NHO

Innhold

Biobasert verdiskaping kan gi 40 milliarder kroner i 2050

Nyhet, Fremtidens næringsliv

Publisert

Solen skinner gjennom furuskog

NMBU-rapporten ser blant annet på omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff.

I NHOs Veikart ser vi på mulighetene for fremtidens næringsliv ved å peke på satsningsområder. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har levert en rapport til NHO om biobasert verdiskaping og muligheter i fremtiden.

NMBU har her utredet muligheter koblet til deres kompetanseområder og peker på et stort potensial for fremtidige biobaserte verdikjeder.  Disse er sentrale for å løse de globale utfordringene knyttet til klima, matsikkerhet og befolkningsvekst. Rapporten peker på fire områder som har potensial for kommersialisering innen 10-15 å) og som kan gi et vesentlig bidrag til mer grønn konkurransekraft og økt omsetning på minst 40 milliarder kroner innen 2050.  De fire områdene er:

1.         Omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff

2.         Bioraffinering av bioressurser til mikrobiell mat og fôr

3.         Presisjonsavl basert på genetisk forskning

4.         Utvikling av robotbasert produksjonsteknologi

Hovedbudskap: Utnyttelse av fornybare bioressurser til produksjon av mat-, fôr og biodrivstoff, er viktig for både verdiskaping og klima. For å lykkes med er det nødvendig med helhetlig politikk og forutsigbare rammer og ikke minst store investeringer rettet mot hele kjeden fra innovasjon til sluttprodukt.

  • Innovasjon innen bioteknologi og plante- og husdyravl vil øke kvalitet og produktivitet, og forvaltning av de genetiske ressursene gjennom teknologiutvikling og bærekraftig bruk er viktig for økt verdiskaping innenfor jordbruk, akvakultur og matindustri.
  • Innovasjon innen robotbaserte produksjonsteknologier vil bidra til effektivisering og forbedring og nye verdikjeder.
  • NHO ser enorme muligheter men evne til å jobbe på tvers av sektorer er avgjørende og kompetanse og kapital mangelvare.

Les rapporten fra NMBU.