NHO

Innhold

Tjenestenæringen er overlegen størst og blir enda større

Nyhet, Fremtidens næringsliv

Publisert

Forsidebilde Menon rapport

Veksten innen tjenestenæringen er aller sterkest innen helse- og omsorgstjenester.

78 prosent av oss produserer tjenester og denne næringen vil bli enda viktigere for norsk økonomi framover. Det går fram av en rapport fra Menon Economics som ble lagt fram på NHOs Årskonferanse.

Det var Erik W. Jakobsen fra Menon som presenterte hovedfunnene i rapporten som handler om den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge og laget prognoser for hvordan vi forventer at tjenestenæringene vil utvikle seg frem mot 2030 og 2050. Prosjektet er en del av NHOs arbeid med «Veikartet for fremtidens næringsliv» og vi har identifisert og analysert viktige trender og drivere som vil påvirke tjenestenæringenes utvikling fremover.

Veksten innen denne  næringen er aller sterkest innen helse- og omsorgstjenester. Ved inngangen til 1900-tallet var det 14 ganger flere ansatte i industrien enn i helse og omsorg. I 1989 passerte helse- og omsorgstjenester industrien. Da var sysselsettingen i helse- og omsorgstjenester blitt 25-doblet siden 1900, mens industrisysselsettingen bare hadde økt med 70 prosent.

Går vi 30 år frem fra 1989 til i dag, er sysselsettingen i helse og omsorg nesten doblet en gang til, mens industrisysselsettingen har falt med 10 prosent. Status i dag er at det er om lag dobbelt så mange ansatte i helse- og omsorgstjenester som i industri og primærnæringene til sammen.

Hva er årsaken til denne tjenestetransformasjonen? Det er særlig fire drivere som ligger bak den kraftige veksten i tjenester: spesialisering gjennom arbeidsdeling, globalisering, teknologiutvikling, samt velstandsøkning i befolkningen.  Her er rapporten:

Se Erik W. Jakobsens innledning om tjenestenæringen på NHOs Årskonferanse:

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: