NHO

Innhold

1500 ekstra studieplasser til fagskolene – 1500 ekstra muligheter til kompetanseheving

Nyhet

Publisert

Politikkdirektør i NHO, Mari Sundli Tveit, er glad for at regjeringen satser på kompetanseheving. Foto: Håkon Sparre

Stortinget har bevilget 1500 ekstra studieplasser til fagskolene, med oppstart allerede til høsten. Hovedvekten av studieplassene er tildelt innen fagområdene teknisk, øk-adm og helse, men det er også tildelt plasser innen data-IT, primærnæring, samferdsel, kreativ og servicefag.

- Det er ekstra viktig å satse på kompetanseheving nå for å øke bedriftenes verdiskaping og  omstillingsevne, sier politikkdirektør i NHO Mari Sundli Tveit.

Arbeidslivsrelevans må være kjernen i livslang læring. Fagskolene er tett på arbeidslivets behov, og  denne satsingen muliggjør livslang læring i praksis, ifølge Sundli Tveit. Korona-situasjonen gjør behovet for videreutdanning enda større, og de nye studieplassene gjør muligheten for å bli del- eller heltidsstudent enda lettere.

- Vi i NHO er svært fornøyd med at regjeringen og Stortinget har lyttet til våre innspill og bevilget 1500 studieplasser til fagskolene. Dette er viktig slik at bedrifter kan benytte seg av fagskoler for å heve kompetanse på sine ansatte i den krevende tiden vi er inne i, sier Sundli Tveit. 

- Vi håper derfor at mange bedrifter benytte seg av tilbudet til fagskolene, oppfordrer Sundli Tveit.

Fordeling av tildelte studieplasser per fylkeskommune og fagområde

#005