NHO

Innhold

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020: Arbeidslivet må tettere på

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

Politikkdirektør i NHO, Mari Sundli Tveit, syns det er positivt at studiebarometeret viser at fagskolestudentene i hovedtrekk er fornøyde med kvaliteten i utdanningen. Foto: Eva Helene Storm Hanssen/Moment Studio.

Torsdag 24. september kom Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020. – Fagskolene må samarbeide godt med næringslivet slik at kompetansen alltid er oppdatert og relevant, og at studentene gjennom studietiden kommer i kontakt med næringslivet, sier politikkdirektør i NHO, Mari Sundli Tveit.

Torsdag 24. september kom Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020. Det var knyttet spenning til resultatene, ikke minst hvordan fagskolestudentene har opplevd det å være student under koronakrisen da fagskolene måtte stenge ned all fysisk undervisning.

Studiebarometeret er en årlig nasjonal undersøkelse om studiekvalitet. Det er NOKUT som gjennomfører undersøkelsen og i april/mai ble den sendt ut til landets 17 000 fagskolestudenter for tredje år på rad. Rundt 41 prosent, eller i underkant av 7000 studenter, svarte på undersøkelsen.

Det er positivt at studiebarometeret viser at fagskolestudentene i hovedtrekk er fornøyde med kvaliteten i utdanningen. Det er også positivt å se at konsekvensene av koronakrisen er mindre enn det vi fryktet. Bedriftene vil fortsatt være avhengig av dyktige fagarbeidere, og for å tette kompetansegapet i næringslivet må flere gjennomføre høyere yrkesfaglig utdanning, sier områdedirektør politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

I for lav grad kontakt med arbeidslivet

I 2019 la NOKUT inn spørsmål om arbeidslivstilknytning, de samme spørsmålene har studentene fått i dag og det er ingen vesentlig endring i snittverdier mellom disse årene. Tallene viser at studentene opplever at kompetansen de får i utdanningen er viktig i arbeidslivet. Dette er med og bekrefter tallene fra NHOs kompetansebarometer i 2019, der 52% av NHO sine medlemsbedrifter rapporterer om behov for ansatte med fagskoleutdanning.

Tallene viser samtidig at studentene i mindre grad er enige i at det legges godt til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet, og at representanter fra arbeidslivet bidrar godt i undervisningen. Dette er et viktig punkt som hele fagskolesektoren må jobbe med. Fagskoleutdanningens natur, nemlig at den er tett knyttet til arbeidslivet er noe av kjernen til at fagskoleutdanning er så ettertraktet i næringslivet.

Det er viktig at fagskolene legger til rette for samarbeid med næringslivet, og at næringslivet får komme inn og bidra i undervisningen. Fagskolene må samarbeide godt med næringslivet slik at kompetansen alltid er oppdatert og relevant, og at studentene gjennom studietiden kommer i kontakt med næringslivet. Vi deler studentenes forventing om å øke graden av arbeidslivstilknytning i utdanningen. Det er bra at NOKUT nå gjør en oppfølgingsundersøkelse for å finne ut mer om hva som skal til for å bedre denne situasjonen, sier Sundli Tveit.

Statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim var til stede på lanseringen, i likhet med NHO er han opptatt av fagskolens rolle i å utdanne studenter til arbeidslivet. Han mener det er flere grep som må gjøres for å knytte hvert enkelt studieprogram tettere på arbeidslivet.

Først av alt vil jeg si at fagskolene gjør en fantastisk jobb med å tilby utdanninger som er tett koblet til arbeidslivet og relevante. De er på mange måter arbeidslivets utdanning. Men det er nok allikevel en del studier som ikke opplever arbeidslivstilknytningen like sterkt som andre. Dette kom også frem i den ferske undersøkelsen blant studentene. Der tror jeg vi har en jobb å gjøre med å knytte hvert enkelt studieprogram tettere på det som foregår ute i arbeidslivet både gjennom oppgaver, arbeidspraksis og invitere folk fra arbeidslivet inn i undervisningen til å bidra med deres perspektiver, sier Asheim

Se også:

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020