Ny rapport: Det haster - Vi må gripe eksportmulighetene nå

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Vestre AS

LO-leder Peggy Følsvik, adm. dir. Otto Søberg i Eksportkreditt og NHO-president Svein Tore Holsether besøker Vestre AS. Jan Christian Vestre med ryggen til.

For å opprettholde velferden her til lands, må vi satse på eksportnæringene. Myndighetene og bedriftene må være mer offensive ovenfor EU som er vår klart viktigste handelspartner. Det haster, viser nye rapport fra Menon Economic laget for Eksportkreditt, LO og NHO.

Rapporten fra Menon Economics tar for seg tall og analyser rundt norsk eksport, samt en spesialdel som dykker spesielt inn i betydningen av EØS-avtalen og muligheter innenfor EUs Green Deal.

Rapporten viser at vi har dårlig tid. Satsing på eksport og arbeidsplasser må være en hovedprioritet for politikerne i valgkampen. Eksportveksten siden 2008 har vært nær null. Dette står i kontrast til våre naboland, som alle har opplevd en sterkere eksportvekst enn oss. Norge har den laveste andel av eksportens andel av BNP av alle vesteuropeiske land.

Vi må satse på eksportnæringene

For å opprettholde velferden her til lands, må vi satse på eksportnæringene. Etter hvert som oljeinntektene minker må vi styrke fastlandsindustrien og etablere ny eksportindustri.

- Norge trenger innovasjon, skalering og internasjonalisering. Vi ligger bak andre land når det gjelder eksportutvikling, men rapporten er klar på at norsk næringsliv har fortrinn i den grønne omstillingen, spesielt med våre erfaringer og kompetanse fra offshore, maritim og kraftindustrien, sier NHO-president Svein Tore Holsether.

EU er Norges viktigste handelspartner

Norge er en del av verdens største og mest integrerte marked gjennom EØS-avtalen. Det skaper jobber og hever konkurranseevnen til norske bedrifter. EØS-avtalen må bevares og mulighetene i samarbeidet benyttes, og vi må i større grad delta i de europeiske initiativene og delta aktivt i utviklingen.

- EU forblir Norges viktigste handelspartner selv etter brexit. Etter hvert som norsk petroleumsproduksjonen faller, må Norge eksportere nye produkter for å finansiere vår import. Denne eksporten vil trolig komme fra eksport av varer og tjenester som er mer avhengige av EØS-avtalen enn olje- og gasseksporten, sier Holsether.

Myndighetene og bedriftene må være mer offensive

Det skal brukes store midler på gjenreisning etter korona og energiskiftet som skaper muligheter for norske bedrifter. Menons beregninger viser at eksporten i 2020 samlet la grunnlag for om lag 560 000 sysselsatte, som tilsvarer hver femte norske arbeidsplass. Økt samarbeid mellom det offentlige virkemiddelapparatet, akademia og privat kapital er nødvendig.

- EUs grønne giv skaper store muligheter for norske bedrifter og for å posisjonere Norge bedre overfor de mulighetene som åpner seg i Europa i disse dager, sier Holsether.

Les mer

Rapport: Eksportmeldingen 2021