NHO

Innhold

Biobasert verdiskaping kan gi 40 milliarder kroner i 2050

Nyhet, Fremtidens næringsliv

Publisert

Solen skinner gjennom furuskog

NMBU-rapporten ser blant annet på omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff.

I NHOs Veikart ser vi på mulighetene for fremtidens næringsliv ved å peke på satsningsområder. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har levert en rapport til NHO om biobasert verdiskaping og muligheter i fremtiden.

NMBU har her utredet muligheter koblet til deres kompetanseområder og peker på et stort potensial for fremtidige biobaserte verdikjeder.  Disse er sentrale for å løse de globale utfordringene knyttet til klima, matsikkerhet og befolkningsvekst. Rapporten peker på fire områder som har potensial for kommersialisering innen 10-15 å) og som kan gi et vesentlig bidrag til mer grønn konkurransekraft og økt omsetning på minst 40 milliarder kroner innen 2050.  De fire områdene er:

1.         Omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff

2.         Bioraffinering av bioressurser til mikrobiell mat og fôr

3.         Presisjonsavl basert på genetisk forskning

4.         Utvikling av robotbasert produksjonsteknologi

Hovedbudskap: Utnyttelse av fornybare bioressurser til produksjon av mat-, fôr og biodrivstoff, er viktig for både verdiskaping og klima. For å lykkes med er det nødvendig med helhetlig politikk og forutsigbare rammer og ikke minst store investeringer rettet mot hele kjeden fra innovasjon til sluttprodukt.

  • Innovasjon innen bioteknologi og plante- og husdyravl vil øke kvalitet og produktivitet, og forvaltning av de genetiske ressursene gjennom teknologiutvikling og bærekraftig bruk er viktig for økt verdiskaping innenfor jordbruk, akvakultur og matindustri.
  • Innovasjon innen robotbaserte produksjonsteknologier vil bidra til effektivisering og forbedring og nye verdikjeder.
  • NHO ser enorme muligheter men evne til å jobbe på tvers av sektorer er avgjørende og kompetanse og kapital mangelvare.

Les rapporten fra NMBU.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: