NHO

Innhold

NHO støtter ønsket om å digitalisere utdanning

Nyhet

Publisert

Illustrasjonsbilde

– Utdanningssystemet må tilpasse seg de endringene og omstillingene som samfunnet og næringslivet står overfor, sier politikkdirektør i NHO, Mari Sundli Tveit.

Khrono skrev tidligere i uken at Høyre i sitt utkast til nytt stortingsvalgprogram foreslår å legge ut undervisningsmateriale på nett gratis. NHO er positive til forslaget. 

Det er viktig å utnytte potensialet digitaliseringen gir for å styrke og utvikle studentaktive læringsformer. Det norske høyere utdanningssystemet må tilpasse seg de endringene og omstillingene som samfunnet og næringslivet står overfor, sier Mari Sundli Tveit, områdedirektør for politikk i NHO, og peker blant annet på digitaliseringen av samfunnet, behovet for livslang læring og endringene koronakrisen medfører.

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO, mener en digitalisering av undervisningsopplegg vil gi bedre tilgjengelighet. Foto: Eva Helene Storm Hanssen/Moment Studio

Å legge forelesninger ut på nett kan gjøre undervisningsopplegg mer tilgjengelig, samtidig som man  sikre at det pedagogiske ivaretas.

Dette er bra for institusjonenes eksisterende studenter, det tilgjengeliggjør utdanning for nye studenter og det er et gode for samfunnet som sådan, sier Sundli Tveit. 

Digitalisering av universitets- og høyskolesektoren

Noen av verdens fremste universiteter er allerede langt fremme med å tilby et stort tilbud av digitale undervisningstilbud. Norske universiteter og høyskoler har under koronakrisen vist at de på kort varsel kan legge om til digital undervisning

Digitaliseringen i UH-sektoren går raskere enn noensinne. UH-institusjonene viser stor evne til å tilpasse seg nye rammer for undervisning, dette må vi bygge videre på. Her åpner det seg også store muligheter for å imøtekomme arbeidslivets etterspørsel etter et fleksibelt og digitalt etter- og videreutdanningstilbud, sier Sundli Tveit. 

Per i dag er det dessverre for få MOOC-tilbud (Massive Open Online Course) tilgjengelig i Norge. Da er det et godt tidspunkt å ta debatten om å gjøre alt av undervisningsmateriale og forelesninger tilgjengelig på nett, avslutter Sundli Tveit. 

Forskningsresultater og forskningsdata skal være åpent tilgjengelige for allmennheten, da bør det samme være mulig for undervisningstilbudet, mener NHO.

Bruk av innovative og nye læringsteknologier vil gjøre tilbudene attraktive og relevante for flere målgrupper utover heltidsstudenten.

Se også: 

Alt om utdanning og kompetanse