Regjeringen oppretter ny enhet som skal styrke norsk eksport

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Om kort tid tar næringsminister Iselin Nybø turen til Stortinget med et forslag om å opprette en helt ny enhet.

- NHO har lenge foreslått en sterkere eksportsatsing, og ønsker etableringen av en eksportfremme enhet velkommen, sier Ole Erik Almlid.

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 75 millioner kroner og oppretter nå en helt ny enhet. Foreløpig arbeidstittel er «Business Norway». Formålet skal være å identifisere og gjennomføre strategiske satsinger på eksportsiden, med betydelig inkludering fra næringslivet og i nært samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet.

- Det viktige for meg er å inkludere næringslivet mer, noe som har vært et uttalt ønske fra næringslivet selv. Noe av utfordringen i dag er at det eksisterende virkemiddelapparatet ikke klarer å få næringslivet med seg på hva vi sammen skal satse på, sa Iselin Nybø til Dagbladet i et intervju torsdag 18. mars.

NHO har ønsket en eksportsatsning hvor næringslivet er tett på prioriteringene. Det vil gjøre virkemiddelapparatet bedre rustet for ny eksportsatsning.

  • Vi trenger et samlet virkemiddelapparat og koordinerte mandater for dem som jobber med eksportsatsningen.
  • Vi bør forenes om noen tydelig strategiske satsningsområder.
  • Norske eksportbedrifter bør involveres i strategiske valg, satsinger, nye programmer, ordninger, statsbesøk og andre offentlige besøk.
  • Vi bør opp på nivå med ambisjonene og satsningen til våre naboland.

- Denne nye enheten skal koordinere og spisse innsatsen, samordne virkemiddelapparat, være tett sammen med næringslivet på en måte som både ansvarliggjør og forplikter næringslivet. Dermed kan vi øke eksporten. Så dette er en vinn-vinn-modell, sier Almlid.

Bakgrunnen er at handelsunderskuddet øker når vi ser bort fra oljeeksporten og at vi taper eksportandeler sammenlignet med våre konkurrenter. Våre naboer har allerede i lang tid har satset mye tydeligere på å hjelpe sine bedrifter ut i verden.

- 600 000 arbeidsplasser er knyttet opp mot eksportvirksomhet. Våre anslag er at det tallet skal opp. Mange av de store eksportkanonene driver godt, mens de små og mellomstore i større grad skal hekte seg på. NHOs målsetting er at vi innen 2030 skal ha en utenriksøkonomi som er i balanse, sier Almlid.

Ikke alle detaljer er landet ennå. Styret for enheten er ikke på plass, men en av beslutningene som allerede er tatt, er at den nye enheten ikke skal plasseres i Oslo.