Redd pengene ikke skal gå til flere læreplasser

Publisert

- Det viktigste nå er at vi klarer å stimulere bedriftene til å ta inn lærlinger og opprette læreplasser, sier politikkdirektør Mari Sundli Tveit. Foto: Moment Studio.

Regjeringen bevilger 850 millioner til Utdanningsløftet 2020. – Svært bra, sier politikkdirektør i NHO Mari Sundli Tveit, men peker på at midlene må gå til bedriftene.

– Mange bedrifter står i en kritisk økonomisk situasjon som gjør at de ikke kan tilby læreplasser som vanlig. Dette påvirker de som har søkt om læreplass til høsten. Regjeringens forslag er et tydelig signal på at fagopplæring har høy prioritet, og det er veldig bra, men det er viktig at tyngden av midlene går til å stimulere til flere læreplasser i bedriftene, sier Sundli Tveit.

Trepartssamarbeidet må stå sentralt

Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner til fylkeskommunene. Dette skal blant annet gå til tiltak som retter seg mot hardt rammede lærefag.

– Trepartssamarbeidet må stå sentralt i forvaltningen av midlene, og yrkesopplæringsnemndene i hvert fylke må ha avgjørende innflytelse i spørsmålet om hvordan midlene skal brukes, sier Sundli Tveit.

NHO er bekymret for at midlene i hovedsak skal gå til å øke kapasiteten i Vg3, slik at elevene som søker om læreplass heller får tilbud om opplæring i skole enn læreplass i bedrift.

– Opplæring i skole må ses på som en nødløsning etter at alle andre tiltak er forsøkt, og vil ikke kunne erstatte opplæring i bedrift, sier Sundli Tveit.

Økning i lærlingtilskuddet

170 milliarder kroner foreslås bevilget til fylkeskommunene i kompensasjon for økt lærlingtilskudd.

NHO-direktøren syns dette er positivt, men skulle sett at forslaget var mer rettet mot dagens krisesituasjon:

– Det viktigste nå er at vi klarer å stimulere bedriftene til å ta inn lærlinger og opprette læreplasser. Da kan elever som har søkt om læreplass, men har blitt rammet av bedriftenes svekkede evne til å ta inn lærlinger, få en lærebedrift å gå til utover høsten allikevel, sier Sundli Tveit. Fremtidens bedrifter trenger fagarbeidere.

Se også: