Sjekker kvaliteten på norske vassdrag

#205

Tor Gunnar Austjord i Faun Naturforvaltning har kartlagt norske vassdrag som en del av EUs vanndirektiv. (Foto: Terje Nordkvelle).

Jakten på rent vann er det nye reisemålet. Felles EU-mål hjelper oss å klassifisere alle europeiske vassdrag. I Norge har vi god kvalitet på vassdragene, noe som er en stor verdi når det kommer til reiseliv, fiske og turopplevelser.

– Vi aner ikke hvor heldige vi er! Daglig leder i Faun, Tor Gunnar Austjord er ivrig når han snakker om norsk vann.

I lille Fyresdal, dypt inne i Telemarks skoger ligger Faun Naturforvaltning. De bidrar til den enorme innsatsen som blir gjort for å sjekke vannkvaliteten i alle norske vassdrag gjennom Vanndirektivet som Norge har blitt en del av gjennom EØS-avtalen.

Ønsker du å vite mer om hva som skjer i Brussel? Abonner på vårt nyhetsbrev med siste nytt om EU og EØS.

– Det å kunne drikke vann fra en bekk er helt spesielt i Europa-sammenheng, og dette er noe vi burde satse mer på.

Austjord har ledet sitt team i arbeidet med å finne ut hvordan det egentlig står til med den norske vannet. De har sjekket blant annet fisk, bunndyr og bunnplanter, og konklusjonen er klar. Det står bra til med kvaliteten.

Austjord sier at dette bekrefter det de trodde.

– Men nå, med EUs vanndirektiv, har vi en standard som gjør det mulig å sammenligne oss med Europa, og da kommer vi svært godt ut.

Fase én av direktivet er vi inne i nå, den varer til 2021, og innen da er målet alt vann skal ha god kvalitet.

Situasjonen i Norge pr. i dag er at nesten 70 prosent har god tilstand, drøyt 25 prosent oppnår ikke målet og resten finnes det ennå ikke god nok kunnskap om.

Helt unikt
– For de aller fleste vassdrag i Europa er målet å bli klassifisert som "God". I Norge er det normalen, noe som er en stor verdi når det kommer til reiseliv, fiske og turopplevelser. Dette vil bli enda viktigere i fremtiden, sier Faun-lederen.

Austjord sier noe av årsaken til den gode kvaliteten er at vi bruker små menger plantevernmidler sammenlignet med andre land i Europa.
– I Belgia er grunnvannet ødelagt av industrilandbruket sier Austjord. Han mener Norge, Sverige og Finland er i en svært positiv posisjon for fremtiden.

– Andre land må pumpe grunnvann eller avsalte sjøvann, noe som er energikrevende og miljøskadelig.

Naturen som arbeidsplass
Fauns 13 faste medarbeidere trives best utendørs. På det meste har enkelte over halvparten av arbeidsdagene ute i naturen.

– Når snøen smelter, og høysesongen starter, er det mange av oss som er lei av kontorarbeid og ivrer etter å komme ut, sier Austjord. Da er oppdragsmengden så stor at de har behov for å leie inn ekstra personell.

I den lille bygda med 1.350 innbyggere lever de godt av vannet allerede. Merkevarene Bonaqua og Telemark Kildevann er produsert der.

Mener du det er trygt å drikke vann i naturen?

– Ja. Hvis vannet er i bevegelse. Selvfølgelig kan du være uheldig at det ligger et kadaver lenger opp, men slik har det alltid vært. Vann er det nye reisemålet. Det må vi ta vare på, avslutter Austjord.

Tekst: Terje Nordkvelle

Les også: EØS-avtalen er avgjørende for Fredrikstad-bedrift