Bredbåndsdekningen i Norge må forbedres

Nyhet

Publisert

En fersk rapport viser at det er store regionale og kommunale forskjeller på bredbåndsdekning i Norge. – Bedrifter i distriktene er avhengig av et stabilt og raskt nett, og her er regjeringen for lite ambisiøse, sier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

Mandag 12. oktober lanserte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) Dekningsundersøkelse 2020, den viser store variasjoner i dekningsgraden av høyhastighetsnett i Norge, særlig mellom by og land. 96 prosent av husstander i tettbygdestrøk har høyhastighetsbredbånd, mens rundt 56 prosent utenfor har samme tilbud.

– Vi ønsker bedrifter og verdiskaping i hele landet. For bedrifter er det en forutsetning å ha tilgang på høyhastighetsbredbånd der de etablerer seg. I dag er det det for store lokale variasjoner. Det kan skape konkurranseulemper mange steder, sier Sundli Tveit.

Regjeringen har et mål om at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen 2020. Det målet er i ferd med å bli nådd, men med store variasjoner. I Rogaland har 84 prosent fiberdekning, mens det i Nordland bare er 69 prosent.

Enda større forskjell er det på kommunenivå. I Innlandet har Sjåk 98 prosent bredbånd på minst 100 Mbit/s mens det i Os kommune i samme fylke er kun 26 prosent.

– Rapporten viser at flere har fått tilgang til bredbånd, men utviklingen går for sakte og mange kommuner ligger fortsatt langt unna regjeringens mål. Vi skulle ønske regjeringen var enda mer ambisiøse, sier Sundli Tveit.

Næringsbygg kommer dårligere ut

Tall fra Dekningsundersøkelsen viser også at næringsbygg generelt har dårligere tilbud om høyhastighetsnett enn husholdninger. Det skyldes at bedriftene ofte har et annet behov enn husholdningene. Mens vi som privatpersoner først og fremst har behov for stor nedlastningskapasitet til videostrømming og websurfing, har bedriftene større behov for opplastingskapasitet fordi en sender mer data fra seg. Ifølge analyseselskapet Analysys Mason er det derfor rimelig å sammenligne høyhastighetskravet om 100/10 Mbits for husholdninger med 50/50 Mbits for bedrifter.

Om vi ser på alle næringsbygg i Norge er tilbudet om slik kapasitet rundt 73% på landsbasis. Dette inkluderer også offentlige bygg som skoler og sykehus. Om vi ekskluderer slike bygg er landsdekningen for næringsbygg rundt 70%.

Hvis vi sammenlikner tilbudet om 100/10 Mbit/s til husstander med 50/50 Mbit-tilbudet til næringsbygg på kommunalt nivå, vil man se at næringstilbudet er dårligere enn husstandstilbudet i 282 av 356 kommuner. I gjennomsnitt er næringstilbudet mer enn 10 prosentpoeng lavere enn tilbudet til husstander, og i 1/4 av norske kommuner er dekningen for næringsbygg mer enn 20% lavere enn hva tilfellet er for husstander.

Foreslår kutt

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett 264 millioner i tilskudd til bredbåndsutbygging, et kutt på 140 millioner fra forrige statsbudsjett som ble forsterket i revidert nasjonalbudsjett våren 2020. Det gjør at utviklingen vil gå saktere.

– Det er veldig skuffende at regjeringen nå ønsker å redusere støtten igjen, da går utviklingen saktere og mange kommuner vil fortsette å mangle viktig infrastruktur, det går utover folk og næringsliv, sier Sundli Tveit.