NHO

Innhold

Samarbeidet med Kina skyter fart

Nyhet

Publisert

#205

Fra venstre sjefen for det kinesiske NHO -CEC- Zhu Hongren, NHO-president Arvid Moss og kong Harald.

Under kongebesøket i Kina stilte Norge med den største næringsdelegasjon til noe land noensinne med 340 næringslivsrepresentanter. Det er spennende å se at samarbeidet med Kinas næringsliv skyter fart innenfor nye områder, sier NHO-president Arvid Moss.

- De 40 avtalene som ble signert dekket et vidt spekter. Det er viktig at mulighetene nå følges opp, og at norske bedrifters verdiskaping økes. Utgangspunktet er nå det aller beste for at vi kan inngå en frihandelsavtale neste år.

Statsbesøket til Kina var en viktig døråpner for norske bedrifter som satser i Kina. I løpet av uken ble rundt 40 avtaler signert mellom norske og kinesiske aktører, hovedsakelig blant næringslivsaktører. Dette innebærer enda tettere samarbeid mellom Kina og Norge innen områder som shipping, digitalisering, sjømat, luftfart og helse.       

Besøket var svært vellykket og fikk satt Norge på kartet og vi fikk en bekreftelse på normaliseringen av forholdet.  Det norske kongeparet gjorde en solid jobb med å representere Norge. Det var en god tone med president Xi og møtet varte lenger enn planlagt.  At dette var viktig for Kina viser førstesiden i China Daily og et langt innslag på kinesisk dagsrevy.

Forhandlingene om frihandelsavtale er på godt spor. Det legges opp til ferdigstillelse neste år. Dette vil være et viktig skritt for å sikre markedsadgang og forutsigbarhet for norske bedrifter.

NHO arrangerte et høynivå rundebord i forkant av plenumsmøtet i Beijing i samarbeid med vår søsterorganisasjon China Enterprise Confederation – CEC.  Det var rundt 40 deltagere med CEOs fra et utvalg av store selskaper og Kina-relevante selskaper. CEC hadde gjort en god jobb med å invitere gode og relevante kinesiske bedriftsrepresentanter. Det var god stemning mellom bedriftslederne og det viste seg nyttig å ha et slikt eksklusivt tilbud til topplederne. De kinesiske bedriftene viste stor interesse for å trappe opp samarbeidet med norske bedrifter.

Sammen sto NHO og LO bak et seminar om sosial dialog som var en av delsesjonene under det offisielle programmet.  I tillegg til viktige bidrag fra LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHOs Arvid Moss var det aktivt deltagelse fra lederne av CEC og kinesisk LO.  Sjef for Ekornes Olav Holst-Dyrnes fortalte om prosessen rundt det kinesiske oppkjøpet og hvordan de hele veien hadde involvert de ansatte og kjørt en åpen prosess som har sikret full oppslutning.  Et annet høydepunkt var innlegget fra  professor Jan Ketil Arnulf BI om ledelse der kineserne er svært interesserte i norske erfaringer og vår flate struktur.