NHO

Innhold

Veikart for fremtidens næringsliv

NHO lager et veikart for fremtidens næringsliv. Her bygger vi gradvis opp flere artikler, intervjuer m.m. om temaet.

Se opptak fra da NHO lanserte 10 ambisjoner for Norge i 2030 

NHO utfordret partiledere på hvordan vi kan nå 10 ambisjoner vi har satt for Norge i 2030. 

Bakgrunnen er at i dette tiåret deltar norske bedrifter i et kappløp i omstilling, i teknologiutvikling og i jobbskaping.

Kappløpet er i gang, og vi ligger godt posisjonert. Koronapandemien har bare gjort løpet viktigere - behovet for jobb- og verdiskaping er større enn noen gang.

Ole Erik Almlid, NHO-sjef, Øystein Dørum, NHOs sjeføkonom, statsminister Erna Solberg (H), Siv Jensen (FrP), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Espen Barth Eide (Ap) og Arild Hermstad (MDG) deltok for å diskutere:

 • Hvordan skal vi nå ambisjonene?
 • Hvordan skal vi gjøre norske bedrifter i stand til å vinne kappløpet?
 • Hvordan skal vi sikre grønn omstilling?
 • Hvordan bør offentlig og privat sektor jobbe sammen?

Arrangementet ble ledet av Siri Lill Mannes. 

Artikler

 1. Nyhet, Fremtidens næringsliv

  Ti ambisjoner for Norge

  Veien ut av krisen må bygge en bro til en bærekraftig fremtid. NHO har satt ti ambisjoner for Norge vi mener må nås innen 2030.

 2. Fagartikkel, Fremtidens næringsliv

  Blikk utenfra på Norges energifremtid

  Verden gjennomgår en energiomstilling, men hastigheten og dybden i denne omstillingen er usikker. Det viser rapporten fra Chatham House, som har intervjuet ledende energieksperter om fremtidens energimarkeder.

 3. Nyhet, Fremtidens næringsliv

  Ti ambisjoner å strekke seg etter

  Statsminister Erna Solberg berømmet NHO for å tenke fremover, da NHO lanserte ti konkrete ambisjoner for Norge de ti neste årene. Etter det hun beskrev som noen uvirkelige måneder med koronapandemien, er dette i tråd med regjeringens mål om å skape mer og inkludere flere.

 4. Nyhet, Fremtidens næringsliv

  Fem innsatsområder ut av krisen

  Mulighetene som ligger foran oss er store, men innfris kun hvis vi sikrer at sunne bedrifter overlever dagens krisesituasjon. Vi må sikre et privat og mangfoldig eierskap i næringslivet som gir grunnlag for høy jobb- og verdiskaping fremover. Det er derfor behov for målrettet politisk innsats for å bygge bro fra krise til en bærekraftig fremtid.

 5. Nyhet, Energi, klima og miljø, Fremtidens næringsliv

  Blå og grønn næring må se på felles vekstområder

  Koronakrisen har avslørt at vi aldri kan være godt nok rustet for sjokk og oljeprisfall, og at vi fortsatt er svært oljeavhengig, sier Mari Sundli Tveit, direktør politikk, NHO og Karl A. Almås, spesialrådgiver, SINTEF Ocean AS.

 6. Nyhet, Fremtidens næringsliv

  2040: Stor endring i kompetansesammensetningen

  Hvordan vil kompetansesammensetningen i norsk arbeidsliv bli hvis den historiske utviklingen fortsetter de neste tiårene? Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra NHO framskrevet endringer i kompetansesammensetningen i norsk arbeidsliv fram mot 2040.

 7. Nyhet, Fremtidens næringsliv

  Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

  Norsk dataøkonomi vil gi en årlig verdiskaping på rundt 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100 000 arbeidsplasser i 2020. Det går fram av en Menon-rapport som inngår i NHOs arbeid med Veikartet for fremtidens næringsliv.

Hvordan kan vi utløse det store potensialet for norske bedrifter fremover?

Det vil bli nødvendig å skape flere hundre tusen arbeidsplasser innen nye tjenester, naturbaserte produkter og videreutvikle andre av dagens tradisjonelle verdiskaping.  Frem mot sommeren 2020 skal vi lage et veikart for "Fremtidens næringsliv" der vi ser på mulighetene vi må ta tak i og barrierene vi må passere. Dette bygger videre på NHO-rapporten "Verden og oss - Næringslivets perspektivmelding".

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: