - Det er bra at grensene ikke stenges helt – mange bedrifter er avhengige av arbeidskraft fra utlandet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 3. Nyhet, Korona

  Krisen er ikke over - oppsigelser og konkursrisiko øker

  Antallet koronarelaterte oppsigelser – både gjennomførte og varslede – øker i bedriftene, viser oktober-utgaven av NHOs koronaundersøkelse. Det er også flere som melder om konkursfrykt og likviditetsproblemer. - Urovekkende, men ikke overraskende, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 4. Nyhet, Pensjon og forsikring, Korona

  Permitterte kan fortsatt stå i pensjonsordningen

  Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering.

 5. Nyhet, Korona

  Bedringen er satt på vent

  En sammenhengende periode med sakte forbedring ute i bedrifts-Norge, får en knekk i september-utgaven av NHOs koronaundersøkelse. Flere bedrifter melder om lavere etterspørsel og redusert omsetning.

 6. Nyhet, Korona

  Krever rask refusjon av forskutterte omsorgspenger

  Regjeringen utvider retten til omsorgspenger ved lokale koronautbrudd. Pengene skal forskutteres av arbeidsgiver. - Viktig at Nav refunderer dette raskt til bedriftene, sier NHOs Nina Melsom.

 7. Nyhet, Korona

  Oppsigelsene fortsetter

  Hver 10. bedrift har sagt opp ansatte – og flere av disse vil si opp enda flere. Samtidig har tallene for konkursfrykt og akutt pengemangel gått motsatt vei. - Det er bra at færre frykter konkurs og at vi ser bedre likviditet hos flere av bedriftene, men krisen er fortsatt alvorlig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 8. Nyhet, Korona

  Bedriftene trenger lengre permitteringsperiode

  Hver tredje bedrift vil ta tilbake storparten av de permitterte i løpet av de neste seks månedene, mens 43 prosent sier tilsvarende andel er tilbake innen ett år. - Dette viser at permitteringsperioden må forlenges – vi ser at det venter de permitterte en jobb i den andre enden, men at det tar tid, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 9. Nyhet, Skatter og avgifter, Korona

  Ny ordning for søknad om utsettelse av mva og særavgifter i juni

  Stortinget har fremskyndet behandlingen av forslaget om forenklet søknadsordning, slik at den kan bli gjeldende allerede fra 10. juni.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: