NHO

Innhold

Jobber for gode rammebetingelser for norske bedrifter i EU/EØS

NHOs medlemsbedrifter er helt avhengig av gode og stabile rammevilkår for å kunne videreutvikle lønnsomme virksomheter. Mye av politikken og regelverk som påvirker bedriftenes hverdag blir til i EU-hovedstaden. Målet for NHOs politiske arbeid i Brussel er å sikre gode rammebetingelse for våre medlemsbedrifter i EU/EØS.

Prioteringene for NHOs politiske arbeid i Brussel fastsettes primært utifra NHOs politiske prioriteringer i Norge samt EUs politiske agenda for hver mandatperiod og dens forventede betydning for NHO felleskapet som helhet. Prioriteringene evalueres og vurderes jevnlig av NHO i tråd med utviklingen i Norge og i EU/EØS.

NHO har fastsatt foreløpig følgende prioriteringer for arbeidet i Brussel:

  • Energi, klima og miljø
  • Arbeidsliv
  • Digitalisering og indre marked
  • Handel / brexit
  • Forskning og innovasjon

En viktig del av arbeidet NHO gjør i Brussel går kartlegging og informasjonsformidling til NHO-systemet om viktige kommende initiativer i Kommisjonens årlige arbeidsprogram, samt følge opp forberedelsen av disse sakene og gi konkrete innspill hvor det er hensiktsmessig. En annen viktig del handler om å følge opp og spille inn til den politiske behandlingen i Europaparlamentet og Rådet av viktige forslag fra Kommisjonen. NHO følger også nøye med på den politiske utviklingen internt i Parlamentet og Rådet.

Medlemskapet i BusinessEurope utgjør et sentralt fundamentet for NHO i denne sammenhengen, samtidig som vi også  jobber bilateralt opp mot EU-institusjonene og i samarbeid med norske myndigheter og andre norske aktører. Parallelt jobber NHO også tett opp mot politikere i Norge for å informere om og engasjere dem i viktige prosesser for norsk næringsliv i Brussel.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: