NHO

Innhold

Videre arbeid med Fremtidens næringsliv

Stortinget

Arbeidet vil stå sentralt foran Stortingsvalgkampen i 2021.

Veikartet for Fremtidens næringsliv handler om hvordan vi kan utløse det store potensialet for norske bedrifter fremover. Her beskriver vi hvordan NHO i løpet av 2019 skal arbeide med dette og videre framover mot stortingsvalget og nye milepæler mot 2030.

Det er blant annet opprettet et bredt bedriftspanel som skal gi viktige innspill i dette arbeidet.  
Se hvem som deltar i bedriftspanelet

 
Vi vil ta tre steg for å realisere prosjektet:
 1. Analysere mulighetene og barrierene for verdiskaping, arbeidsplasser og bedre bærekraft
 2. Identifisere satsingsområder og bransjeoverskridende politikk
 3. Konkretisere tiltak for å utløse potensialet.  Hva skal leveres ved milepæler i 2021, 2025, 2030?

Gjennom 2019 vil prosjektet sammenstille initiativer, kunnskap og prosesser som pågår og samtidig utarbeide mulighetsstudier og faglige utredninger på områder der vi trenger mer kunnskap om potensialet for fremtidens næringsliv og arbeidsplasser.  Det ferdige Veikartet  vil legge grunnlaget for NHOs årskonferanse 2020  som foreløpig har arbeidstittel «Fremtidens næringsliv».   

Det skal også utarbeides tilhørende forslag til politiske tiltak og grep for å utløse dette potensialet. Sluttproduktet Veikart for fremtidens næringsliv skal være en synteserapport med sammenstilling av funn og anbefalinger.  De endelige funnene og tiltakene skal også brytes ned på regionalt nivå for å belyse de ulike mulighetene i ulike regioner. Arbeidet startet i januar 2019 og har følgende faser som er delvis overlappende:

Fase 1: Innsikt- og analyse -> f.o.m. januar 2019

  • Innhenting og sammenstilling av eksisterende kunnskap og analyser
  • Iverksetting og gjennomføring av nye analyser
  • Regionale workshops og workshops med NHOs landsforeninger
  • Identifisering og prioritering av nasjonale satsningsområder

Fase 2: Politikkutvikling -> f.o.m. sommer 2019

  • Utarbeide forslag til nasjonale tiltak og grep som vil gi vekstkraft i norsk næringsliv
  • Forankre endelige forslag til politikk

Fase 3: Gjennomslag/påvirkning -> ultimo 2019 - 2020

  • Dialog med myndigheter og andre sentrale aktører for å få gjennomslag for nasjonale grep som er identifisert i Veikartet for fremtidens næringsliv

 

SINTEF – samarbeidspartner
 • SINTEF er valgt som hovedsamarbeidspartner for arbeidet, og vil bidra med følgende:
  • Gjennomføre utredninger, kunnskapsinnsamling og –sammenstilling
  • Bistå med sekretariatsfunksjonen
 • Andre utredningsinstitusjoner vil også gjennomføre analyser i prosjektet

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: