NHO

Innhold

Fremtidens næringsliv

NHO lager i 2019 et veikart for fremtidens næringsliv. Her bygger vi gradvis opp flere artikler, intervjuer m.m. om temaet.

Det vil bli nødvendig å skape flere hundre tusen arbeidsplasser innen nye tjenester, naturbaserte produkter og videreutvikle andre av dagens tradisjonelle verdiskaping.  I løpet av 2019 skal vi lage et veikart for "Fremtidens næringsliv" der vi ser på mulighetene vi må ta tak i og barrierene vi må passere.

 1. Fagartikkel, Fremtidens næringsliv

  Bedriftspanel for veikart til fremtidens næringsliv

  Arbeidet med veikart til fremtidens næringsliv er avhengig av innspill direkte fra bedriftene. Derfor har vi opprettet et bredt bedriftspanel med disse representantene.

 2. Fagartikkel, Fremtidens næringsliv

  Videre arbeid med Fremtidens næringsliv

  Veikartet for Fremtidens næringsliv handler om hvordan vi kan utløse det store potensialet for norske bedrifter fremover. Her beskriver vi hvordan NHO i løpet av 2019 skal arbeide med dette og videre framover mot stortingsvalget og nye milepæler mot 2030.

 3. Fremtidens næringsliv

  Næringslivets perspektivmelding

  I Næringslivets perspektivmelding ser vi på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050. Flere av utviklingstrekkene vi står overfor er bekymringsfulle. Bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid.