NHO

Innhold

Flere gjennomfører videregående opplæring

Nyhet

Publisert

Elever ved sandvika videregående skole. Foto: Ann Michaelsen/Sandvika videregående skole.

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 78 prosent av de som begynte på Vg1 i 2013 har fullført med studie- eller yrkeskompetanse. Dette er høyere enn noen gang.

Utdanningsdirektoratet har denne uken lagt frem tall som viser at andelen som fullfører videregående opplæring stiger. 78,1 prosent av de som begynte på Vg1 i 2013 har fullført med studie- eller yrkeskompetanse innen seks år. Dette er første gang så mange ungdommer fullfører og består. 

I NHOs kompetansebarometer rapporterer seks av ti medlemsbedrifter om et udekket kompetansebehov. 

– Vi er avhengig av at flest mulig fullfører og består videregående opplæring for å tette kompetansegapet. Å sikre at bedriftene har tilgang til kompetansen de etterspør er avgjørende for bedriftenes omstillings- og konkurranseevne, sier politikkdirektør i NHO, Mari Sundli Tveit. 

Sundli Tveit understreker at selv om utviklingen er positiv, må man fortsatt jobbe med målrettede tiltak som resulterer i at enda flere fullfører og består.

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit er politikkdirektør i NHO og tidligere rektor ved NMBU. Foto: Eva Helene Storm Hanssen/Moment Studio

Trekker frem fem forhold

59 prosent av elevene som har tatt yrkesfaglige studieprogram har fullført og bestått videregående innen fem år. For studieforberedende utdanningsprogram er andelen 86 prosent. 

Sundli Tveit trekker særlig frem fem forhold som er viktig i denne sammenheng: Tidlig innsats, økt fleksibilitet i utdanningssystemet, informasjon om alternative opplæringsordninger, karriereveiledning og dimensjonering. 

– Alle må ha en mulighet til å lykkes med videregående opplæring. Dette er svært viktig for at unge mennesker skal finne veien inn i arbeidslivet. Gjennom tidlig innsats rustes elevene til å oppnå det faglige nivået og modenheten som kreves for å begynne på videregående, sier Sundli Tveit. 

Gjennomføringsstatistikken viser at gjennomføringsgraden øker over tid. Får elevene og lærlingene mer tid vil flere også fullføre og bestå.

Tilrettelagt utdanning

NHO mener at retten til å ta videregående ikke må være tidsbegrenset, slik at flere voksne også kan ta fag- og yrkesopplæring. 

– Å legge til rette for livslang læring krever et mer fleksibelt utdannings- og etter- og videreutdanningssystem. Dette er i tråd både med Lied-utvalget og regjeringens kompetansereform, sier Sundli Tveit. 

Sundli Tveit peker på at det finnes flere muligheter for å oppnå en anerkjent kompetanse, slik som praksisbrev og lærekandidatordningen:

– Dette er ordninger som gir kandidatene mulighet til å oppnå fag- eller svennebrev senere, hvis de ønsker det. Det er behov for at disse ordningene gjøres mer kjent, sier Sundli Tveit. 

– Alle må få tilbud om profesjonell karriereveiledning

Karriereveiledningen har en viktig rolle i å gi kunnskap om utdanningsmuligheter og om arbeidslivets kompetansebehov. NHO mener at alle må få tilbud om profesjonell karriereveiledning. 

Sundli Tveit viser også til dimensjoneringen:

– Arbeidet med å tette kompetansegapet handler om å få kvalifiserte søkere til læreplasser, og at det er samsvar mellom fylkeskommunenes tilbud og arbeidslivets behov for kompetanse. Det blir fort utfordrende å fullføre et yrkesfaglig løp dersom utdanningsprogrammene du kan velge mellom på Vg1 ikke samsvarer med læreplassene bedriftene kan tilby senere i løpet, avslutter Sundli Tveit.

Se også: 

Alt om utdanning og kompetanse

Tall fra Utdanningsdirektoratet