NHO

Innhold

2040: Stor endring i kompetansesammensetningen

Nyhet, Fremtidens næringsliv

Publisert

Studenter snakker sammen.

Om 20 år vil 53 prosent av de sysselsatte ha fullført høyere utdanning, anslår en framskriving.

Hvordan vil kompetansesammensetningen i norsk arbeidsliv bli hvis den historiske utviklingen fortsetter de neste tiårene? Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra NHO framskrevet endringer i kompetansesammensetningen i norsk arbeidsliv fram mot 2040.

Om 20 år vil 53 prosent av de sysselsatte ha fullført høyere utdanning, anslår en framskriving.  Tilsvarende andel for 2018 er 39 prosent.  Teknologi, markedssituasjon og befolkningens preferanser for varer og tjenester skaper gradvise endringer i kompetansebehovet. Andelen arbeidstakere med grunnskole eller allmennfaglig videregående opplæring som høyeste fullførte nivå, vil falle i framskrivingen. Kompetansesammensetningen endres i hovedsak innad i næringer.  Det betyr at nye kompetansebehov står sentralt. 

Rapporten drøfter også hvilke konsekvenser framskrivingene har for offentlige og private investeringer i utdanning og hvilke utfordringer høyere krav til utdannelse skaper for næringslivet og samfunnet.

Her er rapporten.

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: